29 Φεβρουαρίου 2020

Ὁ Ὅσιος Παΐσιος γιὰ τὸν ἀγώνα τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς

Ὁσίου Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι Στ', Περὶ προσευχῆς, Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης 2012, σσ. 198-200.

Καλὴ Σαρακοστὴ καὶ καλὸ Τριήμερο. Πιστεύω αὐτὴν τὴν Σαρακοστὴ νὰ μὴν ἔχετε πολλὲς δουλειὲς καὶ νὰ συμμετάσχετε ψυχικὰ στὸ Πάθος τοῦ Κυρίου, δουλεύοντας περισσότερο πνευματικά.

Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἀρχίζει τὸ Τριώδιο, πρέπει νὰ ἀρχίζη κανεὶς νὰ ὁδεύη πρὸς τὸν Γολγοθά. Καί, ἂν ἀξιοποιήση πνευματικὰ αὐτὴν τὴν περίοδο, ὅταν πεθάνη, θὰ ὁδεύση ἡ ψυχή του πρὸς τὰ ἄνω,

ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Ἁγίου Φιλαρέτου Μητροπολίτη Μόσχας
Κύριε, δέν γνωρίζω τί ὀφείλω νά ζητήσω παρά Σοῦ. Σύ μέ ἀγαπᾶς πλέον ἤ ὅσον ἐγώ αὐτός ἀγαπῶ ἐμαυτόν. Δός τῷ δούλῳ Σου ὅ,τι ἐγώ δέν γνωρίζω νά ζητήσω παρά Σοῦ. Δέν τολμῶ νά ζητήσω παρά Σοῦ οὔτε σταυρόν οὔτε παραμυθίαν. Μόνον παρίσταμαι πρό Σοῦ. Ἡ καρδία μου εἶναι ἀνοικτή εἰς Σέ. Σύ βλέπεις τάς ἀνάγκας μου, τάς ὁποίας ἐγώ δέν γνωρίζω. Ἴδε καί ποίησον κατά τό ἔλεός Σου. Πλῆξόν με καί θεράπευσον, κατάρριψον καί ἀνύψωσον. Μή γνωρίζων τάς βουλάς Σου, σιγῶ ἐνώπιόν Σου. Παραδίδομαί Σοι. Δέν ἔχω ἄλλην ἐπιθυμίαν ἐκτός τῆς ἐπιθυμίας νά ἐκπληρῶ τό

Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της Κυριακής 1 Μαρτίου 2020 (Κυριακή της Τυρινής)

Το Αποστολικό Ανάγνωσμα (Ρωμ. ιγ´11 - ιδ´4)
Ἀδελφοί, νῦν γὰρ ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ σωτηρία ἢ ὅτε ἐπιστεύσαμεν. ῾Η νὺξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν. ᾿Αποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους καὶ ἐνδυσώμεθα τὰ ὅπλα τοῦ φωτός. ῾Ως ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως περιπατήσωμεν, μὴ κώμοις καὶ μέθαις, μὴ κοίταις καὶ ἀσελγείαις, μὴ ἔριδι καὶ ζήλῳ, ἀλλ᾿ ἐνδύσασθε τὸν Κύριον ᾿Ιησοῦν Χριστόν, καὶ τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε εἰς ἐπιθυμίας.Τὸν δὲ ἀσθενοῦντα τῇ πίστει προσλαμβάνεσθε, μὴ εἰς διακρίσεις διαλογισμῶν. ῞Ος μὲν πιστεύει

25 Φεβρουαρίου 2020

Στην μέλλουσα Κρίση ο καθένας θα καθρεφτίζη τον εαυτό του στον άλλον και θα σκύβη το κεφάλι και θα πηγαίνη στην θέση του. Όλη η βάση είναι τον άλλον να τον νιώσεις αδελφό και να τον πονέσεις

Η μέλλουσα Κρίση
Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης

– Γέροντα, πως εξαγνίζεται η ψυχή;

– Όταν ο άνθρωπος εργασθή τις εντολές του Θεού, κάνη δουλειά στον εαυτό του και καθαρισθή από τα πάθη, τότε ο νους φωτίζεται, φθάνει σε ύψος θεωρίας, και η ψυχή λαμπρύνεται και γίνεται όπως ήταν πριν από την πτώση των Πρωτοπλάστων.
Σε τέτοια κατάσταση θα βρίσκεται μετά την ανάσταση των νεκρών.

Η Ευχή του Ιησού, Συμβουλές – Γράμμα Γέροντα Εφραίμ της Αριζόνα σε Πνευματικό του Παιδί (1 απο 5) – 11-8-2011


Τι είναι οι Πνευματικοί Νόμοι;

-Γέροντα, ποιοι νόμοι λέγονται πνευματικοί;

-Θα σου εξηγήσω: Όπως στην φύση υπάρχουν οι φυσικοί νόμοι, έτσι και στην πνευματική ζωή υπάρχουν οι πνευματικοί νόμοι. Ας πούμε, όταν πετάη κανείς ένα βαρύ αντικείμενο ψηλά, με όσο περισσότερη ορμή και όσο πιο ψηλά το πετάξη, με τόσο μεγαλύτερη δύναμη θα πέση κάτω και θα συντριβή. Αυτός είναι φυσικός νόμος. Στην πνευματική ζωή, όσο περισσότερο υψώνεται

23 Φεβρουαρίου 2020

Ολα τα συμβάντα της ζωής μας είναι μέρος της παντελώς άγνωστης οικονομίας του Θεού

Θυμήσου, θυμήσου αγαπημένο μου παιδί όλα τα συμβάντα της ζωής μας είναι μέρος της παντελώς άγνωστης οικονομίας του Θεού...!

Τώρα δεν καταλαβαίνουμε τη σημασία τους, αλλά πιο αργά θα τα καταλάβουμε.
Τώρα αισθανόμαστε ότι είμαστε αδικημένοι και λοιδορούμενοι.
Αργότερα θα καταλάβουμε ότι από τα πάντα θα μπορούσαμε να έχουμε ένα τεράστιο όφελος: τον ταπεινό λογισμό...!

22 Φεβρουαρίου 2020

Ω κόσμε! προσέχεις τα μικρά

Προσέχεις το γάλα σου να είναι γνήσιο, η τροφή σου να είναι καθαρά και βιταμινούχος, τα φάρμακα σου να μην είναι νοθευμένα, τα χαρτονομίσματα σου να μην είναι κίβδηλα, τα αρχαιολογικά σου μνημεία να μην υποστούν την παραμικρή φθορά, τα μέσα συγκοινωνίας με τα οποία κάνεις τα ταξίδια σου να μη παρεκκλίνουν από τας γραμμάς των. Όλα τα προσέχεις, εκτός ενός· της Ορθοδόξου πίστεως. Αυτή δεν σε ενδιαφέρει. Αλλοίμονο, κόσμε, με τας αντιλήψεις που έχεις και με την αδιαφορία σου! Έτσι αδιαφορών για τα μέγιστα και ύψιστα, θα καταπέσεις εις τα

΄΄Πώς αγριεύουν έτσι οι άνθρωποι;΄΄

Πώς μεμιάς αφήνονται έρμαια στις ροπές καί στίς τάσεις τής φθαρτής ανθρώπινης τους φύσης; Πώς κατάντησε απόψε αυτή η ήσυχη επαρχιακή πόλη; Θαρρείς καί δέν τήν κατοικούν άνθρωποι αλλά ανθρωπόμορφα τέρατα πού άλλος μέ κεφάλι γαιδάρου, άλλος λιονταριού, άλλος πιθήκου τρέχουν νά προλάβουν νά γλεντήσουν, νά μεθύσουν, νά άμαρτήσουν όσο γί­νεται περισσότερο. Γιατί απόψε είναι Τσικνοπέμπτη καί γέμισε ή πόλη μασκαράδες. Απόψε κάθε λογικός άνθρωπος δέν ξεμυτίζει από τό σπίτι του».Αυτά σκεφτότανε ό παπα-Θανάσης, καθώς έμπαινε ατό σπίτι του γυρνώντας από τό ναό.

- ’Α, παπαδιά μου, τό κακό παράγινε! Ο Θεός νά μας συγχωρέσει,

Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της Κυριακής 23 Φεβρουαρίου 2020 (Απόκρεω)

Το Αποστολικό Ανάγνωσμα
(Α´ Κορ. η΄8 – θ΄2)
Ἀδελφοί, βρῶμα ἡμᾶς οὐ παρίστησι τῷ Θεῷ· οὔτε γὰρ ἐὰν φάγωμεν περισσεύωμεν, οὔτε ἐὰν μὴ φάγωμεν ὑστερούμεθα.
Βλέπετε δὲ μήπως ἡ ἐξουσία ὑμῶν αὕτη πρόσκομμα γένηται τοῖς ἀσθενοῦσιν. Ἐὰν γάρ τις ἴδῃ σε, τὸν ἔχοντα γνῶσιν, ἐν εἰδωλείῳ κατακείμενον, οὐχὶ ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀσθενοῦς ὄντος οἰκοδομηθήσεται εἰς τὸ τὰ εἰδωλόθυτα ἐσθίειν; Καὶ ἀπολεῖται ὁ ἀσθενῶν ἀδελφὸς ἐπὶ τῇ σῇ γνώσει, δι᾿ ὃν Χριστὸς ἀπέθανεν. Οὕτω δὲ ἁμαρτάνοντες εἰς τοὺς

20 Φεβρουαρίου 2020

Ο Θεός δεν επιτρέπει μια δοκιμασία, αν δεν βγη κάτι καλό

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης 

– Γέροντα, γιατί ο Θεός επιτρέπει στον διάβολο να μας πειράζη;

– Για να διαλέξη τα παιδιά Του. «Κάνε ,διάβολε, ό,τι θέλεις», λέει ο Θεός, γιατί, ό,τι και αν κάνη, τελικά θα σπάση τα μούτρα του στον ακρογωνιαίο λίθο που είναι ο Χριστός. Εάν πιστεύουμε ότι ο Χριστός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, τότε τίποτε δε μας φοβίζει.

Ο Θεός δεν επιτρέπει μια δοκιμασία ,αν δεν βγη κάτι καλό. Όταν ο

18 Φεβρουαρίου 2020

Δήμος Θανάσουλας “Υπέρ του Λαού και του Έθνους” – Ομιλία στο Βελλίδειο 16-2-2020 (Κείμενο και Video)Πανοσιολογιώτατε, σεβαστοί Πατέρες, κυρίες και κύριοι,

θα πω ορισμένες πικρές αλήθειες αλλά είναι απαραίτητο να ειπωθούν. Από το κάδρο δεν μπορούμε να εξαιρεθούμε ούτε εμείς, μας αφορούν αυτές οι αλήθειες, ο Ντοστογιέφσκι άλλωστε έλεγε ότι “για την κακία που υπάρχει στον Κόσμο εμείς οι καλοί φταίμε”.

Υπάρχει όμως και μήνυμα στο τέλος και το μήνυμα είναι πολύ αισιόδοξο.

ΜΑΞΙΜΟΣ ΙΒΗΡΙΤΗΣ: Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΛΑ ΘΑ ΣΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!Ο αγιορείτης Γέροντας Μάξιμος Ιβηρίτης, ταρακούνησε το Βελλίδειο μιλώντας για την Συμφωνία των Πρεσπών, προειδοποιώντας ότι θα έρθουν και άλλες δυσκολίες (εννοώντας προφανώς την τουρκική απειλή και όχι μόνον) όπου, όπως είπε,

15 Φεβρουαρίου 2020

"Σωτήρα μου, Ευεργέτα μου, Συ που σταυρώθηκες γιά μένα την αμαρτωλή ψυχή"

Η ψυχή του χριστιανού, η μετανοημένη ψυχή, αυτή που έχει συναίσθηση της αμαρτωλότητος και της ευθύνης, στρέφει τα μάτια της προς τον Νυμφίον της Εκκλησίας και γοερώς αναφωνεί: «Σωτήρα μου, Ευεργέτα μου, Συ που σταυρώθηκες γιά μένα την αμαρτωλή ψυχή· δεν έχω χιτώνα καθαρό, χιτώνα λελαμπρυσμένο από τα δάκρυα και την μετάνοια· ένδυμα δεν έχω αγνό. Πώς θα παρουσιασθώ ενώπιόν Σου, Ουράνιε Νυμφίε κάθε μετανοημένης και καθαράς ψυχής! Ο νυμφώνας Σου είναι κεκοσμημένος, είναι θαυμάσια στολισμένος και όμορφος. Εγώ όμως δεν έχω ένδυμα, ίνα εισέλθω και

Τώρα πού κατάλαβα τί είναι αγάπη, βλέπω ολοκάθαρα από τι υποφέρει ό κόσμος (Γ.Θεοτοκάς)

«'Επρεπε να ζήσω ό,τι έζησα καί να φτάσω ως εδώ πού έφτασα, για να καταλάβω το βαθύτερο νόημα της πίστης
Ή πίστη είναι αγάπη. Ανάβρυσμα, ξεχείλισμα, πλημμύρα αγάπης.

Αγαπώ τον Χριστό καί για τούτο πι­στεύω σ' Αυτόν. Κι ή αγάπη μου γι'Αυτόν, που γεμίζει δάκρυα τα μάτια μου, με ζεσταίνει, με πα­ρηγορεί για όλα, μου δίνει τη δύναμη ν' ατενίσω την πραγματικότητα του κόσμου, με κάνει να αισθάνομαι -ό,τι καί αν συμβεί- πώς τίποτα δεν χάθηκε, πώς υπάρχει πάντα ελπίδα.

Ο Θεός είναι πολύ κοντά στη λυπημένη καρδιά του ανθρώπου.

Ο Θεός είναι πολύ κοντά στη λυπημένη καρδιά του ανθρώπου, που με θλίψη φωνάζει προς αυτόν. 

Και μπορεί να στερήσει τον άνθρωπο στα σωματικά αγαθά, ή με άλλον τρόπο να τον στενοχωρήσει. Όλα αυτά όμως τα κάνει, μέχρι να μάθουμε την υπομονή σαν το γιατρό που χειρουργεί ένα βαριά ασθενή, για να τον κάνει υγιή.

Ωστόσο, στην ψυχή του θλιβομένου ο Κύριος δείχνει μεγάλη φιλανθρωπία, ανάλογη με τη σκληρότητα των πόνων που τη στενοχωρούν.

Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της Κυριακής 16 Φεβρουαρίου 2020 (Ασώτου)

Το Αποστολικό Ανάγνωσμα
(Α´ Κορ. στ´ 12-20)

Αδελφοί, πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐ πάντα συμφέρει· πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος. Τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν· ὁ δὲ Θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει. Τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ πορνείᾳ ἀλλὰ τῷ Κυρίῳ, καὶ ὁ Κύριος τῷ σώματι· ὁ δὲ Θεὸς καὶ τὸν Κύριον ἤγειρε καὶ ἡμᾶς ἐξεγερεῖ διὰ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. Οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ

13 Φεβρουαρίου 2020

Τι έλεγε ο Χριστόδουλος για την εορτή των ερωτευμένων και τους Αγίους Ακύλα & Πρίσκιλλα

Η πρότασή του στις αρχές της χιλιετίας που νικήθηκε από την εμπορική αγάπη

Σήμερα εορτάζουν οι Άγιοι Ακύλας και Πρίσκιλλα.

Εμείς όμως παρασυρμένοι από ό,τι ξενόφερτο θα εορτάσουμε αύριο τον Άγιο Βαλεντίνο με αρκούδια και σοκολάτες.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει με αφορμή την «εορτή των ερωτευμένων» τι έλεγε και τι είχε προτείνει ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος πίσω στο 2000.

Γ. Καραμπελιάς: Ο Ελληνισμός στην ύστατη μάχη τον 21ο αιώνα

Κατά τον Γ.Καραμπελιά, δημογραφικά, οικονομικά, γεωπολιτικά , ο Ελληνισμός ετοιμάζεται για την ύστατη μάχη στον 21ο αιώνα.
Οσυγγραφέας , ιστορικός ερευνητής και συνιδρυτής της πολιτικής  Κίνησης  «Άρδην» μιλώντας στον 98.4 υποστήριξε ότι  την ώρα που η Τουρκία έχοντας αντιληφθεί πλήρως τις ραγδαίες παγκόσμια αλλαγές , επιχειρεί  να μετατραπεί σε ηγέτιδα δύναμη του σουνιτικού Ισλάμ,

12 Φεβρουαρίου 2020

Ἀντέξαμε! Και θ΄αντέξουμε πάλι...Τ΄ακούς;


Ἀντέξαμε.
Ὄχι 400 ἀλλὰ 500 καὶ πλέον χρόνια.
Χωρὶς βασιλιά.
Χωρὶς ἄρχοντα.
Χωρὶς βουλή.
Χωρὶς ἐφορίες.
Χωρὶς δημοτολόγια.
Χωρὶς τράπεζες.
Χωρὶς δάνεια.

11 Φεβρουαρίου 2020

Σε κατηγορώ, γιατί δεν εξομολογείσαι. ( Αγιος Εφραίμ Κατουνακιώτης )

Δεν σε κατηγορώ ότι έκανες αμαρτίες πολλές και σοβαρές, όχι, άνθρωπος είσαι. Σε κατηγορώ, γιατί δεν εξομολογείσαι. Αυτό σε κατηγορώ. Έπεσες; Στον πνευματικό. Έπεσες; Στον πνευματικό, όλα στον πνευματικό. Και η οσία Μαρία, πρώτα εξομολογήθηκε.

Στη γειτονιά μας ήτανε κάποιος Κύπριος και είχε έναν υποτακτικό, ο οποίος τους γονείς του δεν είχε αναπαύσει, να πούμε. Όταν καλογέρευσε, και τον Γέροντά του δεν τον ανέπαυσε. Κι' εκεί που καθόμαστε στη Μικρή Αγία Άννα, τον έστειλε ο

Μονάχα στούς ταπεινούς ἐμφανίζεται ὁ Κύριος....

Ἡ ταπείνωση εἶναι φῶς μέσα στό ὁποῖο μποροῦμε νά δοῦμε τό φῶς τοῦ Θεοῦ. ''Ἐν τῷ φωτί Σου ὀψόμεθα φῶς''.
Ὁ Κύριος μέ δίδαξε νά κρατῶ τό νού μου στόν Ἅδη καί νά μήν ἀπελπίζομαι. Μέ αὐτόν τόν τρόπο ταπεινώνεται ἡ ψυχή μου. Ὅλοι θά βρίσκονται μέσα στήν ἀγάπη καί ἀπό τήν κατά Χριστόν ταπείνωση ὅλοι θά χαίρονται νά βλέπουν τοῦς ἄλλους ἀνώτερούς τους. Ὤ, προσευχηθεῖτε γιά μένα ὅλοι οἱ Ἅγιοι γιά νά μάθει ἡ ψυχή μου τήν ταπείνωση τοῦ Χριστοῦ.

Πως μπορούμε να κρατήσουμε τον νου μέσα στην καρδιά μας όταν λέμε την ευχή;Απόσπασμα από την Z΄ Πνευματικὴ σύναξη διαλόγου μὲ τὸν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεόφυτο πραγματοποιήθηκε στὶς 28  Ἰανουαρίου, 2020 στὴν αἴθουσα πολλαπλῆς χρήσης τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ἀκακίου. Στὶς πνευματικὲς αὐτὲς συνάξεις ὁ Πανιερώτατος ἀπαντᾶ σὲ ἐρωτήσεις τῶν πιστῶν ποὺ τοὺ ὑποβάλλονται εἴτε γραπτῶς εἴτε προφορικῶς, ἐπώνυμα ἢ ἀνώνυμα.

Άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ: Ο αληθινός προορισμός του ανθρώπου είναι ν' αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα.

«Τέκνον μου, βρισκόμαστε κι οἱ δυό μας μέσα στὸ Ἅγιον Πνεῦμα…
Γιατί δὲν θέλεις νὰ μὲ κοιτάξης;»

Ἤτανε μία συννεφιασμένη μέρα. Χιόνι πολὺ εἶχε σκεπάσει τὴ γῆ, καὶ πέφτανε πυκνὲς οἱ ἄσπρες μπαμπακοῦρες. Ὁ πάτερ Σεραφεὶμ μ᾿ ἔβαλε νὰ καθίσω δίπλα του, ἀπάνω σ᾿ ἕνα κομμένο δέντρο, σ᾿ ἕνα ξέφωτο μέσα στὸ δάσος. Ὕστερα μου εἶπε:

«Ὁ Θεός μου φανέρωσε πὼς στὰ παιδικὰ χρόνια σου ἤθελες νὰ μάθης ποιὸς εἶναι ὁ σκοπὸς τῆς χριστιανικῆς ζωῆς.

8 Φεβρουαρίου 2020

Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της Κυριακής 9-2-2020 (ΤΕΛΩΝΟΥ και ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Προς Τιμόθεον Β΄ (γ΄10-15)
Τέκνον Τιμόθεε, σὺ παρηκολούθηκάς μου τῇ διδασκαλίᾳ, τῇ ἀγωγῇ, τῇ προθέσει, τῇ πίστει, τῇ μακροθυμίᾳ, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑπομονῇ, τοῖς διωγμοῖς, τοῖς παθήμασιν, οἷά μοι ἐγένοντο ἐν Ἀντιοχείᾳ, ἐν Ἰκονίῳ, ἐν Λύστροις, οἵους διωγμοὺς ὑπήνεγκα! Καὶ ἐκ πάντων με ἐρρύσατο ὁ Κύριος.

6 Φεβρουαρίου 2020

Φώτης Κόντογλου - Ἀσάλευτο Θεμέλιο

Σήμερα νομίζεται καλὸς σὲ ὅλα, ὅποιος εἶναι ἀδιάφορος, ὅποιος δὲν νοιάζεται γιὰ τίποτα, ὅποιος δὲν νιώθει καμιὰ εὐθύνη. Ἀλλιῶς τὸν λένε σωβινιστή, τοπικιστή, μισαλλόδοξο, φανατικό. Ὅποιος ἀγαπᾶ τὴν χώρα μας, τὰ ἤθη καὶ ἔθιμά μας, τὴν παράδοσή μας, τὴν γλώσσα μας, θεωρεῖται ὀπισθοδρομικός. Οἱ ἀδιάφοροι παιρνοῦν γιὰ φιλελεύθεροι ἄνθρωποι, γιὰ ἄνθρωποι ποὺ ζοῦνε μὲ τὸ πνεῦμα τῆς ἐποχῆς μας, ποὺ ἔχουν γιὰ πιστεύω τὴν καλοπέραση, τὸ εὔκολο κέρδος, τὶς εὐκολίες, τὶς ἀναπαύσεις, κι ἂς μὴν ἀπομείνει τίποτα ποὺ νὰ θυμίζει σὲ ποιὸ μέρος βρισκόμαστε, ἀπὸ ποὺ κρατᾶμε, ποιοὶ

Το μικρό και το μεγάλο κακό

Γερ. Εφραίμ Αμερικής Φιλοθεΐτης

Το οποιοδήποτε κακό που μας έκανε ο άλλος, ο γείτονας, ο αδελφός, ο συνεργάτης, ο συγγενής, δεν είναι τόσο μεγάλο όσο μας φαίνεται. Είναι παροδικό, δηλαδή και σ΄ όλη τη ζωή να διαρκέσει, θα περάσει κάποια μέρα. Δεν έχει αιώνια ισχύ και δύναμη και ύπαρξη. Το κακό όμως που κάνουμε εμείς οι ίδιοι στον εαυτό μας, όταν δεν συγχωρούμε, είναι χωρίς τέλος.

Έχει αιώνια ισχύ και θα τιμωρηθούμε αιωνίως.

Ο Χριστός γεννάται στην καρδιά εκείνου όπου έχουν πεθάνει όλοι οι άλλοι θεοί μέσα του...

«Αν δεν αραίωσες τις φιλίες σου, αν δεν σε εγκατέλειψαν
 οι φίλοι σου, αν δεν άρχισαν οι άλλοι να σε ειρωνεύονται, τότε να ξέρεις ότι δεν έκανες βήμα στον Χριστιανισμό. 
 Γιατί ο Χριστός γεννάται στην καρδιά εκείνου του ανθρώπου, όπου έχουν πεθάνει όλοι οι άλλοι θεοί μέσα του (ο θεός της μόδας, ο θεός της σαρκός, ο θεός του εγωισμού). Ο Θεός έχει αξιοπρέπεια και σε αφήνει να κάνεις

«Οι λογισμοί καθορίζουν τη ζωή μας - Βίος και διδαχές του Γέροντα Θαδδαίου της Βιτόβνιτσα».

Η ζωή μας εξαρτάται από το είδος των λογισμών που καλλιεργούμε. Αν οι λογισμοί μας είναι ειρηνικοί και ήρεμοι, αν έχουν πραότητα και καλοσύνη, τότε έτσι είναι και η ζωή μας. Αν η προσοχή μας είναι στραμμένη στις συνθήκες του βίου μας, τότε μας καταπίνει μια δίνη λογισμών, και δεν μπορούμε να έχουμε ούτε ειρήνη ούτε γαλήνη.

Το σημείο εκκίνησής μας είναι πάντοτε εσφαλμένο. Αντί να ξεκινούμε με τον εαυτό μας, εμείς θέλουμε

3 Φεβρουαρίου 2020

«Η ΦΥΛΑΚΗ ΤΟΥ ΝΟΟΣ» (Ομιλία Γέροντος Δωροθέου)Tην Αγιοβασιλόπιτα έκοψε το προηγούμενο Σάββατο , ο σύλλογος Ενωμένη Ρωμιοσύνη ( παράρτημα Καλαμπάκας ).
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Αύρας.

2 Φεβρουαρίου 2020

Ο Δρόμος τής Καρδιάς (Ομιλία Γέροντος Δωροθέου)Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020 στα Ιωάννινα,  στην αίθουσα «Φηγό» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η κοπή της αγιοβασιλιάτικης πίτας της Ενωμένης Ρωμηοσύνης.

   Στην εκδήλωση μίλησε ο Γέροντας Δωρόθεος, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Αύρας Τρικάλων για τα βιώματά του

1 Φεβρουαρίου 2020

Μόνο μία γραμμή τήν ἡμέρα!

Ο άνθρωπος όλα τα διαβάζει, εφημερίδες, περιοδικά, ακούει ραδιόφωνο, αλλά την Αγία Γραφή την θεωρεί περιττή, εφόσον είναι το μόνο απαραίτητο και όλα τα άλλα περιττά. Βάλε ως αρχή να διαβάζεις κάθε μέρα μια γραμμή από την Αγία Γραφή. Είναι κουραστικό; Δεν σου λέω να διαβάσεις κεφάλαιο και σελίδες. Μόνο μία γραμμή την ημέρα! 

Πῶς νὰ φερόμαστε σὲ δύσκολα παιδιὰ - Ἀπαντᾶ δι' ἐπιστολῆς ὁ π. Παΐσιος

(Ἐπιστολὴ γραμμένη ἀπὸ τὸν γέροντα Παΐσιο σὲ μιὰ οἰκογένεια ποὺ ἦταν πολὺ πιστή, μορφωμένη κοινωνικὰ καὶ πνευματικά, καὶ βρισκόταν σὲ ἀπόγνωση λόγω τῆς συμπεριφορᾶς τῆς κόρης τους).

Ἀγαπητέ μου ἀδελφὲ «Χαῖρε ἐν Κυρίῳ.
Σχετικὰ μὲ τὸ παιδί σας πού μοῦ γράφετε, ἔχω τὴ γνώμη ὅτι μία αὐστηρὴ στάση θὰ τὸ κάνη πολὺ χειρότερα. 
Νὰ τοῦ λέτε τὸ καλὸ μὲ καλὸν τρόπο καὶ νὰ μὴν τὸ πιέζετε μετά, ἀλλὰ νὰ δείχνετε ὅτι στενοχωρεῖσθε γιὰ τὸν δρόμο ποὺ τραβάει (πράγμα ποὺ θὰ φαίνεται μόνο του, γιατί οὔτε ἡ χαρὰ κρύβεται οὔτε καὶ ἡ στενοχώρια).

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 2-2-2020 (ΕΟΡΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ)

Απόστολος
Προς Εβραίους Επιστολή Παύλου (ζ΄ 7-17)
Ἀδελφοί, χωρὶς πάσης ἀντιλογίας τὸ ἔλαττον ὑπὸ τοῦ κρείττονος εὐλογεῖται. Καὶ ὧδε μὲν δεκάτας ἀποθνήσκοντες ἄνθρωποι λαμβάνουσιν, ἐκεῖ δὲ μαρτυρούμενος ὅτι ζῇ. Καὶ ὡς ἔπος εἰπεῖν, διὰ Ἀβραὰμ καὶ Λευῒ ὁ δεκάτας λαμβάνων δεδεκάτωται· ἔτι γὰρ ἐν τῇ ὀσφύϊ τοῦ πατρὸς ἦν ὅτε συνήντησεν αὐτῷ ὁ Μελχισεδέκ.