ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ 06:30 - 09:30 ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:00 - 01:00

26 Ιουνίου 2016

γέροντος Δωροθέου: γράμματα στούς πιστούς

"πρόσεχε σεαυτῷ"


«Πρόσεχε σεαυτῷ καί φύλαξον τήν ψυχήν σου σφόδρα»( Δευτ. 4,9).«Γνῶθι σαυτόν»(Πλάτων). Οἱ δύο προηγούμενες φράσεις εἶναι παρόμοιες ἀλλά ὄχι ταυτόσημες. Τό «πρόσεχε σεαυτῷ» τῆς Βίβλου σέ προϊδεάζει γιά τό γεγονός ὅτι μπορεῖ νά ὑπάρξουν ἐπιθέσεις ἐναντίον σου.
Αὐτό προϋποθέτει ἕναν ἐχθρό: τόν ὑπενάντιο, τόν διάβολο. Μερικές ἀπό τίς σκέψεις πού θεωρεῖς δικές σου, στίς ἔχει ψιθυρίσει ἐκεῖνος. Ἐφόσον τό παραδεχθεῖς αὐτό εἰσέρχεσαι σέ πόλεμο. Στόν «ἀόρατο πόλεμο» κατά τόν Ἅγιο Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη. Γίνεσαι κοινωνός τοῦ κάλλους τῆς Ὀρθόδοξης πνευματικότητας, τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς.  


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου