ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ 06:30 - 09:30 ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:00 - 01:00

7 Ιουλίου 2016

γέροντος Δωροθέου: γράμματα στούς πιστούς

μή ἀποστρέψεις τό πρόσωπό Σου


Συνήθως κάνουμε ἕνα σχέδιο γιά τήν ζωή μας καί ἐργαζόμαστε σκληρά προκειμένου νά τό πραγματοποιήσουμε. Μερικές φορές ζητοῦμε καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ γιά ὅτι ἐμεῖς σχεδιάζουμε νά κάνουμε. Ἀλλά, τί συμβαίνει ἄν ὁ Θεός ἔχει ἕνα ἄλλο σχέδιο γιά ἐμᾶς καί μάλιστα καλύτερο ἀπό τό δικό μας.
Ἄν Τόν ἐμπιστεύεσαι πές: «Γνώρισόν μοι ὁδόν ἐν ἦ πορεύσομαι ὅτι πρός Σέ ἦρα τήν ψυχήν μου» (Ψαλμ. 142, 8). Καθένας πρέπει νά ρωτήσει, τουλάχιστον μία φορά στήν ζωή του, τόν Θεό: Τί μπορῶ ἐγώ ὁ ἁμαρτωλός  νά κάνω γιά Σένα, Κύριε; Πῶς μπορῶ νά σοῦ δείξω ὅτι σ’ ἀγαπῶ. Ποια θυσία μπορεῖ νά μετρηθεῖ μέ τήν ἀγάπη Σου γιά μένα. Λύτρωσέ με, Κύριε, καί σῶσε με. Σ’ εὐχαριστῶ πού ἐπέτρεψες καί Σέ γνώρισα. Μή μέ διώξεις ἐσύ πού εἶπες; «τόν ἐρχόμενο πρός με οὐ μή ἐκβάλω ἔξω». Μή ἀποστέψεις τό πρόσωπό Σου ἀπό τοῦ παιδός Σου, ὅτι θλίβομαι.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου