23 Οκτωβρίου 2021

Γέροντος Δωροθέου: «Τί σοί ἐστίν ὄνομα;»

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ  

Μελέτη στό εὐαγγελικό ανάγνωσμα

Ὁ Κύριος ζήτησε ἀπό τόν δαιμονισμένο τῆς χώρας τῶν Γαδαρηνῶν νά τοῦ πεῖ τό ὄνομά του. Ἀντί γι αὐτό τοῦ ἀπάντησαν οἱ δαίμονες. Ὁ δυστυχισμένος αὐτός  εἶχε χάσει ἀκόμη καί τό ὄνομα-ταυτότητά του, ἐξ αἰτίας τῆς ἁμαρτωλότητας αὐτοῦ καί τῶν συντοπιτῶν του. 

Τό ὄνομα καθενός τόν χαρακτηρίζει. Γι’ αὐτό οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί λαμβάνουν τό ὄνομά τους μέ τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, βαπτιζόμενοι στό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Στόν Χριστό ὁ Θεός, κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο,

Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της Κυριακής 24-10-2021 (ΣΤ' Λουκά)

 Το Αποστολικό Ανάγνωσμα

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (Β´ Κορ. θ´ 6-11)

Αδελφοί, ὁ σπείρων φειδομένως φειδομένως καὶ θερίσει, καὶ ὁ σπείρων ἐπ᾿ εὐλογίαις ἐπ᾿εὐλογίαις καὶ θερίσει.

῞Εκαστος καθὼς προαιρεῖται τῇ καρδίᾳ, μὴ ἐκ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός. Δυνατὸς δὲ ὁ Θεὸς πᾶσαν χάριν

20 Οκτωβρίου 2021

Τέλεση Τρισάγιου

 


Σας γνωρίζουμε ότι την 23 Οκτωβρίου και ώρα 17:00 μ.μ στον Άγιο Γεώργιο  Αύρας Καλαμπάκας, με αφορμή  τη συμπλήρωση 6 μηνών από την κοίμηση του μακαριστού μας Γέροντα Δωροθέου, θα τελεσθεί Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής αυτού.

17 Οκτωβρίου 2021

Κάνε τόν σταυρό σου καί, πρίν κάνης οτιδήποτε, πές: Χριστέ µου, Παναγία µου, βοήθησε µε»

 

Ή εµπιστοσύνη στον Θεό έχει µητέρα την πίστη

Γέροντα, νιώθω µιά ανασφάλεια, εχω!!

Άσφαλίσου, βρέ παιδάκι µου, στον Θεό. Μόνον την ασφάλεια τού αυτοκινήτου ξέρεις; Τήν ασφάλεια τού Θεού δέν τήν ξέρεις; Κάνε τόν σταυρόσου καί, πρίν κάνης οτι...δήποτε, πές:

«Χριστέ µου, Παναγία µου, βοήθησε µε».

Υπάρχει µεγαλύτερη ασφάλεια άπό τήν εµπιστοσύνη στον Θεό; Όταν ό άνθρωπος εµπιστεύεται τόν εαυτό του στον Θεό, δέχεται συνέχεια άπό τόν Θεό βενζίνη «σούπερ» καί

Ο μονόλογος του Θεού....

 

Πηγή

«Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ»(Από τα κυρήγματα του Πατρός Δωροθέου)

 

16 Οκτωβρίου 2021

Γέροντος Δωροθέου: «Ὁ σπόρος ἐστίν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ»

 


ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΛΟΥΚΑ  (  Μελέτη στό εὐαγγελικό ανάγνωσμα)

Ὑπάρχουν διάφορα ἐπίπεδα πού οἱ ἄνθρωποι κοινωνοῦν μέ τόν Θεό. Ἀνάλογα μέ τήν δεκτικότητά τους οἱ ἄνθρωποι μετέχουν τοῦ Θεοῦ. Ὅλοι μετέχουν στήν δημιουργική, τήν προνοιακή, τήν συντηριτική ἤ τήν συνεκτική ἄκτιστη ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ ὅμως, γιά παράδειγμα, ὡρισμένοι μόνο μετέχουν τῆς φωτιστικῆς ἤ καί θεοποιοῦ ἐνέργειας τοῦ Θεοῦ.

Ἐκεῖνοι πού ἔχουν θέσει σκοπό τῆς ζωῆς τους νά ὑπηρετοῦν τόν

Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της Κυριακής 17-10-2021 (Δ' Λουκά και των Πατέρων της Ζ' Οικουμενικής Συνόδου)


 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Προς Τίτον (γ΄ 8-15)

Τέκνον Τίτε, πιστὸς ὁ λόγος· καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι, ἵνα φροντίζωσι καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες τῷ Θεῷ. Ταῦτά ἐστι τὰ καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις· μωρὰς δὲ ζητήσεις καὶ γενεαλογίας καὶ ἔρεις καὶ μάχας νομικὰς περιΐστασο· εἰσὶ γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ μάταιοι.

Αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει ὢν αὐτοκατάκριτος.

Ὅταν πέμψω Ἀρτεμᾶν πρός σε ἢ Τυχικόν, σπούδασον ἐλθεῖν πρός

14 Οκτωβρίου 2021

Θα συμβούν πολλά μη φοβηθούμε.


π. Συμεών Κραγιόπουλος
Όλα αυτά που γίνονται και θα γίνουν τα επιτρέπει ο Θεός και είναι χρήσιμα· δεν μπορούν να μας βλάψουν καθόλου. Ίσα-ίσα θα μας ωφελήσουν, εάν εμείς πιστεύουμε στον Χριστό. Έτσι, θα είμαστε ευάρεστοι στον Θεό και θα νιώσουμε ότι τώρα πιο πολύ είμαστε στα χέρια του Θεού, αφού ο Χριστός κυβερνάει τον κόσμο. Και χάνει το πολύ ενδιαφέρον που νομίζουμε ότι έχει η εδώ ζωή· που εδώ στη ζωή αυτή όλα καλά είναι, αλλά με την έννοια ότι μας ετοιμάζουν για την αιώνια ζωή. Έτσι, από το ένα μέρος ησυχάζουμε, και φεύγει ο φόβος, και από το άλλο μέρος ξυπνά η ψυχή μας.

Από κάποια πλευρά η εποχή η δική μας ίσως είναι η δυσκολότερη από όλες τις εποχές. Διότι, στις παλαιότερες γενεές,

13 Οκτωβρίου 2021

Ήταν 13 Ὀκτωβρίου 1904....

 
Γράφει ὁ Σάββας Ἠλιάδης, Δάσκαλος - Κιλκίς

Οἱ τελευταῖες στιγμές τοῦ Παύλου, ἀπό τό βιβλίο τῆς συζύγου του, Ναταλίας Μελά: «ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ» 

… Ἄρχισε νά νυχτώνει. Σέ λίγο βγῆκε ὁ Στρατινάκης στήν αὐλή, γιά νά δεῖ τόν σκοτωμένο Τουρκο. Ἐπροχώρησαν στόν περίβολο τοῦ σπιτιοῦ καί ὁ Παῦλος μέ τόν Ντίνα καί τόν Πέτρο. Ὁ Στρατινάκης κοίταζε νά πάρει τό ὅπλο τοῦ Τούρκου. Ἀκούσθηκε τότε ἕνας πυροβολισμός μονάχα. Καί γύρισε ὁ Παῦλος πίσω, λέγοντας...

«στή μέση μέ πῆρε παιδιά». 

Μπήκε μέσα, ἐκάθισε καί φώναξε τόν Πύρζα «Νίκο, ποῦ εἶσαι;». Ἔβγαλε τό σταυρό του ἀπ` τό λαιμό καί εἶπε: «Τόν σταυρό νά τόν δώσεις στή γυναῖκα μου καί τό τουφέκι, ὅπως σοῦ εἶπα,

Συζήτηση με τον γέροντα Πορφύριο περί συνεχούς Θείας Μεταλήψεως


Ήταν και εκείνος στενοχωρημένος, γιατί οι πιστοί έχουν απαιτήσεις -και δικαίως- από τον ιερέα, να είναι προσευχόμενος στο Άγιο Βήμα. Αλλά οι ίδιοι πολλές φορές με τη στάση τους δεν τον βοηθούν.

Εγώ, έλεγε, τους θυμιάζω και εκείνοι δεν υποκλίνονται. Λέω «στώμεν καλώς» και αυτοί κάθονται. Τους ευλογώ και εκείνοι κουβεντιάζουν.

Και το τραγικότερο: λέω «πίετε εξ αυτού πάντες» και προσέρχονται στη Θεία Κοινωνία ελάχιστοι. Μεγάλος πόνος για τον ιερέα.

Ρώτησα:

– Πρέπει, γέροντα, να κοινωνούν όλοι;

– Βρε, δεν το λέω εγώ. Το λέει ο Κύριος. «Πάντες»!

12 Οκτωβρίου 2021

Πώς αποκτάει κανείς αποφασιστικότητα στον αγώνα για μιαν ενάρετη ζωή


Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος

...Στο προηγούμενο γράμμα μου σου υπέδειξα το δρόμο της αποφασιστικότητας. Δε στο ανέφερα, όμως, πώς συγκεκριμένα γεννιέται στην ψυχή η αποφασιστικότητα και πώς καταλήγει σε θετική προσπάθεια. Αυτό θα κάνω τώρα.

Ακόμα κι ένα απλό ενδιαφέρον για κάποιο αντικείμενο μπορεί να κεντρίσει την ενεργητικότητα. Στην περίπτωση, ωστόσο, του απλού ενδιαφέροντος, είναι πιθανό να μην κινητοποιηθεί η ψυχή,

10 Οκτωβρίου 2021

''Μην κλαίς, εγώ είμαι για σένα'' (Ομιλία Γέροντος Δωροθέου)

 


Ομιλία του Μακαριστού Πατρός Δωροθέου, στο σημερινό Ευαγγέλιο
Την ευχή να έχουμε και να πρεσβεύει για όλους μας!!!

Παρακαλέστε: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με»

 

Ο άνθρωπος του Χριστού όλα τα κάνει προσευχή. Και τη δυσκολία και τη θλίψη, τις κάνει προσευχή. Ό,τι και να του τύχει αμέσως αρχίζει: «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με…;». Η προσευχή ωφελεί σε όλα, και στα πιο απλά. Για παράδειγμα, πάσχεις από αϋπνία. να μη σκέπτεσαι τον ύπνο.

Να σηκώνεσαι, να βγαίνεις έξω και να έρχεσαι πάλι μέσα στο δωμάτιο, να πέφτεις στο κρεβάτι σαν για πρώτη φορά, χωρίς να σκέπτεσαι αν θα κοιμηθείς ή όχι. Να συγκεντρώνεσαι, να λες τη δοξολογία και μετά τρεις φορές το «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με…;» κι έτσι θα έρχεται ο ύπνος.

Όλα είναι μέσα μας, και τα ένστικτα και τα πάντα, και ζητούν

Πώς έρχεται μέσα μας η αγάπη του Θεού

 

Κανείς δεν μπορεί να φτάσει σ’ αυτά τα μέτρα της αγάπης, αν δε ζήσει κρυφά, μέσα του, την ελπίδα του Θεού. Και δεν μπορούν να αγαπήσουν αληθινά τους ανθρώπους όσοι δίνουν την καρδιά τους σ’ αυτό τον εφήμερο κόσμο.

Όταν ένας άνθρωπος αποκτήσει την αληθινή αγάπη, τον ίδιο το Θεό ντύνεται μαζί … με αυτήν.

Είναι ανάγκη λοιπόν αυτός πού απέκτησε το Θεό να πεισθεί ότι δεν

Γι' αυτό, ένα μόνο να μας λυπεί πραγματικά...

 

Όποιος λυπάται γιατί έχασε χρήματα, δεν τα ξαναβρίσκει.

Όποιος λυπάται για τον δικό του άνθρωπο που πέθανε, δεν του ξαναδίνει ζωή.

Όποιος λυπάται για αρρώστια, όχι μόνο δεν την γιατρεύει, αλλά και την κάνει χειρότερη.

Όποιος όμως λυπάται για τις αμαρτίες του, αυτός μόνο καταφέρνει κάτι σπουδαιότερο από την λύπη. Εξαφανίζει τις αμαρτίες.

Γι' αυτό ένα μόνο να μας λυπεί πραγματικά: η αμαρτία. Όλα τα άλλα είναι σκόνη και καπνός.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Πηγή

Οι Άγιοι Ευλάμπιος και Ευλαμπία : Δύο αδέλφια αγαπημένα μέχρι το τέλος…

 

Οι αυτάδελφοι μάρτυρες Ευλάμπιος και η Ευλαμπία, καταγόταν από τη μεγαλούπολη Νικομήδεια. Ήσαν και οι δύο νέοι και ωραίοι, σωματικά και ψυχικά. Ευσεβέστατοι Χριστιανοί παρ’ ότι ήσαν νέοι. Από τούς γονείς τους είχαν βαθειά την επίδραση της καλής αγωγής. Η ζωή τους και η άθληση τους συνέπεσε σε ειδωλολατρικούς χρόνους. Βασιλεύς τότε ήταν ο Μαξιμιλιανός και εις την Νικομήδεια ηγεμόνας ο Μάξιμος.

Ο Ευλάμπιος δεν υπέφερε να βλέπει κάθε μέρα να βρίζεται το όνομα του Θεού. Γι αυτό έφυγε από τη Νικομήδεια και κατοικούσε σε τόπον έρημο. Εκεί ζούσε με μεγάλη εγκράτεια. Απέφευγε κάθε αμάρτημα. Ύστερα όμως από ολίγον καιρόν γέμισε από θειο ζήλο.

Δεν είναι ότι δεν υπάρχει Θεός αλλά εσύ δεν Τον έχεις!

 

Ένας φίλος σας, σας λέει ασταμάτητα ότι δεν υπάρχει Θεός! Αυτό σας βασανίζει σαν μαστίγωμα. Μάχεστε για την ψυχή σας και τη ζωή σας. Καλά καταλάβατε: εάν δεν υπάρχει ζωντανός και παντοδύναμος Θεός, δυνατότερος από τον θάνατο, τότε ο θάνατος είναι ο μόνος παντοδύναμος θεός. Τότε όλα τα ζωντανά πλάσματα στον κόσμο είναι παιχνιδάκια στα πόδια του παντοδύναμου θανάτου, σαν μικρός ποντικός στα πόδια πεινασμένης γάτας. Μια φορά αναστατωμένος είπατε στον κακομοίρη φίλο σας: «Ο Θεός υπάρχει, εσύ δεν υπάρχεις!» Και δεν κάνατε λάθος. Αφού εκείνοι οι οποίοι χωρίζονται από τον αιώνιο Ζωοδόχο σ’ αυτόν τον κόσμο, θα είναι χωρισμένοι και στον άλλον.

Πήγαινε Χριστέ και σήμερα μπροστά μας. Δημήτριος Παναγόπουλος

 

«» Ο Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, κάθε μέρα πού ξυπνοῦσε, ἔκανε μία σύντομη προσευχή πού ἔλεγε:

– Πήγαινε Χριστέ καί σήμερα μπροστά μας!

Ὁ Χριστός εἶπε, ὅποιος θέλει ἄς μέ ἀκολουθήσει. Ἀλλά ἐμεῖς, πᾶμε μπροστά ἀπό τό Θεό, νομίζοντας ὅτι τά ξέρουμε καλύτερα ἀπό Αὐτόν ἤ πᾶμε δίπλα Του, γιά νά Τοῦ ὑποδείξουμε, λές καί ὁ Θεός ἔχει ἀνάγκη ἀπό τίς δικές μας ὑποδείξεις.

Δέν ἀκολουθοῦμε τό Χριστό, δέν Τόν βάζουμε μπροστά μας καί δέν

9 Οκτωβρίου 2021

Mόνο ο Χριστός μπορεί να μας βγάλει απ τον κλοιό της ερημιάς

 

Να μην εκβιάζομε με τις προσευχές μας τον Θεό. Να μη ζητάμε απ’ τον Θεό να μας απαλλάξει από κάτι, ασθένεια κ.λπ. ή να μας λύσει τα προβλήματά μας, αλλά να ζητάμε δύναμη και ενίσχυση από Εκείνον, για να τα υπομένομε.

Όπως Εκείνος κρούει με ευγένεια την πόρτα της ψυχής μας, έτσι κι εμείς να ζητάμε ευγενικά αυτό που επιθυμούμε κι αν ο Κύριος δεν απαντάει, να σταματάμε να το ζητάμε. Όταν ο Θεός δεν μας δίδει κάτι που επίμονα ζητάμε, έχει το λόγο Του. Έχει κι ο Θεός τα «μυστικά» Του.

Εφόσον πιστεύομε στην αγαθή Του πρόνοια, εφόσον πιστεύομε ότι Εκείνος γνωρίζει τα πάντα απ’ τη ζωή μας κι ότι πάντα θέλει το αγαθόν, γιατί να μη δείχνομε εμπιστοσύνη; Να προσευχόμαστε απλά και απαλά, χωρίς πάθος και εκβιασμό. Ξέρομε ότι παρελθόν, παρόν και μέλλον, όλα είναι γνωστά, γυμνά και τετραχηλισμένα ενώπιον

'''O Θεός εἶναι ἀγάπη!!!'' (Γέροντος Δωροθέου)


 Ὅπως λέει  ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη. Ἄρα, ἡ σχέση μου μαζί Του πρέπει νά εἶναι σχέση ἀγάπης. Καί πρέπει νά Τόν παρακαλοῦμε νά βγάλει αὐτό τό πέπλο πού συσκοτίζει τήν ψυχή μας καί νά μᾶς ὁδηγήσει ἐκεῖ πού νά πρέπει νά τόν ἀγαπήσουμε. Ὄχι νά τόν ἀνεχθοῦμε. Ὄχι νά τόν ἐκμεταλλευτοῦμε καί νά κλείσουμε μία θέση στόν Παράδεισο. Ὄχι νά ἔχουμε ὄφελος ἀπό τόν Χριστό, ἀλλά νά τόν ἀγαπήσουμε.

 Γιατί, ἅμα τόν ἀγαπήσουμε, τίποτε δέν μᾶς φαίνεται ὑπερβολικό.

Γέροντος Δωροθέου: «Μή κλαῖε...»

 


ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΛΟΥΚΑ  (  Μελέτη στό εὐαγγελικό ανάγνωσμα) 

Ὅταν συναντήθηκαν οἱ δύο πομπές, τοῦ θανάτου ἀπό τήν μία καί τῆς ζωῆς ἀπό τήν ἄλλη, ἐκεῖνο πού ἐκίνησε τόν Χριστό νά ἀναστήσει τόν υἱό τῆς χήρας ἦταν τό γεγονός ὅτι «ἐσπλαχνίσθη ἐπ’ αὐτήν». Αὐτή τήν φορά κανείς δέν τόν προσκάλεσε παρά μόνο ἡ εὐσπλαχνία του.

Ὁ Χριστός εἶναι ἡ ζωή. Τό ἐδήλωσε ὁ ἴδιος: «ἐγώ εἰμί ἡ ὁδός, ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή». Γιά νά ζήσει κανείς γιά πάντα πρέπει νά ἑνωθεῖ μαζύ του. Μερικές φορές ἐδάκρυσε στήν διάρκεια τῆς ἐπίγειας διακονίας του. Ἀπεκάλυψε ἔτσι τήν ἀγάπη του γιά τό γένος μας.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ και ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ της Κυριακής Γ΄ Λουκά (10-10-2021)

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Β΄ Κορ. στ’ 1-10

Ἀδελφοί, συνεργοῦντες παρακαλοῦμεν μὴ εἰς κενὸν τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ δέξασθαι ὑμᾶς – λέγει γὰρ· «Καιρῷ δεκτῷ ἐπήκουσά σου καὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας ἐβοήθησά σοι»· ἰδοὺ νῦν «καιρὸς εὐπρόσδεκτος», ἰδοὺ νῦν «ἡμέρα σωτηρίας» – μηδεμίαν ἐν μηδενὶ διδόντες προσκοπήν, ἵνα μὴ μωμηθῇ ἡ διακονία, ἀλλ᾿ ἐν παντὶ συνιστῶντες ἑαυτοὺς ὡς Θεοῦ διάκονοι, ἐν ὑπομονῇ πολλῇ, ἐν θλίψεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν στενοχωρίαις, ἐν πληγαῖς, ἐν φυλακαῖς, ἐν ἀκαταστασίαις, ἐν κόποις, ἐν ἀγρυπνίαις, ἐν νηστείαις,

«Ο Θεός είπε στον πιστό Αβραάμ ότι αν υπήρχαν δέκα δίκαιοι στα Σόδομα, θα έσωζε ολόκληρη την πόλη χάριν αυτών των δέκα. Ωστόσο, μόνον ένας δίκαιος βρέθηκε, ο Λωτ, και αυτός ήταν ξένος»

 


Δικαίων Αβραάμ και Λωτ του ανεψιού του – Εορτάζουν στις 9 Οκτωβρίου

ἐξῆλθε δὲ Λὼτ …εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς· μηδαμῶς ἀδελφοί, μὴ πονηρεύσησθε. (Γενεσις 19,7)

Ο Λωτ, ήταν ένας δίκαιος άνθρωπος εν μέσω πολλών ανόμων, και ζούσε στα Σόδομα με την σύζυγό του και τις δύο θυγατέρες του. Ο πιστός Αβραάμ ρώτησε τον Θεό: μὴ συναπολέσῃς δίκαιον μετὰ ἀσεβοῦς καὶ ἔσται ὁ δίκαιος ὡς ὁ ἀσεβής; (Θα καταστρέψεις τον δίκαιο με τον ασεβή;) (Γένεση 18:23). Ο Θεός απάντησε τότε στον πιστό Αβραάμ ότι όχι μόνο δεν θα κατέστρεφε τον δίκαιο, αλλά αν υπήρχαν δέκα δίκαιοι σε αυτήν την πόλη, θα έσωζε ολόκληρη την πόλη χάριν αυτών των δέκα. Ωστόσο, μόνον ένας δίκαιος άνθρωπος βρέθηκε στα Σόδομα, ο Λωτ, και αυτός ήταν ξένος!

8 Οκτωβρίου 2021

Γέροντας Θαδδαίος της Βιτόβνιτσα: Τι να κάνουμε τον καιρό που έχουμε στεναχώριες


Συχνά στη ζωή έρχεται και μας χτυπά κύμα δύσκολων σκέψεων, κύμα στεναχώριας.

Το καλύτερο απ’ όλα είναι να σωπαίνουμε. Δεν χρειάζεται εμείς πολύ να σκεφτόμαστε. Ο Κύριος ξέρει, προνοεί πόσο μπορούμε να αντέξουμε. Ποιο βά­ρος στεναχώριας μπορούμε να σηκώσουμε.

Σ’ αυτή την περίπτωση πρέπει αμέσως να πλησιάσουμε τον Κύριο, ο όποιος είναι για μας, σαν το ζεστό σπίτι μας τον χειμώνα. Να σιωπούμε. Καλό είναι να σιωπούμε, επειδή αμέσως δεν μπορούμε να νική­σουμε το κύμα των δύσκολων σκέψεων και της στενα­χώριας.

Συχνά μας έρχονται σκέψεις για το μέλλον μας πού είναι γεμάτο ανασφάλεια. Αναρωτιόμαστε: «Πώς θα τελειώσουμε αυτή τη δουλειά, πώς θα λυθεί αυτό το πρόβλημα;

Άγιος Πορφύριος: Μεγάλη η βοήθεια της νυχτερινής προσευχής


Σε μια επίσκεψή μου στον Γέροντα, θυμήθηκα και του ανέφερα ένα απόσπασμα ομιλίας του Ιερού Χρυσοστόμου για την προσευχή, που έλεγε: “Όπως η νυχτερινή προσευχή των Αποστόλων Παύλου και Σϊλα άνοιξε τις θύρες της φυλακής, έτσι και η νυχτερινή προσευχή των χριστιανών ανοίγει τις θύρες του ουρανού“.

Ο Γέροντας ενθουσιάστηκε, μόλις το άκουσε.

– Πολύ ωραίο αυτό, μου είπε χαρούμενος. Πού το βρήκες, μωρέ; Να μου το αντιγράψεις και να μου το φέρεις ολόκληρο. Ξέρεις, έτσι είναι. Γίνεται αυτό που λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, στις νυχτερινές προσευχές και αγρυπνίες. Όταν ξυπνάς τη νύχτα, να μη

7 Οκτωβρίου 2021

Τα χριστιανόπουλα υποχρεούνται να μελετούν και να μορφώνονται


Πολλοί εχθροί της Εκκλησίας επιθυμούν να αφήσουν αυτήν χωρίς μορφωμένος κληρικούς και Πατέρες , ώστε εύκολα να την πολεμούν και να τη διασύρουν. Είναι λίαν χαρακτηριστικό αυτό που έπραξε ο Ιουλιανός ο Παραβάτης. Ένα από τα πρώτα μέτρα τα οποία έλαβε εναντίον των Χριστιανών ήτο να τους απαγορεύση να μορφώνονται. Εγνώριζε τι αποτελέσματα θα επέφερε αυτό το καθεστώς. Αλλά, βεβαίως ο Κύριος δεν επέτρεψε την εφαρμογή αυτής της διατάξεως και των άλλων σκληρών διωκτικών μεθοδεύσεων του ανθρώπου εκείνου.

Η άποψις των παλαιών Πατέρων ήτο ότι οι Χριστιανοί οφείλουν να μελετούν και να είναι καλλιεργημένοι.

193 κλίνες ΜΕΘ είχε η Θεσσαλονίκη το Φθινόπωρο του 2020, 71 έχει σήμερα...Πού έχει πάει το προσωπικό; ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ...

 

Κωνσταντίνος Φαρσαλινός:

"Εδώ τώρα εμείς έχουμε πίεση στο σύστημα υγείας. Τώρα, πώς γίνεται με 2.500 κρούσματα σε 200.000 και πλέον τέστ να έχουμε την ίδια πίεση σε ορισμένες περιοχές- πχ στη Θεσσαλονίκη- όπως συνέβαινε πέρυσι το Φθινόπωρο δεν το αντιλαμβάνομαι.

Ή μάλλον, να πω την αλήθεια, δεν το αντιλαμβανόμουν, μέχρι που ο κύριος Γιαννάκος της ΠΟΕΔΗΝ μας ενημέρωσε ότι 193 κλίνες ΜΕΘ είχε η Θεσσαλονίκη το Φθινόπωρο του 2020, 71 έχει σήμερα. Ε, έτσι εξηγείται η πίεση στο σύστημα υγείας. Πού πήγαν οι άλλες κλίνες ΜΕΘ; Πού έχει πάει το προσωπικό; ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ...".

Γέροντας Εφραίμ: Πώς σώθηκε ο πατέρας μου

 

Ο γέροντας Εφραίμ περιγράφει πως ο πατέρας του  μετά από μια  σοβαρή ανεξομολόγητη αμαρτία έφτασε στην κόλαση και πως σώθηκε από τον τόπο των βασάνων. 

6 Οκτωβρίου 2021

Ὅσο ἀγαπᾶς, λοιπόν, τόν ἑαυτό σου, τόσο ν’ ἀγαπᾶς καί τή γυναίκα σου


Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος 

...Ὅση, λοιπόν, ἀγάπη ἔχεις στόν ἑαυτό σου, τόση ἀγάπη θέλει ὁ Θεός νά ἔχεις καί στή γυναίκα σου. Δέν βλέπεις ὅτι καί στό σῶμα μας πολλές ἀτέλειες ἤ ἐλλείψεις ἔχουμε; Ὁ ἕνας ἔχει πόδια στραβά, ὁ ἄλλος τά χέρια παράλυτα, ὁ τρίτος κάποιο ἄλλο μέλος ἄρρωστο κ.ο.κ. Καί ὅμως, δέν τό κακομεταχειρίζεται οὔτε τό κόβει· ἀπεναντίας μάλιστα, τό φροντίζει καί τό περιποιεῖται περισσότερο ἀπ’ ὅσο τά ὑγιῆμέλη του, καί ὁλόγος εἶναι εὐνόητος. 

Ὅσο ἀγαπᾶς, λοιπόν, τόν ἑαυτό σου, τόσο ν’ ἀγαπᾶς καί τή γυναίκα σου. Ὄχι μόνο γιατί ὁ ἄνδρας καί ἡ γυναίκα ἔχουν τήν ἴδια φύση, ἀλλά καί γιά μιάν ἄλλη σπουδαιότερη αἰτία: 

κυρ Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης-«Βαρδιάνος στα Σπόρκα»

 

Ο κυρ Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, στὸ διήγημά του «Βαρδιάνος στὰ Σπόρκα», περιγράφει τὶς συνέπειες μίας ἐπιδημίας χολέρας, ποὺ ἐνέσκηψε στὴν ἐποχή του.  Διαβάζω: «Κακὴ ὑποψία, δυσπιστία καὶ ἰδιοτέλεια, χωροῦσα μέχρι ἀπανθρωπίας, ἐβασίλευε πανταχοῦ. Ὅλα ταῦτα ἦσαν εἰς τὸ βάθος, καὶ ὁ φόβος τῆς χολέρας ἦτο εἰς τὴν ἐπιφάνειαν. Θὰ ἔλεγε τίς, ὅτι ἡ χολέρα ἦτο μόνον πρόφασις, καὶ ὅτι ἡ ἐκμετάλλευσις τῶν ἀνθρώπων ἦτο ἡ ἀλήθεια. Τὸ δαιμόνιον τοῦ φόβου εἶχεν εὕρει ἑπτὰ ἄλλα δαιμόνια πονηρότερα ἑαυτοῦ καὶ εἶχε λάβει κατοχὴν ἐπὶ τοῦ πνεύματος τῶν ἀνθρώπων». (ἐκδ. Γιοβάννης, τόμ. 3, σελ.159).

Κορονοϊός: Σουηδία και Δανία σταματούν τη χρήση του εμβολίου της Moderna σε νέους!


Η Σουηδία και η Δανία ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι διακόπτουν τη χορήγηση του εμβολίου κατά του κορονοϊού της Moderna σε νεότερες ηλικιακές ομάδες, μετά τις αναφορές για πιθανές σπάνιες παρενέργειες.

Ο σουηδικός οργανισμός υγείας ανακοίνωσε ότι θα διακόψει τη χορήγηση του εμβολίου της Moderna σε άτομα που γεννήθηκαν από το 1991 και μετά, καθώς τα δεδομένα κατέδειξαν αύξηση των περιστατικών μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας μεταξύ εφήβων και νεαρών ενηλίκων που έχουν εμβολιαστεί.

Άγιος Πορφύριος – Το όφελος από το Ψαλτήρι

 

Έλεγε ο Άγιος Πορφύριος: «Όταν ψάλλετε τούς κανόνες, όχι άπλα να λέτε τα λόγια, αλλά να τα απολαμβάνετε. Έτσι πολύ γρήγορα θα αγιαστείτε, χωρίς να το καταλάβετε. Κι όταν διαβάζετε το Ψαλτήρι, να τα λέτε καθαρά, μία μία τις λέξεις…»

ΠΗΓΗ

2 Οκτωβρίου 2021

O κόσμος στον δρόμο του. Δεν γίνεται πια μεταστροφή

 

+κυρ Φώτης Κόντογλου

Ναι, ο κόσμος δεν αλλάζει πορεία. Ας μην περιμένουμε πια τίποτα καλύτερο, θα πηγαίνουμε ολοένα στα χειρότερα. Ανήφο­ρος πια δεν υπάρχει. Μοναχά κατήφορος. Όσοι έχουνε μέσα τους τον φόβο του Θεού, αυτοί οι λίγοι θ’ απομείνουνε, «το μικρόν ποίμνιον» που είπε ο Χριστός. Κι αν γράφουμε, γι’ αυτούς γράφουμε και για τους ίδιους τους εαυτούς μας που κιντυνεύουμε να αρπα­χτούμε από τα δίχτυα πούναι μπλεγμένοι εκείνοι που θέλουμε να δασκαλέψουνε. Για να καθόμαστε ανύσταχτοι.

“Όσοι είναι αισιόδοξοι για το μέλλον της ανθρωπότητας, βλέπουνε

Γέροντος Δωροθέου: «Πλήν ἀγαπᾶτε τούς ἐχθρούς ὑμῶν, ...καί ἔσεσθαι υἱοί τοῦ Ὑψίστου»

 


ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΛΟΥΚΑ  

  Μελέτη στό εὐαγγελικό ανάγνωσμα  

«Ποία ὑμῖν χάρις ἐστί;» Ὁ Κύριος βεβαιώνει ὅτι ἄν ἀγαπᾶς μέ ἰδιοτέλεια ἤ ἀγαθοποιεῖς στούς ἀγαθοποιοῦντες σε ἤ δανείζεις γιά νά πάρεις πίσω, δέν ἔχεις «χάρι». Ἡ χάρις ἔρχεται μέ τήν ὑπέρβαση τοῦ προσωπικοῦ ὠφέλους. Ὁ μισθός εἶναι πολύς: γίνεσαι υἱός τοῦ Ὑψίστου. 

Ὁ Ἅγιος Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ ἔλεγε ὅτι ὁ σκοπός τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρὠπου εἶναι ἡ προσέλκυση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἡ

Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της Κυριακής 3-10-2021 (Β' Λουκά)

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Προς Κορινθίους Β΄ (δ΄ 6-15)
Ἀδελφοί, ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἐν προσώπῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ἔχομεν δὲ τὸν θησαυρὸν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν, ἵνα ἡ ὑπερβολὴ τῆς δυνάμεως ᾖ τοῦ Θεοῦ καὶ μὴ ἐξ ἡμῶν, ἐν παντὶ θλιβόμενοι ἀλλ᾿ οὐ στενοχωρούμενοι, ἀπορούμενοι ἀλλ᾿ οὐκ ἐξαπορούμενοι, διωκόμενοι ἀλλ᾿ οὐκ ἐγκαταλειπόμενοι, καταβαλλόμενοι ἀλλ᾿ οὐκ ἀπολλύμενοι, πάντοτε τὴν νέκρωσιν τοῦ

30 Σεπτεμβρίου 2021

Ὁ Θεός ἔχει τή λύση


Δημήτριος Παναγόπουλος ο Ιεροκήρυκας 

Για τους ανθρώπους 1+1 κάνει 2. Δεν κάνει 3. Αυτό λέει η λογική. Για τον Θεό όμως 1+1 μπορεί να κάνει 3, μπορεί να κάνει 100, μπορεί να κάνει 1000!

Γι’ αυτό ποτέ σου άνθρωπε, εφόσον πάλλει το στήθος σου, υπάρχει αναπνοή ακόμη, γνώριζε ότι είναι εγγύηση από τον Θεό, ότι περιμένει να Του δώσεις την υπόθεσή σου. Να του δώσεις τον φάκελο με τις αμαρτίες σου.

Όταν η ψυχή είναι ταραγμένη…


Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης

Όταν η ψυχή είναι ταραγμένη, θολώνει το λογικό και δε βλέπει καθαρά. Μόνο, όταν η ψυχή είναι ήρεμη, φωτίζει το λογικό, για να βλέπει καθαρά την αιτία κάθε πράγματος.

Η ψυχή είναι πολύ βαθιά και μόνο ο Θεός τη γνωρίζει.

Γιατί να κυνηγάμε τα σκοτάδια; Να, θα ανάψουμε το φως και τα σκοτάδια θα φύγουν μόνα τους. Θα αφήσουμε να κατοικήσει σ’ όλη την ψυχή μας ο Χριστός και τα δαιμόνια θα φύγουν μόνα τους.

28 Σεπτεμβρίου 2021

30.000 αναφορές για διαταραχές του εμμηνορροϊκού κύκλου σε γυναίκες μετά από εμβολιασμό κατά της COVID-19

Κάλεσμα για επείγουσα έρευνα από τους ειδικούς

Θα μπορούσε ο εμβολιασμός κατά της COVID-19 να επηρεάσει τον εμμηνορροϊκό κύκλο μίας γυναίκας; Αυτό είναι το νέο επίκαιρο ερώτημα, το οποίο έχει κατακλύσει τους τίτλους των διεθνών μέσων ενημέρωσης και ζητά απεγνωσμένα από τον επιστημονικό κόσμο μία υπεύθυνη απάντηση.   

Από τότε που τα νέα εμβόλια κατά της COVID-19 έγιναν ευρέως διαθέσιμα στον γενικό πληθυσμό, χιλιάδες γυναίκες δηλώνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περίεργες αλλαγές στον κύκλο της περιόδου τους λίγο μετά τον εμβολιασμό τους. Πιο συγκεκριμένα, περισσότερες από 30.000 αναφορές

27 Σεπτεμβρίου 2021

Άγιος Πορφύριος: Τα παιδιά με τους συνεχείς επαίνους δεν οικοδομούνται


Τα παιδιά με τους συνεχείς επαίνους δεν οικοδομούνται. Γίνονται εγωιστές και κενόδοξοι. Θα θέλουν σ’ όλη τους τη ζωή να τους επαινούν όλοι διαρκώς, έστω κι αν τους λένε και ψέματα. Δυστυχώς, σήμερα μάθανε όλοι να λένε και ψέματα και τα δέχονται οι κενόδοξοι, είναι η τροφή τους. «Πες το, κι ας είναι ψέμα, κι ας είναι ειρωνεία», λένε. Ο Θεός αυτό δεν το θέλει. ο Θεός θέλει την αλήθεια. Δυστυχώς, αυτό δεν το καταλαβαίνουν όλοι και κάνουν το εντελώς αντίθετο.

Τα παιδιά όταν τα επαινείς συνεχώς, χωρίς διάκριση, τα πειράζει ο αντίθετος. Τους ξεσηκώνει το μύλο του εγωισμού και,

27 Σεπτεμβρίου 1831: Ἡ δολοφονία τοῦ Καποδίστρια, ἡ δολοφονία τῆς Ἑλλάδος!

Ἀφηγηματικὸ ἀφιέρωμα μὲ ἀφορμὴ τὴν 27η Σεπτεμβρίου 1831, ἡμέρα δολοφονίας τοῦ πρώτου Κυβερνήτη τῆς Ἑλλάδος, 

Ἰωάννη Καποδίστρια...

25 Σεπτεμβρίου 2021

Απόστολος και Ευαγγέλιο Κυριακής 26-9-2021 (Αγιου Ιωάννου Θεολόγου)


ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ (δ΄ 12-19)

Ἀγαπητοί, Θεὸν οὐδεὶς πώποτε τεθέαται· ἐὰν ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, ὁ Θεὸς ἐν ἡμῖν μένει καὶ ἡ ἀγάπη αὐτοῦ τετελειωμένη ἐστὶν ἐν ἡμῖν. Ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐν αὐτῷ μένομεν καὶ αὐτὸς ἐν ἡμῖν, ὅτι ἐκ τοῦ Πνεύματος αὐτοῦ δέδωκεν ἡμῖν. Καὶ ἡμεῖς τεθεάμεθα καὶ μαρτυροῦμεν ὅτι ὁ πατὴρ ἀπέσταλκε τὸν υἱὸν σωτῆρα τοῦ κόσμου.

Ο Ελληνισμός είναι το αντίβαρο στην ανελευθερία.


Τρεις ξένοι ακαδημαϊκοί μας θυμίζουν όσα έχουμε ξεχάσει ή μάλλον καλύτερα όσο προσπαθούν κάποιοι να μας «αναγκάσουν» να ξεχάσουμε: To μεγαλείο του Ελληνισμού!

Σύμφωνα με τους Simone Le Baron (Γαλλίδα) καθηγήτρια γαλλικών, γλωσσολόγος, συγγραφέας, Arsam Momeni (Ιρανός) διδάκτωρ Αρχιτεκτονικής, συγγραφέας και Sam Chekwas (Νιγηριανός) οδοντίατρος, εκδότης και συγγραφέας, η λύση στα προβλήματα μας δεν είναι η παγκοσμιοποίηση, που με νύχια και με δόντια προσπαθούν να επιβάλλουν οι παγκοσμιοποιητές της Δύσης, αλλά ο Ελληνισμός!

24 Σεπτεμβρίου 2021

Δίψα Θεοῦ: Ἅγιος Σιλουανὸς ὁ Ἀθωνίτης

 

στίχοι: Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης

Διψά η ψυχή μου τον Κύριον

και μετά δακρύων ζητώ Αυτόν.


Πώς να μη Σε ζητώ, Συ πρώτος με εζήτησες

και έδωκας εις εμέ να γευθώ της γλυκύτητος του Πνεύματος Του Αγίου

και η ψυχή μου Σε ηγάπησεν έως τέλους.

Κράτα το νου σου στον Άδη - Άγιος Σιλουανός

 

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης: Ένας παγκόσμιος άγιος 

(24 Σεπτεμβρίου)

«Κύριε, βλέπεις ότι θέλω να προσευχηθώ ενώπιον Σου με καθαρό νου, αλλά οι δαίμονες με εμποδίζουν. Πες μου τί πρέπει να κάνω για να απομακρυνθούν από μένα». Και έλαβα μέσα στην ψυχή μου αυτή την απάντηση από τον Κύριο: Οι υπερήφανοι υποφέρουν πάντα από τους δαίμονες».

Εγώ είπα: «Κύριε. Εσύ είσαι ελεήμων η ψυχή μου Σε γνωρίζει· πες μου τί πρέπει να κάνω για να ταπεινωθεί η ψυχή μου». 

Και ο Κύριος απάντησε στα μύχια της ψυχής μου: «Κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι».


Απόσπασμα από το βιβλίο που συνέγραψε ο άγιος Σωφρόνιος του Έσσεξ, για τον βίο του αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου, έκδοσης Ιεράς Μονής Τ. Προδρόμου Έσσεξ Αγγλίας.

Η ηχογράφηση μας παραχωρήθηκε από την Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού. Διαβάζει η Όλγα Κοκκίνου.

OΡΟΣ ΑΛΑΤΟΜΗΤΟΝ

Άγιος Παΐσιος: «Σήμερα βλέπεις έναν νερόβραστο κόσμο»


– Γέροντα, πώς θα βοηθηθούν οι άνθρωποι με τόσα πού γίνονται στον κόσμο;

– Εκείνος πού θέλει να βοηθηθεί, βοηθιέται με τιποτένια πράγματα. Π.χ. κουνιέται ένα κανδήλι ή κουνιέται ό ίδιος ολόκληρος με έναν σεισμό και συνέρχεται. Όσοι δεν πιστεύουν, γίνονται χειρότεροι, όταν ακούν ότι θα γίνει πόλεμος ή κάποια καταστροφή. «Δώσ’ του, σού λέει, να γλεντήσουμε, γιατί χάνουμε την ζωή», οπότε το ρίχνουν τελείως έξω.

Άλλοτε ακόμη και οι αδιάφοροι, όταν άκουγαν λ.χ. ότι θα γίνει πόλεμος, συνέρχονταν και άλλαζαν ζωή.

19 Σεπτεμβρίου 2021

Γέροντος Δωροθέου: Κύριε κάναμε λάθος, πάρε μας πίσω...


επίκαιρες σκέψεις του μακαριστού γέροντος Δωροθέου για τα σημεία των καιρών και την στάση των Χριστιανών στις μέρες που διαβαίνουμε:

Το βασικό μόνο, μοτίβο, της ζωής μας, αυτό που διαπερνάει σαν μία κλωστή όλα τα πράγματα στη ζωή μας είναι ο Χριστός. Έλεγε ο γέροντας, ο άγιος Παΐσιος, έχεις λύπη; Ο Χριστός σου λείπει. Έβγαζε τέτοια στιχάκια για να πει μεγάλες αλήθειες με απλά λογάκια. 

.... Πριν το '94 που κοιμήθηκε ανώτατοι αξιωματικοί του λέγαν αυτά που συμβαίναν στο στρατό τότε. Και έλεγε ο γέροντας και τον Θεό που τον έχεις; Βλέπετε, ενώ η εικόνα είναι σκούρα, αυτό κάνει ο προφητικός λόγος της εκκλησίας. Δίνει ελπίδα. 

Έλεγε ο άγιος της εκκλησίας: Θα παρέμβει ο Θεός στην ιστορία να τα αλλάξει όλα. 

Άγιος Παΐσιος Γιατί πρέπει να ζητάμε από τον Θεό να μας βοηθάει αφού ξέρει τις ανάγκες μας

-Γέροντα, γιατί πρέπει να ζητάμε από τον Θεό να μας βοηθάει, αφού ξέρει τις ανάγκες μας;

Γιατί υπάρχει ελευθερία. Και μάλιστα, όταν πονάμε για τον πλησίον μας και Τον παρακαλούμε να τον βοηθήση, πολύ συγκινείται ο Θεός, γιατί τότε επεμβαίνει, χωρίς να παραβιάζεται το αυτεξούσιο.

Ο Θεός έχει όλη την καλή διάθεση να βοηθήση τους ανθρώπους που υποφέρουν. Για να τους βοηθήση όμως, πρέπει κάποιος να Τον παρακαλέση.

18 Σεπτεμβρίου 2021

Γέροντος Δωροθέου: «Ὅστις ἐθέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν...»

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΗ  

Μελέτη στό εὐαγγελικό ανάγνωσμα

Ἡ πορεία τοῦ ἀνθρώπου στήν ἕνωσή του μέ τόν Θεό εἶναι πορεία φυγῆς ἀπό τόν ἐγωκεντρισμό καί πορεία πρός τήν χριστοκεντρικότητα τῆς ὕπαρξής του. Ὁ Χριστός εἶναι ἡ ἀλήθεια προσωποποιημένη καί ἡ ἐθελούσια βίωση τῆς ἀλήθειας εἶναι τό ζητούμενο.  

Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της Κυριακής 19 Σεπτεμβρίου 2021 (Κυριακή μετά την Ύψωσιν)

 Το Αποστολικό Ανάγνωσμα

Προς Γαλάτας επιστολή Παύλου (β΄16–20)

Ἀδελφοί, εἰδότες ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου, διότι οὐ δικαιωθήσεται ἐξ ἔργων νόμου πᾶσα σάρξ.

5η Πανελλήνια Σύναξη Ενωμένης Ρωμηοσύνης (2-4 Οκτωβρίου 2021) – Αναλυτικό Πρόγραμμα


Η Eνωμένη Ρωμηοσύνη διοργανώνει στις 2-4 Οκτωβρίου 2021 την πέμπτη (5η) Πανελλήνια Σύναξη της στην Ιερισσό της Χαλκιδικής. Η φετινή Σύναξη θα είναι αφιερωμένη στον Άγιο Νεκτάριο Επίσκοπο Πενταπόλεως και γι’ αυτό θα τεθεί σε προσκύνηση Λείψανό του καθώς και προσωπικά του αντικείμενα.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει πνευματικές ομιλίες με θέμα τη βιοτή και τις διδαχές του Αγίου ενώ θα λάβει χώρα και εκδήλωση για τα διακόσια (200) χρόνια από την Εθνεγερσία του 1821.

15 Σεπτεμβρίου 2021

Τα πιο πολύτιμα δάκρυα...

Άγιος Λουκάς ο Ιατρός και επίσκοπος Συμφερουπόλεως

Δάκρυα πλημμυρίζουν όλη τη γή. Τα δάκρυα της δυστυχίας, της θλίψης και του πόνου ήταν πάντα το κυριότερο στοιχείο στη ζωή του ανθρώπου. Παντού θλίψη και πόνος, λύπη και στεναγμός.

Κλαυθμοί, οδυρμοί και δάκρυα...

Πόσα δάκρυα έχυσαν οι λαοί σ' αυτό το τρομερό διαβολικό πόλεμο. Ποταμοί δακρύων. Αν μπορούσαμε να μαζέψουμε όλα τα δάκρυα που έχυσε η ανθρωπότητα σε χιλιάδες χρόνια της ιστορίας της θα γινόταν ένας δεύτερος κατακλυσμός...

Πώς έφτιαχναν στο Πόντο προζύμι με βασιλικό του Σταυρού


Οι νοικοκυρές έφτιαχναν προζύμι με Βασιλικό στις 14 Σεπτεμβρίου εορτή της Ύψώσεως του Τιμίου Σταυρού και το χρησιμοποιούσαν για την παρασκευή ψωμιού.

Μετά τη λειτουργία, έπαιρναν ένα κλωνί βασιλικό από τα χέρια του ιερέα και το έβαζαν σε ένα ποτήρι με νερό. Το σκέπαζαν και το άφηναν όλο το βράδυ.

Δρ Ιωάννης Καβαλιώτης: Παραίνεση προς τους παιδιάτρους

Δρ Ιωάννης Καβαλιώτης

Παιδίατρος - Λοιμωξιολόγος, 

τέως Διευθυντής Παιδιατρικής Κλινικής Νοσοκομείου Λοιμωδών Θεσσαλονίκης

Μέσα στη δίνη της πανδημίας έφτασε η ώρα να αποφασίσει η εξουσία (πολιτική-επιστημονική) ότι πρέπει να εμβολιάσουμε και τα παιδιά. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των παιδιάτρων, αλλά και οι ίδιοι οι παιδίατροι, φαίνεται να ασπάσθηκαν ασμένως το γεγονός.

Θα ήθελα να πω στους συναδέλφους παιδιάτρους μερικά πράγματα.

11 Σεπτεμβρίου 2021

Γέροντος Δωροθέου: «Οὕτω γάρ ἠγάπησεν ὁ Θεός τόν κόσμον...»

 


ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΗΣ 

Μελέτη στό εὐαγγελικό ανάγνωσμα

Ὁ Κύριος ὁμιλεῖ στήν σημερινή περικοπή στόν Νικόδημο, τόν νυκτερινό μαθητή καί διδάσκαλο τοῦ Ἰσραήλ. Τοῦ ἀποκαλύπτει τήν σωτηριολογική ἄκτιστη ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ. Ὁ Σταυρός εἶναι αὐτή ἡ ἴδια ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ γιά τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. 

Ὁ Χριστός, εἴτε ὡς ὁ ἄσαρκος Λόγος τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης εἴτε ὁ ἔνσαρκος τῆς Καινῆς, σώζει τόν ἄνθρωπο. Ὁ Θεός ἔχει προαιώνιο σχέδιο γιά τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Κατ’ ἀρχήν ὁ  Κύριος ἀποκαλύπτει ὅτι εἶναι

Όταν δεν τιμάς την γυναίκα σου, μπορεί να σπάση σαν ένα ποτηράκι – Γέροντας Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης


Ο γάμος τι είναι; Είπαμε ότι και ο γάμος είναι ένα άλλο μοναστηράκι. Είναι ένα μυστήριο, διότι με τον γάμο γινόμαστε «σάρκα μία». Τι σημαίνει αυτό;

Ότι, όπως εμένα μου δίνει ο Θεός χάρισμα να γίνω μοναχός στο συγκεκριμένο μοναστήρι και να επιτύχω σε αυτό, έτσι δίνει χάρισμα και στον έγγαμο άνθρωπο. Οι δύο γίνονται ένας άνθρωπος ενώπιον του Θεού.

Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της Κυριακής 12-9-2021 (προ της Υψώσεως)


ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Προς Γαλάτας (στ΄ 11-18)

Ἀδελφοί, Ἴδετε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί. Ὅσοι θέλουσιν εὐπροσωπῆσαι ἐν σαρκί, οὗτοι ἀναγκάζουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, μόνον ἵνα μὴ τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ διώκωνται.

9 Σεπτεμβρίου 2021

Η κακία είναι μεταδοτική (Άγιος Ιωάννης Κροστάνδης )

 

Η κακία είναι μεταδοτική. Πριν την εκφράσουμε με λόγια ή με έργα, κατοπτρίζεται στο πρόσωπό μας, στα μάτια μας και μεταδίδεται στην ψυχή του ανθρώπου, εναντίον του οποίου την τρέφουμε.

Αν ξερριζώσεις μέσα σου το πάθος που έχεις εναντίον του αδελφού σου, ξερριζώνεις το ίδιο πάθος και μέσα του. Αν ειρηνεύσεις, θα ειρηνεύση και εκείνος.

Πόσο στενή είναι η συνάφεια μεταξύ των ψυχών! Είχε δίκιο ο Απόστολος να λέγει: «Εσμεν αλλήλων μέλη» (Εφεσ. δ’ 25). «Εις άρτος, εν σώμα οι πολλοί έσμεν» (Α’ Κορ. ι’17).

«Όταν ένας άνθρωπος λέει: »Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς», ξέρετε τι κάνει;

 

«Όταν ένας άνθρωπος λέει: »Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς», ξέρετε τί κάνει;

Παράγει ενέργεια! Παράγει Χάρη Αγίου Πνεύματος και την θέτει σε δράση.

Διατάσσει αυτή τη φωτιά της Θείας Χάριτος, της απανταχού της γης, να ενεργήσει.Και πώς ενεργεί;Τους μεν αγγέλους χαροποιεί,τους δε δαίμονες λυπεί και φλογίζει.Είναι για τα δαιμόνια μια επιπλέον κόλαση.

Σε κάθε »Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς», είναι σαν να εκρήγνυται μια ατομική βόμβα στην καρδιά του διαβόλου (γι’ αυτό