28 Φεβρουαρίου 2022

Γέροντος Δωροθέου: Μήτι ἐγώ Κύριε;

Ο μακαριστός γέροντας Δωρόθεος Τζεβελέκας μας αναλύει το βαθύτερο νόημα του ευαγγελίου της κρίσεως. Ποιο είναι το κριτήριο του διαχωρισμού; Το κριτήριο είναι η αγάπη! 

Παραθέτουμε παρακάτω μερικά αποσπάσματα από την ομιλία του γέροντος Δωροθέου: 

...Πόσοι είμαστε εδώ εμείς τώρα; Εκατό; Διακόσιοι; Δεν θα πάνε όλοι στον Παράδεισο. Δε σας τρομάζει αυτό; Δε σου 'ρχεται να πεις όπως λέγανε οι μαθητές στο Μυστικό Δείπνο: Μήτι ἐγώ εἰμι, Κύριε; 

...Σε κάθε κοπάδι υπάρχουν πρόβατα και ερίφια, υπάρχουν όπως είπε το ευαγγέλιο δίκαιοι και αμαρτωλοί και κάποια στιγμή θα γίνει ο χωρισμός αυτών. Ποιο είναι το κριτήριο του χωρισμού, του αφορισμού, όπως λέει το ευαγγέλιο, του διαχωρισμού δηλαδή; Είναι φανερό! Το κριτήριο είναι η αγάπη!

26 Φεβρουαρίου 2022

Γέροντος Δωροθέου: «… τούς ἀδελφούς μου, τούς ἐλαχίστους…»


 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ  

Μελέτη στό εὐαγγελικό ανάγνωσμα

Τρίτη Κυριακή τοῦ Τριωδίου καί μετά τό Εὐαγγέλιο τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου καί τοῦ Ἀσώτου, σήμερα ἀκούσθηκε τό Εὐαγγέλιο τῆς Ἡμέρας τῆς Κρίσεως.Τά Ἕσχατα εἶναι παρόντα καί ὁ Χριστιανός πού ζεῖ τό μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας ζεῖ μέ τήν ἀναμονή ἀλλά καί τήν παρουσία τῆς Ἡμέρας τῆς Κρίσεως.

Μερικοί ἄνθρωποι δέν πιστεύουν ὅτι ὑπάρχει Κόλαση. Εἶναι ἐπιτυχία τοῦ Διαβόλου πού τούς ἔπεισε γι αὐτό καί τοῦτο ἐπειδή

Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της Κυριακής 27 Φεβρουαρίου- Κυριακή της Απόκρεω

Επιστολή Αποστόλου Παύλου – Προς Κορίνθιους Α’, Η'(8) 8-13

Βρῶμα δὲ ἡμᾶς οὐ παρίστησι τῷ Θεῷ· οὔτε γὰρ ἐὰν φάγωμεν περισσεύωμεν, οὔτε ἐὰν μὴ φάγωμεν ὑστερούμεθα.

βλέπετε δὲ μήπως ἡ ἐξουσία ὑμῶν αὕτη πρόσκομμα γένηται τοῖς ἀσθενοῦσιν.

20 Φεβρουαρίου 2022

Λόγια αγάπης να της λες…Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

 

Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναφέρεται και σε ένα συνεκτικό στοιχείο, θεμέλιο της συζυγίας, την επικοινωνία των συζύγων. Είναι η καθημερινή αλληλεπίδραση των δύο συζύγων. Η επικοινωνία γίνεται με λόγια η χωρίς λόγια. Είναι θετική η αρνητική. Το σπουδαιότερο στοιχείο της επικοινωνίας είναι η συζήτηση.

Ετυμολογικά (συν + ζητώ), δηλαδή από κοινού αναζητώ του τι πρέπει να γίνεται στα θέματα που αφορούν την κοινή ζωή και την οικογένεια. Η συζήτηση πρέπει να γίνεται με οικειότητα, αλληλοσεβασμό, σε κλίμα ελευθερίας, ισοτιμίας και

19 Φεβρουαρίου 2022

Γέροντος Δωροθέου: ''ΠΑΤΕΡΑ.....''

 


Κυριακή του Ασώτου
Ομιλία μακαριστού Πατρός Δωροθέου 
Την ευλογία του να έχουμε όλοι μας!!

Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της Κυριακής 20 Φεβρουαρίου 2022 (Ασώτου)

 

Το Αποστολικό Ανάγνωσμα (Α´ Κορ. στ´ 12-20)

Αδελφοί, πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐ πάντα συμφέρει· πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος. Τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν· ὁ δὲ Θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει. Τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ πορνείᾳ ἀλλὰ τῷ Κυρίῳ, καὶ ὁ Κύριος τῷ σώματι· ὁ δὲ Θεὸς καὶ τὸν Κύριον ἤγειρε καὶ ἡμᾶς ἐξεγερεῖ διὰ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. Οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ

12 Φεβρουαρίου 2022

Γέροντος Δωροθέου: «πάντες οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται»

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΣΤ ΛΟΥΚΑ
 (ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ)  

(  Μελέτη στό εὐαγγελικό ανάγνωσμα) 

Κατά τόν Ἅγιο Ἰωάννη τῆς Κροστάνδης στό κόσμο συγκρούονται δύο πνεύματα τό κοσμικό πνεῦμα καί τό πνεῦμα τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ σύγκρουση διεξάγεται σέ ὅλα τά ἐπίπεδα καί ὁ χριστιανός ὀφείλει νά ἐπιλέξει μέ ποιό θά συνταχθεῖ.

Ἡ ὕπαρξη ἑκατομμυρίων μαρτύρων στά μαρτυρολόγια τῆς Ἐκκλησίας ἀλλά καί οἱ σημερινοί μάρτυρες στήν περιοχή τοῦ Ἰράκ

Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της Κυριακής 13-2-2022 (ΤΕΛΩΝΟΥ και ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ)

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Προς Τιμόθεον Β΄ (γ΄10-15)

Τέκνον Τιμόθεε, σὺ παρηκολούθηκάς μου τῇ διδασκαλίᾳ, τῇ ἀγωγῇ, τῇ προθέσει, τῇ πίστει, τῇ μακροθυμίᾳ, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑπομονῇ, τοῖς διωγμοῖς, τοῖς παθήμασιν, οἷά μοι ἐγένοντο ἐν Ἀντιοχείᾳ, ἐν Ἰκονίῳ, ἐν Λύστροις, οἵους διωγμοὺς ὑπήνεγκα! Καὶ ἐκ πάντων με ἐρρύσατο ὁ Κύριος.

Καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ

Γέροντος Δωροθέου: Η διαχείριση του πόνου

 


Από τη σειρά διαδικτυακών ομιλιών του μακαριστού γέροντος Δωροθέου Τζεβελέκα. Στο παρόν μικρό απόσπασμα ο γέροντας απαντά στην ερώτηση ενός πιστού σχετικά με τη στάση ενός χριστιανού απέναντι στους πόνους και τις θλίψεις και σε σχέση με το Θεό που τα παραχωρεί. 

Ευελπιστούμε στα δύσκολα χρόνια που διαβαίνουμε, οι νουθεσίες του γέροντος Δωροθέου να γίνουν φάρος ελπίδας και να τονώσουν το ηθικό κάθε αγωνιζόμενου Χριστιανού.
Να έχουμε όλοι την ευχή του!

5 Φεβρουαρίου 2022

...σήμερα είναι ομολογία να λέμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός μας

 

Κρατείστε γερά την παράδοση που σας παρέδωσα και να ξέρετε ότι σήμερα είναι ομολογία να λέμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός μας.

Αυτό δεν το θέλουν οι σκοτεινές δυνάμεις… Έρχονται πολύ δύσκολες ημέρες. Προσέξτε την ψυχή σας. Μαζευτείτε και δώστε τον αγώνα σας..

Σε αυτόν τον κόσμο δεν έχουμε θέση κανείς. Ο πνευματικός κόσμος μας περιμένει όλους. Περαστικοί είμεθα πάνω στη γη…

Πριν δε μας πάρει από αυτό τον φθαρτό κόσμο να

ΚΥΝΑΡΙΑ (Κυριακή της Χαναναίας) Γέροντος Δωροθέου

 


Ι.Μ. ΑΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ, Θεσσαλονίκη
Κήρυγμα του Μακαριστού  Πατρός Δωροθέου
Κυριακή  της Χαναναίας

Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της Κυριακής 6-2-2022 (Χαναναίας)

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Προς Κορινθίους Β΄ (στ΄ 16 – ζ΄1)

Ἀδελφοί, τίς συγκατάθεσις ναῷ Θεοῦ μετὰ εἰδώλων; Ὑμεῖς γὰρ ναὸς Θεοῦ ἐστε ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ Θεὸς ὅτι ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω, καὶ ἔσομαι αὐτῶν Θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι λαός. Διὸ ἐξέλθατε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε, κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς, καὶ