ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ 6:30-9:30 ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9:00 - 1:00
ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΕΠΗΚΟΟ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΣΠΕΡΑΣ 10:00-1:00

17 Νοεμβρίου 2018

"Έχυσα πολλά δάκρυα...."

Όσιος Σιλουανός ο Αθωνίτης

'Ἔχυσα πολλά δάκρυα μέ τή σκέψη ὅτι, ἄν ἐμεῖς οἱ μοναχοί πού ἀπαρνηθήκαμε τόν κόσμο δέν σωζόμαστε, τότε τί γίνεται γενικότερα στόν κόσμο;

Ἔτσι βαθμηδόν μεγάλωνε ἡ θλίψη μου καί ἄρχισα νά χύνω δάκρυα ἀπογνώσεως. 

Καί νά, πέρυσι ἐνῶ βρισκόμουν στήν ἀπελπισία αὐτή, ἐξαντλημένος ἀπό τό κλάμα, ξαπλωμένος καταγῆς, ἐμφανίσθηκε ὁ Κύριος καί μέ ρώτησε:


 “Γιατί θρηνεῖς ἔτσι...” ; 

Ἐγώ σιώπησα μήν μπορώντας νά ἀτενίσω Τόν ἐμφανισθέντα...

 “Δέν γνωρίζεις ὅτι Ἐγώ θά κρίνω τόν κόσμο” ;... 

Ἐγώ πάλι σιώπησα παραμένοντας πρηνής...

Ὁ Κύριος μοῦ λέει: “Θά ἐλεήσω κάθε ἄνθρωπο πού ἐπικαλέσθηκε τόν Θεό ἔστω καί μιά φορά στή ζωή του...”.

Μοῦ ἦρθε τότε ἡ σκέψη: “Τότε, γιατί ἐμεῖς πάσχουμε ἔτσι καθημερινά”; 

Ὁ Κύριος στήν κίνηση αὐτή τῆς σκέψεώς μου ἀπάντησε:

“Ἐκεῖνοι πού πάσχουν γιά τήν ἐντολή Μου, στή Βασιλεία τῶν Οὐρανων θά εἶναι φίλοι Μου, ἐνῶ τούς ἄλλους μόνο θά τούς ἐλεήσω”.

Καί ὁ Κύριος ἔφυγε.''


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου