ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ 06:30 - 09:30 ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:00 - 01:00

3 Ιουλίου 2016

γέροντος Δωροθέου: γράμματα στούς πιστούς

"ἐν τῷ φωτί σου ὀψώμεθα φῶς"


Προκειμένου νά πᾶμε πλησιέστερα στόν Θεό πρέπει νά ἐξαλείψουμε τόν ἐγωκεντρισμό μας. Ὁ Θεός εἶναι τό ἐπίκεντρο καί ἐμεῖς βρισκόμαστε κάπου στήν περίμετρο μαζί μέ ἑκατομμύρια ἄλλους.
Ἡ ἀναγνώριση αὐτοῦ τοῦ γεγονότος δίνει ἄλλο προσανατολισμό στήν ζωή μας. Ἡ προσωπική μας σημαντικότητα  ἔχει περιωρισμένη ἀξία καί ἐμεῖς λαμβάνουμε σημασία μέσω τῆς κοινωνίας μας μέ τόν Θεό. Ὁ Ἰησοῦς λέγει: «Ἐγώ εἰμί τό φῶς τοῦ κόσμου»(Ἰωαν. 8,12). Ἐμεῖς ψάλλουμε: «Ἐν τῷ φωτί σου ὀψώμεθα φῶς»( δοξολογία). 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου