ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ 06:30 - 09:30 ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:00 - 01:00

19 Ιουνίου 2016

γέροντος Δωροθέου: γράμματα στούς πιστούς


οἱ φίλοι τοῦ Θεοῦ

Ὁ Ἰησοῦς μετά τήν Ἀνάστασή του, ἀποκάλεσε τούς μαθητές καί Ἀποστόλους του «ἀδελφούς»( Ἰωαν. 20, 17). Ὁ Ἀβραάμ ἐκλήθηκε «φίλος τοῦ Θεοῦ»! Ἡ φιλία καί κάθε προσωπική σχέση πρέπει νά βασίζεται στόν Χριστό. Τό ἴδιο καί ὁ γάμος. Διαφορετικά θά εἶναι μία προσωρινή συμμαχία ἤ μία ἀμοιβαῖα
ἐνοχή ἤ κάτι ἁπλούστερο ἀκόμη καί μία ἡμέρα θά καταρεύσει. «Ἐν ἐμοί λίαν ἐτιμήθησαν οἱ φίλοι σου Κύριε»( Ψαλμ. 139, 17). Ὁ ψαλμωδός ἐννοεῖ ὡς φίλους τοῦ Θεοῦ, τούς ἁγίους. Ὁτιδήποτε εἶναι βασισμένο στήν ἀλήθεια, δηλαδή στόν Χριστό πού εἶναι ἡ ἀλήθεια ὑποστασιοποιημένη, εἶναι συμπαγές καί δυνατό, εἶναι γιά πάντα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου