ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ 06:30 - 09:30 ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:00 - 01:00

26 Ιουλίου 2016

Ἡ ἀναίδεια διώχνει τήν θεία Χάρη

Χρειάζεται πολλή προσοχή.

Ἡ ἄτακτη καί ἀπρόσεκτη συμπεριφορά εἶναι ἐμπόδιο τῆς θείας Χάριτος.Ἡ ἔλλειψη τοῦ σεβασμοῦ εἶναι τό μεγαλύτερο ἐμπόδιο γιά νά πλησιάσει ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ.Ὅσο ἀτίθασα εἶναι τά παιδιά,τόσο ἐγκαταλείπονται ἀπό τήν Χάρη τοῦ θεοῦ.Ἡ κοσμική ἐλευθερία ἔδιωξε ὄχι μόνον τήν εὐλάβεια ἀλλά καί τήν κοσμική εὐγένεια.Ἔρχονται ἐκεῖ στό Καλύβι μερικά παιδιά καί φωνάζουν στόν πατέρα τους:

<<Ἔ,πατέρα,ἔχεις τσιγάρα; τέλειωσαν τά δικά μου>>.
Ποῦ πρῶτα; Kαί νά κάπνιζε κανένα,θά κάπνιζε κρυφά.Τώρα σάν νά μή συμβαίνη τίποτε! Πῶς νά μήν ἀπογυμνωθοῦν μετά τελείως ἀπό τήν θεία Χάρη; Σήμερα κοπέλες βρίζουν τά ἀδέλφια τους,ἐπειδή θρησκεύουν,μπροστά στόν πατέρα καί τήν μητέρα μέ τόσο βρώμικες κουβέντες, καί ὁ πατέρας δέν λέει τίποτε.
Σηκώθηκαν τά μαλλιά μου, ὅταν τό ἄκουσα. Παραμιλοσα, ὅταν ἔμεινα μόνος. Τό κοσμικό περιβάλλον καί οἱ κοσμικοί γονεῖς καταστρέφουν τά παιδιά. Τό περιβάλλον ἐπιδρᾶ πολύ. Λίγα παιδιά εἶναι που ἔχουν συστολή καί φιλότιμο. Τά περισσότερα παιδιά που εἶναι ἄγρια,εἶναι γιατί φέρονται μέ ἀναίδεια. Πολλοί γονεῖς μοῦ φέρνουν τά παιδιά τους καί μοῦ λένε:
<<Πάτερ, τό παιδί μου ἔχει δαιμόνιο>>.
Καί βλέπω ὅτι τά παιδιά δέν ἔχουν δαιμόνιο-Θεός φυλάξοι!Λίγα εἶναι τά παιδιά πού ἔχουν δαιμόνιο. Ὅλα τά ἄλλα ἔχουν μιά ἐξωτερική δαιμονική ἐπήρεια. Δηλαδή τό δαιμόνιο τά κάνει κουμάντο ἀπ'ἔξω`δέν εἶναι μέσα τους,ἀλλά τήν δουλειά του καί ἀπ`ἔξω τήν κάνει. Καί ἀπό ποῦ ξεκινάει;

Ἀπό τήν ἀναίδεια. Ὅταν τά παιδιά μιλοῦν μέ ἀναίδεια στούς μεγαλυτέρους,διώχνουν τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ. Καί ὅταν φύγη ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ,ἔρχονται τά ταγκαλάκια καί τά παιδιά ἀγριεύουν,κάνουν ἀταξίες. Ἐνῶ τά παιδιά πού ἔχουν εὐλάβεια,σεβασμό,ἀκοῦν τούς γονεῖς ,τούς δασκάλους,τούς μεγαλυτέρους. δέχονται συνέχεια τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ καί ἔχουν τήν εὐλογία Του. Τά σκεπάζει ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ. Ἡ πολλή εὐλάβεια στόν Θεό, μέ τόν πολύ σεβασμό στούς μεγαλυτέρους, φέρνει τήν πολύ θεία Χάρη στίς ψυχές καί τίς χαριτώνει, μέχρι πού προδίδονται ἀπό τήν θεία λάμψη τῆς Χάριτος. Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ δέν πηγαίνει στά ἀνταρτάκια`πηγαίνει στά φιλότιμα,στά φρόνιμα,στά εὐλαβικά παιδιά. Καί τά παιδιά πού ἔχουν σεβασμό,εὐλάβεια φαίνινται. Ἔχουν ἕνα βλέμμα πού ἀκτινοβολεῖ!Καί ὅσο πιό πολύ σεβασμό ἔχουν στούς γονεῖς,στούς μεγαλυτέρους γενικά,τόσο δέχονται τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ. 
Ὅποιος ὅμως ἀρχίζει:
<<Ὄxι, θέλω ἐκεῖνο,θέλω τό ἄλλο>>,μέ μιά ἀπαίτηση, αὐτός θά γίνει ἀντάρτης, θά γίνει διάβολος. Γιατί καί ὁ Ἑωσφόρος ἤθελε νά βάλη τόν θρόνο του πάνω ἀπό τόν θρόνο τοῦ Θεοῦ. Νά δῆτε,ὅλα τά παιδιά πού τούς κάνουν τά θελήματα γίνονται ἀνταρτάκια. Ἐάν δέν μετανοήσουν τά παιδιά αὐτά,γιά νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό τό κακό κύμα πού τά χτυπάει,καί συνεχίσουν νά φέρωνται μέ ἀναίδεια,τότε-Θεός φυλάξοι!
-γίνεται διπλή ἐγκατάλειψη καί φθάνουν σέ σημεῖο νά μιλοῦν ἀκόμη καί γιά τόν Θεό ἄσχημα,καί τότε πιά κουμαντάρονται ἀπό τά κακά πνεύματα.

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΙΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ (ΛΟΓΟΙ Α')
ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου