ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ 06:30 - 09:30 ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:00 - 01:00

8 Ιουλίου 2017

Ἄς συμπεριφερώμεθα πρός τούς πλησίον μας κατά τόν ἴδιον τρόπον, μέ τόν ὁποίον θέλομεν νά συμπεριφέρωνται ἐκεῖνοι πρός ἡμᾶς.

Θέλεις νά μή ἀκούης κακά εἰς βάρος σου; 
Τότε λοιπόν οὔτε σύ μή λέγης κακά εἰς βάρος ἄλλου. 

Θέλεις νά ἐπαινῆσαι ἀπό τούς ἄλλους; 
Τότε καί σύ ἐγκωμίαζε τούς ἄλλους. 

Θέλεις νά σέ ἐλεοῦν ;
Τότε καί σύ κάμνε ἐλεημοσύνας. 

Θέλεις νά τύχης συγγνώμης; 
Τότε καί σύ δίδε συγχώρησιν. 


Θέλεις νά μή πλεονεκτοῦν ἄλλοι εἰς βάρος σου; 
Τότε καί σύ μή ἁρπάζης. 

Ἄς συμπεριφερώμεθα πρός τούς πλησίον μας κατά τόν ἴδιον τρόπον, μέ τόν ὁποίον θέλομεν νά συμπεριφέρωνται ἐκεῖνοι πρός ἡμᾶς. 

Ὅπως δηλαδή ψυχή χωρίς σώμα δέν λέγεται ἄνθρωπος , ἀλλ' οὔτε πάλιν σῶμα χωρίς ψυχήν, ἔτσι δέν ὑπάρχει ἀγάπη πρός τόν Θεόν , ἐάν δέν ἔχη ὡς ἐπακόλουθον καί τήν ἀγάπην πρός τόν πλησίον.

Πηγή: ΕΚΛΟΓΑΙ ΚΑΙ ΑΠΑΝΘΙΣΜΑΤΑ (ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου