ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ 06:30 - 09:30 ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:00 - 01:00

17 Μαΐου 2018

γέροντος Δωροθέου: γράμματα στούς πιστούς


84 Ὁ Θεός εἶναι ἐμπειρία. Δέν εἶναι μόνο ἱερά βιβλία καί διδαχές. Μπορεῖς νά ἔχεις ἐμπειρία τοῦ Θεοῦ. Μία σχέση δύο κατευθύνσεων, ἀμφίδρομη. Νά τοῦ μιλᾶς καί νά σοῦ μιλάει. Ἡ Παλαιά Διαθήκη βρίθει τέτοιων άναφορῶν: πχ Ὁ Θεός εἶπε στόν Μωυσῆ ἤ τόν Ἀβραάμ ἤ τόν Ἡλία. Μπορεῖ νά μιλήσει καί σέ σένα. Ὁ Ἀδάμ καί ἡ Εὔα μιλοῦσαν μέ τόν Θεό Ἕτσι πλάστηκε κατ’ ἀρχάς ὁ ἄνθρωπος.
Σήμερα μόνο οἱ Ἅγιοι ὁμιλοῦν μέ τόν Θεό. Μπορεῖς καί ἐσύ ἀνάλογα μέ τήν καθαρότητα καί τήν δεκτικότητά σου νά κοινωνεῖς τοῦ Θεοῦ. Ἄρχισε νά βλέπεις τό χέρι του στή ζωή σου καί ἐπέκτεινε αὐτή τήν σχέση ἀγάπης μαζί του.    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου