ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ 06:30 - 09:30 ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:00 - 01:00

20 Ιουλίου 2016

Εἶδε Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ

Μαρτυρία ἱερομονάχου Ἰακώβου: 

<<Κάποτε,λειτουργοῦσε ὁ Γέροντας καί ἤμουν διακονητής στό Ἱερό,τότε μοναχός Ἱλαρίων.Ἦταν μαζί μέ κάποιον ἄλλον ἱερέα.Τήν ὥρα πού εἶπε ὁ Γέροντας "Πρόσχωμεν,τά ἅγια τοῖς ἁγίοις",ἀμέσως κατανύχτηκε,ἔλαμψε ὁλόκληρος,καί εἶδε πάνω στό ἅγιο Δισκάριο τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Κυρίου. Ὁ ἱερέας τό βράδυ εἶχε ἐξομολογηθεῖ στόν Γέροντα,ἀλλά,ἐνῶ εἶχε τό λογισμό,ἄν γίνεται πραγματικά μεταβολή τοῦ ἂρτου καί τοῦ οἴνου σέ Σῶμα καί Αἷμα καί τόν πείραζε ὁ λογισμός τῆς ἀπιστίας,δέν τόν εἶπε στόν Γέροντα. Ὅταν,ὅμως,τήν ὥρα τῆς θείας Λειτουργίας εἶδε τόν Γέροντα νά συγκινῆται καί νά κλαίη,τόν ρώτησε:


Γέροντα,τί πάθατε,τί συμβαίνει;Καί ὁ Γέροντας ἀπάντησε:
-Γιά τήν ἀπιστία σας καί τό λογισμό πού εἲχατε,πάτερ,καί δέν μοῦ τό εἲπατε. Μέ δάκρυα στά μάτια καί λυγμούς,συνέχισε: Ἄχ!,πάτερ μου,ζεῖ Κύριος ὁ Θεός. Ἄν εἶχες μάτια πνευματικά,θά ἔβλεπες,ὅπως βλέπω ἐγώ,τό ἅγιο Δισκάριο γεμᾶτο αἵματα καί νά στάζη πάνω στό Ἀντιμήνσιο' εἶδες πάτερ,"θαυμαστός ὁ Θεός ἐν τοῖς Ἁγίοις αὐτοῦ".
Ὁ ἱερέας τότε γονάτισε καί γεμᾶτος φόβο καί τρόμο συνέχισε τήν Λειτουργία. Ὁ Γέροντας ἔβλεπε καί ἄκουγε πολλά κατά τήν διάρκεια τῆς θείας Λειτουργίας. Ἐνῶ τόν βλέπαμε στόν Ὄρθρο καταβεβλημένο καί κουρασμένο,στήν θεία Λειτουργία ἀνασταινόταν,πέταγε,γινόταν ἄλλος Ἰάκωβος. Ἀκόμα εἶχε τό χάρισμα νά βλέπη ἄν κάποιος ἦταν ἄξιος ἤ ὄχι γιά νά κοινωνήση. Ἔβλεπε Ἄγγελο νά παίρνη μέσα ἀπό τήν λαβίδα τό Σῶμα καί τό Αἷμα,ὅταν κάποιος ἀναξίως κοινωνοῦσε>>.


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ:Ο ΓΕΡΩΝ ΙΑΚΩΒΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου