ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ 06:30 - 09:30 ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:00 - 01:00

5 Ιουλίου 2016

γέροντος Δωροθέου: γράμματα στούς πιστούς

ὁ δέ φοβούμενος οὐ τετελείωται ἐν τῇ ἀγάπη


ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΦΟΒΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ! Δέν ἐκκλησιαζόμαστε ἤ θρησκεύουμε ἐπειδή φοβόμαστε τόν Θεό ἤ ἐπειδή θέλουμε νά κλείσουμε μία θέση στόν Παράδεισο.
Ὅλα ὅσα κάνουμε: νηστεία, ὑπομονή, προσευχή, ὑπακοή εἶναι έπειδή Τόν ἀγαποῦμε. Γιά τήν ἀπέραντη χαρά να τοῦ μιλοῦμε στήν προσευχή. Γιά τήν ἐνατένιση, γιά αὐτήν τήν «ἀνέκφραστον ἡδονήν τῶν καθορώντων τοῦ Σοῦ προσώπου τό κάλλος τό ἄρρητον».  Κατά τόν Θεολόγο Ἰωάννη: «Φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπη, ἀλλ’ ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τόν φόβον, ὅτι ὁ φόβος κόλασιν ἔχει, ὁ δέ φοβούμενος οὐ τετελείωται ἐν τῇ ἀγάπη. Ἡμεῖς ἀγαπῶμεν αὐτόν, ὅτι αὐτός πρῶτος ἠγάπησεν ἡμᾶς»(Α΄Ἰωαν. 4, 18-19).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου