ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ 6:30-9:30 ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9:00 - 1:00
ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 5:30-7:00 ΜΜ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΜΕ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9:00 -01:00

20 Φεβρουαρίου 2018

Χαιρετισμός Ενωμένης Ρωμιοσύνης στην Αθήνα (Συλλαλητήριο)

Ἀδέλφια μας Ἕλληνες!

Ἀπόγονοι τοῦ Περικλέους, τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, τοῦ Βατάτζη καί τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ!

Ἐνώπιον τοῦ μνημείου τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτου, συναθροιστήκαμε σήμερα ἀπό ὅλη τήν Ἑλλάδα καί οἱ Ἀπόδημοι ἀδελφοί μας διά τῶν ἐκπροσώπων τους. 

Παρά τά ἐμπόδια καί τίς συκοφαντίες, γίνεται αὐτή ἡ εἰρηνική διαμαρτυρία, γιά μιά ἱστορική ἀλήθεια, γιά τήν Ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας μας πού κάποιοι μή μακεδόνες διεκδικοῦν τό ὄνομά της. 


Τά Ἔθνη, κατά τόν Μακρυγιάννη δέν θεμελιώνονται μέ ψέματα καί προπαγάνδες, ἀλλά μέ δικαιοσύνη καί τιμιότητα, μέ ἀρετή καί θρησκεία. 

Ἐπειδή ἔχουμε τήν ἀλήθεια καί τό δίκαιο μέ τό μέρος μας καί τούς καλούς ποιμένες τῆς Ἐκκλησιᾶς μαζί μας, ὅπως πάντοτε ὁ κλήρος πρωτοστατοῦσε στούς ἀγῶνες τοῦ ἔθνους, θά ἀγωνιστοῦμε ἑνωμένοι μέχρι τήν δικαίωσή μας.  

Ἡ μεγαλειώδης αὐτή συνάθροιση ἐκπέμπει ἐνώπιον τοῦ Κοινοβουλίου πού βρισκόμαστε καί πρός κάθε κατεύθυνση ἕνα μήνυμα: 
Τήν μέν οἰκονομική ἐξαθλίωση πού κάποιοι μᾶς ἐπέβαλαν, οἱ Ἕλληνες τήν ὑπομένουν μέ καρτερία καί ἐλπίδα. Ὅμως τό εὐαίσθητο νεῦρο τῆς ὑπάρξεώς μας, δέν ἀνέχεται νά θίγεται ἡ Πίστη μας καί ἡ Πατρίδα. 

Παρακαλοῦμε τήν πολιτική ἡγεσία τῆς χώρας πού ἐκλέχτηκε ἀπό τόν κυρίαρχο λαό καί πρέπει νά ἐκφράζει τήν συνείδηση τοῦ λαοῦ στήν διαχείριση τῶν ἐθνικῶν μας θεμάτων, νά μήν παραβλέψει τήν λαϊκή βούληση. Ἀκόμη, νά μήν συνεχίσουν νά προκαλοῦν τήν ἀγανάκτηση τοῦ λαοῦ μας, θίγοντας καί ἄλλες εὐαίσθητες ἀξίες καί ἀλήθειες. 

Ἡ πατρίδα μας κατέχει μοναδική θέση στήν παγκόσμια ἱστορία καί ἔχει τήν μεγαλύτερη προσφορά στόν πολιτισμό τῆς ἀνθρωπότητος. Εἶναι ἡ χώρα τοῦ φωτός, τῆς σοφίας καί τῆς Ὀρθοδοξίας πού γεννᾶ ἥρωες, ἁγίους καί εὐεργέτες. Δέν θά ἐπιτρέψουμε νά τήν καταντήσουν χώρα διεφθαρμένων ἀνθρώπων, ὅπως κάποιοι μᾶς ἀπεκάλεσαν. Αὐτοί, ὁ οἶκος τοῦ πατρός τους καί οἱ ὅμοιοι τους, ἀφοῦ διεφθάρησαν στό φρόνημα, ἀγωνίζονται τώρα νά μεταλλάξουν καί τόν λαό μας. 

Τήν σημερινή διαμαρτυρία δέν τήν συνεκάλεσε κάποιος ἐπίσημος φορέας ἀλλά ἦταν μιά αὐθόρμητη ἐκδήλωση τοῦ λαοῦ μας. 
Δέν ἀνησυχοῦμε. 
Παραμένουμε ἑνωμένοι καί σέ ἑτοιμότητα. 

Καί ὅσες φορές ὁ Ἑλληνισμός ἦταν ἑνωμένος καί εἶχε ἀξίους ἡγέτες, μεγαλούργησαν. 

Σᾶς εὐχαριστῶ.

Πηγή: Ε.ΡΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου