ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ 06:30 - 09:30 ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:00 - 01:00

5 Ιουλίου 2016

γέροντος Δωροθέου: γράμματα στούς πιστούς

ἡ ἀγάπη εἶναι πρόσωποἩ ἀγάπη εἶναι ἡ μεγίστη τῶν ἀρετῶν καί τῶν χαρισμάτων. Ἡ ἀνιδιοτελής ἀγάπη βεβαίως. Πολλές φορές λέμε «σ’ἀγαπῶ» καί ἐννοοῦμε «σέ ἔχω ἀνάγκη» ἤ «μή φύγεις».
Ὑπάρχουν πολλές μορφές φυσικῆς ἀγάπης πού ὁ Θεός ἔχει βάλει στήν ζωή μας. Γιά παράδειγμα ἡ ἀγάπη μεταξύ τῶν συζύγων, τῶν τέκνων πρός τούς γονεῖς, τῶν γονέων πρός τά τέκνα, ἀνάμεσα σέ φίλους. Ἡ ἀγάπη πρός τούς ἐχθρούς προϋποθέτει τήν μή ὕπαρξη ἀγάπης πρός τόν ἑαυτό μας μόνο(φιλαυτία), τήν ἔλλειψη ἐγωκεντρισμοῦ, τήν ταπείνωση, τήν μετάνοια. Ἐάν ἐργασθεῖς τίς παραπάνω ἀρετές θά ἀναπτυχθεῖ τό πνεῦμα σου καί θά ἀνακαλύψεις ὅτι ἡ ἀγάπη εἶναι ἕνα πρόσωπο: «Ὁ Θεός ἀγάπη ἐστί»(Α΄Ἰωαν. 4,16). Αὐτόν ἄς λατρεύσουμε!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου