ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ 06:30 - 09:30 ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:00 - 01:00

15 Ιανουαρίου 2017

γέροντος Δωροθέου: γράμματα στούς πιστούς

Οἱ γονεῖς μας ἀξίζουν τόν σεβασμό μας. Ἐσεῖς, ἡ γενιά τοῦ χάσματος τῶν γενεῶν φέρετε αὐτή τήν ἐνοχή τῆς ἀνυπακοῆς. Προκειμένου νά ἔχεις πνευματική ζωή καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ πρέπει νά ἀποκαταστήσεις τήν σχέση ἀγάπης καί σεβασμοῦ μέ τούς γονεῖς σου, ἰδιαίτερα μέ τόν πατέρα σου. Ἐάν δέν τό κάνεις ὁ Θεός δέν θά σοῦ ἐπιτρέψει νά γίνεις πραγματικά πατέρας. Θυμίσου τούς υἱούς τοῦ Νῶε ( Γεν. 9, 20). 
Κατά τό βιβλίο τῆς Σοφίας Σολομῶντος πρέπει νά γίνεις ἕνας καλός γυιός πρῶτα, προκειμένου νά γίνεις καλός πατέρας. Βλέπεις τί συμβαίνει στά σπίτια τῶν υἱῶν τής ἀπειθείας. Τά παιδιά τους δέν τούς λογαριάζουν. Εἶναι ἐπειδή δέν μετάνοιωσαν καί δέν  ἐξομολογήθηκαν τήν ἀνυπακοή. Ἄν ἡ μιά γενιά ἐξέκλινε λίγο, ἡ πτώση τῆς ἑπομένης εἶναι πολύ μεγαλύτερη. Σήμερα καταργοῦνται παραδόσεις αἰώνων καί ἑτοιμάζεται ἡ βασιλεία τοῦ ἀντιχρίστου ἐπειδή οἱ νέοι τοῦ ’50 καί τοῦ ’60 νόμισαν ὅτι τά ξέρουν ὅλα καί οἱ γονεῖς τους δέν γνωρίζουν τίποτε. Οἱ ἑπόμενες γενιές τούς ἀκολούθησαν. Ἐκεῖ πάτησε ὁ πονηρός καί σἠμερα ἡ ἁμαρτία ὀργιάζει στόν κόσμο καί ὁδηγούμαστε στήν ἀποστασία. Σάν γενιά τῆς ἀνυπακοῆς πρέπει νά ζητήσουμε ἐξιλασμό μέ τήν μετάνοια καί τήν ἐπιστροφή. Ὅσο ζεῖ ὁ πατέρας σου πᾶρε τήν εὐχή του καί ὁ Θεός θά σοῦ ἀνοίξει τόν δρόμο μπροστά σου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου