ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ 06:30 - 09:30 ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:00 - 01:00

21 Ιανουαρίου 2017

γέροντος Δωροθέου: γράμματα στούς πιστούς

Νά μήν θέλεις νά ἀρέσεις στούς ἀνθρώπους ἀλλά στόν Θεό. Ὁ Θεός κρίνει αὐτούς πού θέλουν νά ἀρέσουν στούς ἀνθρώπους. Στήν περίπτωσή σου νά θυμάσαι ὅτι: «Ὁ κακολογῶν πατέρα ἤ μητέρα θανάτῳ τελευτάτω» (Ματθ. 15, 4). Ὁ Θεός σοῦ λέει: Ἀφοῦ δέν σέβεσαι τόν πατέρα σου πού μπορεῖς νά δεῖς πῶς θέλεις νά πιστέψω ὅτι σέβεσαι ἐμένα πού δέν μπορεῖς νά δεῖς!
Σήμερα μιλᾶς σέ ἕνα παιδί καί σοῦ γυρίζει πίσω τόσα λόγια. Ἡ ὑπακοή γεννᾶ τήν ταπείνωση πού εἶναι ὀ ἀκρογωνιαῖος λίθος προκειμένου νά οἰκοδομήσεις ἕνα χαρακτήρα θεάρεστο. Ὅταν ταπεινώνεις τόν ἑαυτό σου ἐξυψώνεσαι στά μάτια τοῦ Θεοῦ. ¨Η ταπείνωση ἡμερώνει τούς ἀνθρώπους, ἀφήνει τούς δαίμονες ἄφωνους. Ὁ κόσμος, ἡ κυρίαρχη κουλτούρα, σέ ὠθεῖ στήν ἀντίθετη κατεύθυνση. Ὅλοι ὠρύονται γύρω σου ὅτι εἶσαι ἀνόητος, σέ λάθος δρόμο. Ὁ κόσμος ἄς σέ περιφρονεῖ. «Κατ᾿ ἐμοῦ ἠδολέσχουν οἱ καθήμενοι ἐν πύλαις, καὶ εἰς ἐμὲ ἔψαλλον οἱ πίνοντες οἶνον» ( Ψαλμ. 68, 13). «Ὁ Θεός διεσκόρπισεν ὀστά ἀνθρωπαρέσκων∙ κατησχύνθησαν, ὅτι ὁ Θεός ἐξουδένωσεν αὐτούς» ( Ψαλμ. 52, 6).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου