ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ 06:30 - 09:30 ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:00 - 01:00

19 Ιουνίου 2017

Ἅγιος Πορφύριος:Αὐτά πού θέλετε νά πῆτε στά παιδιά σας, νά τά λέτε μέ τήν προσευχή σας.

Τό θέμα τῆς σωστῆς ἀγωγῆς καί ἀνατροφῆς τῶν παιδιῶν στήν οἰκογένεια ἀποτελοῦσε τό ἐπίκεντρο τῆς συμβουλευτικῆς τοῦ Γέροντος Πορφυρίου.Ὅταν τόν ρωτοῦσαν οἱ γονεῖς:"Τί νά κάνουμε Γέροντα, μέ τό παιδί μας;Εἶναι γεμᾶτο ἀνασφάλεια καί φοβίες",ἐκεινος ἀπαντοῦσε:"Ἐσεῖς φέρετε ἐξ ὁλοκλήρου τήν εὐθύνη γι' αὐτό.Ἐκ κοιλίας μητρός τοῦ δημιουργήσατε, μέ τίς κακές μεταξύ σας σχέσεις,ὅλα αὐτά τά ψυχικά τραύματα καί τά ψυχολογικά προβλήματα,πού θά κουβαλᾶ στή ζωή του".Ἔλεγε ἐπίσης: 


 "Οὔτε μιά φορά δέν πρέπει νά σᾶς δοῦν τά παιδιά σας νά   τσακώνεσθε ἤ νά ὑψώνετε τόν τόνο τῆς φωνῆς σας , ὁ ἕνας στόν ἄλλο...".
Καί κατέληγε: "Ἥ ἁγιότητα τῶν γονέων σώζει τά παιδιά τους.Ἕνας τρόπος ὑπάρχει, γιά να μήν ἔχουμε προβλήματα μέ τά παιδιά μας...: ἡ ἁγιότητα!Γίνετε ἅγιοι καί δέν θά ἔχετε κανένα πρόβλημα μέ τά παιδιά σας...Καί φυσικά εἶναι πολύ ἀπλό αὐτό. Ὅταν ἔλθη ἡ Θεία Χάρις. Καί πῶς ἔρχεται ἡ Θεία Χάρις;Μέ τήν ταπείνωση καί τήν προσευχή .Ἀλλά ἡ προσευχή μας πρέπει νά εἶναι δυνατή καί ζωντανή. Ὅταν προσευχώμαστε μέ πίστη καί ὑπομονή, πάντοτε ἔχουμε ἀποτελέσματα".
Ὅταν ὁ σοφός Παιδαγωγός ἀναφερόταν στό θέμα τῶν παιδαγωγικῶν μεθόδων καί τῶν μέσων, πού πρέπει νά χρησιμοποιοῦν οἱ γονεῖς γιά τήν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν τους, ἔλεγε:
 "Μήν πιέζετε τά παιδιά σας. Συνήθως οἱ ἀδυναμίες τῶν παιδιῶν προέρχονται ἀπό τούς γονεῖς , πού καταπιέζουν τά παιδιά τους ἀπό ἀγάπη βέβαια, ἀλλά ἀπό ἀπλῆ ἀνθρώπινη ἀγάπη...".

 "Αὐτά πού θέλετε νά πῆτε στά παιδιά σας, νά τά λέτε μέ τήν προσευχή σας. Τά παιδιά δέν ἀκοῦν μέ τά αὐτιά , μόνον, ὅταν ἔρχεται ἡ Θεία Χάρις πού τά φωτίζει, τότε ἀκοῦνε ἀυτά πού θέλουμε νά τούς ποῦμε. Ὅταν θέλετε νά πῆτε κάτι στά παιδιά σας, πέστε το στήν Παναγία κι αὐτή θά ἐνεργήση. Ἡ προσευχή σας αὐτή θά γίνη ζωογόνος πνοή, πνευματικό χάδι, πού χαϊδεύει, ἀγκαλιάζει, ἕλκει τά παιδιά".

ΟΣΙΟΣ ΓΕΡΩΝ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ , ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ
<<Ὁ Πνευματικός πατέρας καί παιδαγωγός>> ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου