ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ 06:30 - 09:30 ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:00 - 01:00

19 Ιουλίου 2016

" Ἡ χάρις τοῦ θεοῦ'' (Ὁσίου Παϊσίου)

" Ἡ χάρις τοῦ θεοῦ εἶναι ἀκριβό πρᾶγμα.
Γιά νἄρθει νά κατοικήση μέσα στόν ἄνθρωπο, πρέπει νά βρῆ τόν ἄνθρωπο νὰ συμφωνῆ κατά Πνεῦμα μέ τόν Θεό καί ὁ ἄνθρωπος νά ἐξασκήση (ἐξαντλήση) ὅλο τό ἀνθρώπινο.
Ἐνῶ ἐμεῖς θέλομε νά ἔλθει ἡ θεία χάρις γιά νά μᾶς ἀπαλλάξη ἀπό τίς ἀδυναμίες χωρίς ἀγῶνα.Γιά νά κατοικήση στόν ἄνθρωπο τό Ἅγιο Πνεῦμα χρειάζεται πολλή αὐταπάρνηση, πολύ φιλότιμο,ταπείνωση,ἀρχοντιά,θυσία.Ἡ πνευματική ζωή δέν εἶναι ἀπόλαυση.
Ὁ Χριστός ἔχει τοποθετήσει τήν μπρίζα, ἀλλά τά δικά μας καλώδια εἶναι σκουριασμένα καί δέν δέχονται τήν θεία χάρι.Νά ξεσκουριάσουμε τά καλώδια ,ν' ἀγωνιστοῦμε νά γνωρίσουμε τόν ἑαυτό μας,νά κόψουμε τά πάθη μας,νά ἀποκτήσουμε τίς ἀρετές καί ἔτσι θά μᾶς ἐπισκεφθῆ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ".Αὐτῷ ἡ δόξα καί τό κράτος εἰς τούς αἰῶνας.Ἀμήν.

Βίος Γέροντος Παϊσίου τοῦ  Ἁγιορείτου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου