ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ 06:30 - 09:30 ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:00 - 01:00

24 Ιανουαρίου 2017

γέροντος Δωροθέου: γράμματα στούς πιστιούς


Στόν κόσμο, σήμερα, ὑπάρχουν τρεῖς ἐπιλογές, τρεῖς τρόποι ζωῆς. Ἡ πρώτη πρόταση εἶναι ὁ τρόπος ζωῆς τῶν δυτικῶν κοινωνιῶν, Εὐρώπης καί Ἀμερικῆς. Πρόκειται γιά παρακμή. Ἡ Εὐρώπη ἀποχριστιανίζεται, ὁδηγήθηκε στήν ἀθεΐα φεύγει ἀπό τόν Χριστό. Κάθε διαστροφή καί ἁμαρτωλή σχέση νομιμοποιεῖται, εἶναι στά πρόθυρα τῆς ἀποστασίας.
Ἡ δεύτερη πρόταση εἶναι τό Ἰσλάμ. Εἶναι ἡ πιό δυναμική καί ταχύτερα ἀναπτυσσόμενη θρησκεία στόν κόσμο, ἀκόμη καί στήν Ἀμερική πού εἶναι σέ πόλεμο μέ τό Ἰσλάμ. Κατηγορεῖ τούς χριστιανούς τῆς Δύσης γιά ὑποκρισία καί ὅτι σκέφτονται τόν Θεό μόνο δύο ὦρες τήν βδομάδα στήν διάρκεια τῆς κυριακάτικης προσευχῆς. Ἀποτελεῖ ὑποχώρηση τοῦ πολιτισμοῦ ἀλλά προσφέρεται σάν διάδοχη κατάσταση στόν ἀποχριστιανισμό τῆς Δύσης. Στό ἀδιέξοδο προσφέρεται ὡς λύση ἡ τρίτη ἐπιλογή. Ἡ Ὀρθοδοξία καί μάλιστα ὁ ἑλληνικός ὀρθόδοξος τρόπος ζωῆς καί κατανόησης τοῦ κόσμου κτιστοῦ καί ἀκτίστου. Τό φιλότιμο τοῦ Κόντογλου, ἡ καλή καρδιά, ἡ φιλοξενία, ἡ οἰκογένεια, ἡ ἀνιδιοτελής ἀγάπη σάν θυσία. Ὁ Μόρφου Νεόφυτος διδάσκει ὅτι θά κληθοῦμε σέ λίγο νά διδάξουμε Ὀρθοδοξία. Ἄς γίνουμε πρῶτα ὀρθόδοξοι ἐμεῖς οἱ ἴδιοι. Ἄς ἀνακτήσουμε τά χαμένα. Τουλάχιστον ἔχουμε τό ὀρθόδοξο βίωμα τῶν προηγουμένων γενεῶν ὡς πολύτιμο κτῆμα μας.1 σχόλιο: