ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ 06:30 - 09:30 ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:00 - 01:00

3 Ιουνίου 2016

ὁ ἀληθινός Χριστιανός


πατρός Δωροθέου ἱερομονάχου
ὁ ἀληθινός Χριστιανός
Ὁ  ἀληθινός Χριστιανός ἔχει κάτι βασιλικό πάνω του. Δέν εἶναι φτηνός. Μπορεῖ νά εἶναι φτωχός ἀλλά εἶναι γενναιόδωρος, δέν διεκδικεῖ οὔτε τά δικά του, ἀγαπᾶ νά δίνει. «Ὡς τέκνα φωτός περιπατεῖτε», λέγει ἡ Βίβλος. 

Δέν εἶναι ἀνωτερότητα κἄν, εἶναι τό αἴσθημα ὅτι εἴμαστε παιδιά τοῦ Ὑψίστου. Ἐάν πάντοτε βαδίζεις στήν παρουσία τοῦ Θεοῦ, μόνο ΑΥΤΟΣ ἔχει σημασία. Αὐτός δίνει νόημα στή ζωή, Αὐτός εἶναι ἡ ἀρχή καί τό τέλος. Ἔτσι ἔχεις ἔμπειρία τοῦ Παραδείσου ἀπό αὐτή τήν ζωή. Ἡ εὐγνωμοσύνη σου σέ ὁδηγεῖ στό νά τόν ἀγαπᾶς περισσότερο. Δέν σέ πειράζει νά ταπεινώνεις τόν ἑαυτό σου μπροστά στούς ἄλλους. Ξέρεις πόσο αὐτό εὐχαριστεῖ τόν Θεό. Εἶναι ἕνα μυστικό μήνυμα στήν καρδιά σου. Μέσω τῶν πνευματικῶν σου ἀγώνων μπορεῖς νά βαθύνεις τήν κοινωνία σου μέ τόν Θεό. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου