ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ 06:30 - 09:30 ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:00 - 01:00

1 Ιουλίου 2016

γέροντος Δωροθέου: γράμματα στούς πιστούς

"λύτρωσέ με καί ἐλέησόν με"


«Ἐγώ δέ ἐν ἀκακίᾳ μου ἐπορεύθην∙ λύτρωσέ με καί ἐλέησόν με. ὁ πούς μου ἔστη ἐν εὐθύτητι∙ ἐν ἐκκλησίαις εὐλογήσω σε, Κύριε» ( Ψαλμ. 25,11). Οἱ παραπάνω στίχοι ἐκφωνοῦνται ἀπό τόν ἱερέα καθώς πλένει τά χέρια του πρίν τήν ἔναρξη τῆς προσκομιδῆς. Ποιός μπορεῖ νά σταθεῖ μπροστά του χωρίς συντριβή; «Μή ἀπορρίψης με ἀπό τοῦ προσώπου σου καί τό Πνεῦμα σου τό Ἅγιο μή ἀντανέλης ἀπ’ ἐμοῦ» (Ψαλμ. 50,13).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου