31 Μαΐου 2016

"Ἵνα ἀναβλέψω", ὁμιλία π. Δωροθέου γιά τήν Κυριακή τοῦ Τυφλοῦ

'Απόστολος Κυριακῆς τοῦ Τυφλοῦ


Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ
«πίστευσον ἐπί τόν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, καί σωθήσῃ...»
Οἱ Χριστιανοί εἶναι φώτα μέσα στόν κόσμο. Ἡ Ἐκκλησία πραγματώνει τήν  Βασιλεία τοῦ Θεοῦ μέσα στήν κτίση, εἶναι τό μέρος ὅπου ἐνεργεῖται τό μυστήριο τῆς σωτηρίας. Ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι ἡ Βασιλεία, ὅμως ἐκβάλλει σ’ αὐτήν. Ἡ ἀκριβής συνάφεια τοῦ ἀκτίστου Θεοῦ μέ τόν κτιστό ἄνθρωπο τελεῖται στήν Ἐκκλησία. Αὐτό γίνεται μέ τίς ἄκτιστες ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ.

13 Μαΐου 2016

Λαμπρός εορτασμός του Αγίου Γεωργίου στην Ι.Μ Αύρας.Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και θρησκευτική κατάνυξη εορτάσθηκε και εφέτος η εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου  στην Αύρα Καλαμπάκας.