ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ 6:30-9:30 ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9:00 - 1:00
ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 5:30-7:00 ΜΜ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΜΕ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9:00 -01:00

5 Ιανουαρίου 2018

Σήμερα ὅλη ἡ κτίσις ἐλευθερώνεται ἀπὸ τὴ δουλεία τοῦ διαβόλου καὶ τῆς ἁμαρτίας. Ὅλοι γινόμαστε υἱοὶ φωτός, υἱοὶ Θεοῦ.

Ὠδὴ η' Ἰαμβικοῦ Κανόνος Θεοφανείων

Ἐλευθέρα μὲν ἡ κτίσις γνωρίζεται. 
Υἱοὶ δὲ φωτός, οἱ πρὶν ἐσκοτισμένοι. 
Μόνος στενάζει, τοῦ σκότους ὁ προστάτης. 
Νῦν εὐλογείτω συντόνως τὸν αἴτιον, 
Ἡ πρὶν τάλαινα τῶν Ἐθνῶν παγκληρία 

Μετάφραση 

Σήμερα ἐλευθέρα (ὅλη) ἡ κτίσις λογίζεται (ἀπὸ τὴ δουλεία τοῦ διαβόλου καὶ τῆς ἁμαρτίας). Ὅλοι ὅσοι εἴμασταν ζαλισμένοι ἀπὸ τὴν πλάνη τῆς ἀσεβείας καὶ τῆς ἁμαρτίας, γίναμε υἱοὶ φωτὸς δήλ. υἱοὶ Θεοῦ. Ὁ μόνος ποὺ ὑποφέρει (καὶ ὀδύρεται) εἶναι ὁ προστάτης τοῦ σκότους καὶ τῆς ἁμαρτίας (ὁ διάβολος). Μετὰ ἀπὸ τόσες δωρεὲς ἂς ὑμνῆ καὶ εὐχαριστῆ μὲ πολλὴ προθυμία τόν αἴτιον γι’ αὐτὲς (τὸν Κύριό μας) ὅλη ἡ ἀνθρωπότης, ἡ ὁποία (μέχρι τὴν ἐνανθρώπηση Τοῦ) ἦταν τόσο ταλαιπωρημένη (μὲ τὴ σκοτεινὴ κληρονομιὰ τῆς εἰδωλολατρίας). 

Σχόλια : 1) Συντόνως = Ἐντόνως, μὲ πολλὴ προσπάθεια. Τάλαινα = ταλαίπωρος, ἀθλία. Παγκληρία = Ὅλη ἡ κληρονομιὰ (ἐδῶ ὅλα τὰ ἔθνη τῆς γής, ὅλες οἱ γλῶσσες τοῦ κόσμου) 2) Αὐτοὶ ποὺ θέλουν νὰ ἁμαρτήσουν νομίζω, ὅτι μὲ τὴν ἐνέργεια τοὺς αὐτὴ ἐλευθερώνονται. Ποῦ νὰ ξέρουν οἱ δυστυχεῖς ὅτι σκλαβώνονται!...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου