ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ 06:30 - 09:30 ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:00 - 01:00

20 Μαΐου 2018

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ

Πληροφορίες στήν Ἱερά Μονή καί στό τηλ. 6980305247

Δείτε παρακάτω τό  πρόγραμμα τῆς ἐκδρομῆς:

Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης: Οι Ισαπόστολοι στην πίστη και στα έργα

ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ: του Αρχιμ. Γρηγορίου Κωνσταντίνου Διδάκτωρος Θεολογίας

H εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και της μητέρας του Αγίας Ελένης συνθέτουν μια ποικιλία χαρισμάτων, αγιότητας βίου, πρακτικών σχέσεων στον τομέα της πολιτικής, κοινωνίας και πολιτισμού. Δικαίως η Εκκλησία τους απέδωσε τον τίτλο των «Ισαποστόλων». Ένα τίτλο βαρύνουσας σημασίας, για την πίστη και πράξη, για την συνέχεια της διακονίας, της ομολογίας του Χριστού, της διαφύλαξης και της μετάδοσης της πίστης των Αποστόλων.

Ο Χριστιανός είναι παλικάρι, δεν είναι νωθρός

Ο Χριστιανός είναι παλικάρι, δεν είναι νωθρός,

 κλείνει με σθένος τις πόρτες των παθών, έχει διάκριση θεϊκή και ξέρει πότε θα μιλήσει, τι θα πει, πότε και γιατί..

Κάνει υπακοή παλικαρίσια στον πνευματικό και αν χρειαστεί θα δώσει το αίμα του για τον συνάνθρωπο και πάνω από όλα για την πίστη του.

Άγιος Παΐσιος

Ὁ Κύριος εἶπε: «Ὅπου εἶναι συναγμένοι δύο ἤ τρεῖς στό ὄνομά μου, ἐκεῖ εἶμαι κι ἐγώ ἀνάμεσά τους»

Ὥστε, λοιπόν, δέν βρίσκονται δύο-τρεῖς ἑνωμένοι στό ὄνομά Του; Βρίσκονται, ἀλλά σπάνια. Ἄλλωστε δέν μιλάει γιά μιάν ἁπλή τοπική σύναξη καί ἕνωση ἀνθρώπων. Δέν ζητάει μόνο αὐτό. Θέλει, μαζί μέ τήν ἕνωση, νά ὑπάρχουν στούς συναγμένους καί οἱ ἄλλες ἀρετές. Μ’ αὐτά τά λόγια, δηλαδή, θέλει νά πεῖ: «Ἄν κάποιος θά ἔχει Ἐμένα σάν βάση καί προϋπόθεση τῆς ἀγάπης του στόν πλησίον, καί μαζί μ’ αὐτήν τήν ἀγάπη ἔχει καί τίς ἄλλες ἀρετές, τότε θά εἶμαι μαζί του».

Προσευχή για παράταση ζωής

Γέροντας Σωφρόνιος του έσσεξ

«Μη αναγάγης με εν ημίσει ημερών μου» (Ψαλμ. 101,25).

Προσευχόμενοι για παράταση της ζωής μας ή της ζωής των άλλων προσώπων δεν παρακαλούμε για την άσκοπη συνέχιση της βιολογικής υπάρξεως, κατά την οποία θα είμαστε ανίκανοι για καλύτερη ανάβαση.

Προσευχόμαστε για ευλογημένη αύξηση των ημερών μας επί της γης, έως ότου όλη

Οἱ Ἅγιοι Κωνσταντίνος καί Ἑλένη οἱ Ἱσαπόστολοι

Ὡς γενέτειρα πόλη τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου ἀναφέρεται τόσο ἡ Ταρσὸς τῆς Κιλικίας ὅσο καὶ τὸ Δρέπανο τῆς Βιθυνίας. Ὡστόσο ἡ ἅποψη ποὺ ἐπικρατεῖ φέρει τὸν Μέγα Κωνσταντίνο νὰ ἔχει γεννηθεῖ στὴ Ναϊσὸ τῆς Ἄνω Μοισίας. Τὸ ἀκριβὲς ἔτος τῆς γεννήσεώς του δὲν εἶναι γνωστὸ, θεωρεῖται ὅμως ὅτι γεννήθηκε μεταξὺ τῶν ἐτῶν 274 – 288 μ.Χ.

Πατέρας του ἦταν ὁ Κωνστάντιος, ποὺ λόγῳ τῆς χλωμότητος τοῦ προσώπου του ὀνομάσθηκε Χλωρὸς, καὶ ἦταν συγγενὴς τοῦ αὐτοκράτορος Κλαυδίου. Μητέρα του ἦταν ἡ Ἁγία Ἑλένη, θυγατέρα ἑνὸς πανδοχέως ἀπὸ τὸ Δρέπανο τῆς Βιθυνίας.

19 Μαΐου 2018

Ευλάβεια είναι ό φόβος του Θεού, ή συστολή, ή πνευματική ευαισθησία.

Άγιος Παΐσιος

Ευλάβεια είναι ό φόβος του Θεού, ή συστολή, ή πνευματική ευαισθησία. Ό ευλαβής μπορεί να σφίγγεται, άλλα αυτό τό σφίξιμο στάζει μέλι στην καρδιά του· δεν του κάνει μαρτυρική τήν ζωή, άλλα τον ευχαριστεί.

 Οι κινήσεις του είναι λεπτές, προσεγμένες. 

Η συκοφαντία είναι το απαισιότερο φάσμα του μίσους και της κακότητας ....

Η συκοφαντία είναι το απαισιότερο φάσμα του μίσους και της κακότητας και το οδυνηρότερο τραύμα γι’ αυτόν που την υφίσταται. Η συκοφαντία είναι το αμυντικό όπλο της κατωτερότητας. Επειδή δεν μπορεί να σκεπάσει τη γύμνωση και ευτέλειά της, προσπαθεί να αμαυρώσει αυτούς που βρίσκονται πιο ψηλά για να δικαιωθεί, όπως νομίζει.

Επειδή είναι ψεύτικη και άδικη επιβουλή είναι το βαρύτερο τραύμα γι’ αυτόν που την πάσχει. Δίκαια ο προφήτης Δαβίδ

«Εγώ δεν αλλάζω τον Χριστό για το κεφάλι μου!»

Η γιαγιά η Ευγενία είχε δύο αδελφές, την Παρασκευή και την Σουμέλα.

Η Παρασκευή ήτο ωραία και την ξεχώρισε ένας Τούρκος αξιωματικός μαζί με τα παιδιά της, επτά τον αριθμό.

Την παρακάλεσε να αλλάξει θρησκεία, να ασπασθεί το Ισλάμ, και θα την έκανε γυναίκα του χαρίζοντας την ζωή των παιδιών της και την δική της. 

Και η Παρασκευή του απαντούσε σταθερά και αταλάντευτα:

Το Ευαγγέλιο και ο Απόστολος της Κυριακής 20 Μαΐου 2018: των Αγίων πατέρων της Α’ Οικουμενικής Συνόδου

Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 20 Μαΐου 2018, τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμ. Συνόδου (Ἰωάν. ιζ΄ 1-13)

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐπάρας ὁ ᾿Ιησοῦς τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανόν, εἶπε· πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα· δόξασόν σου τὸν υἱόν, ἵνα καὶ ὁ υἱός σου δοξάσῃ σε, καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ δώσῃ αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον. αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσί σε τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας ᾿Ιησοῦν Χριστόν. ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς, τὸ ἔργον ἐτελείωσα ὃ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω· καὶ νῦν δόξασόν με σύ, πάτερ, παρὰ σεαυτῷ τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ σοί. ᾿Εφανέρωσά σου τὸ

γέροντος Δωροθέου: γραμματα στούς πιστούς


88 Ὁ Χριστός ἀναλήφθηκε στούς οὐρανοὐς ἐνώπιον τῶν μαθητῶν του. Δέν ἔπαυσε νά ἐμφανίζεται καί οἱ Ἀπόστολοι ὑπέθεσαν ὅτι ἔφυγε. Ἀλλά, ἐνῶ τόν ἀγγιζαν καἰ ἔτρωγε μαζί τους καί ἐνφανιζόταν σέ πολλούς, ἀνελήφθη ἐν δόξη χαροποιήσας τούς μαθητάς. Σέ ὅλο αὐτό τό σαρανταήμερο διάστημα μετά τήν Ἀνάστασή του ἀλλά καί στήν Ἀνάληψή του φρόντισε νά πείσει τούς μαθητές ὅτι κράτησε τήν ἀνθρώπινη φύση πού προσέλαβε, γιά πάντα. Αὐτό εἶναι κρίσιμο γιά τήν σωτηρία μας. Μέσα στόν Θεό(τήν Ἁγία Τριάδα)  ὑπάρχει ἡ ἀνθρώπινη φύση. Ἄρα ἡ φύση μας θεώθηκε.

18 Μαΐου 2018

Περί σαρκικών πειρασμών

Όταν θυμόμαστε τις αμαρτίες μας, ο Θεός τις ξεχνάει..

Όταν θυμόμαστε τις αμαρτίες μας, ο Θεός τις ξεχνάει..

Το να αμαρτάνει κανείς είναι ανθρώπινο
Το να επιμένει στην αμαρτία είναι διαβολικό
Το να λυπάται για την αμαρτία είναι χριστιανικό
Το να συγχωρεί κάθε αμαρτία είναι θεϊκό!!!
Πόσοι συγχωρούμε;
Πόσοι κοιτάζουμε τις δικές μας αμαρτίες και όχι των άλλων;
Πόσοι κλαίμε για την δική μας κατάντια;

«Να πέφτετε στην αγκαλιά του Χριστού και να προχωρείτε»

Γέροντος Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου

Η επικοινωνία με τον Χριστό, όταν γίνεται απλά, απαλά, χωρίς πίεση, κάνει τον διάβολο να φεύγει. Ο σατανάς δεν φεύγει με πίεση, με σφίξιμο.

Απομακρύνεται με την πραότητα και την προσευχή. Υποχωρεί, όταν δει την ψυχή να τον περιφρονεί και να στρέφεται με αγάπη προς τον Χριστό. 

Την περιφρόνηση δεν μπορεί να τη υποφέρει, διότι είναι υπερόπτης. Όταν όμως, πιέζεσθε, το κακό πνεύμα σας παίρνει είδηση και σας πολεμάει.

Γέρων Ἐφραὶμ Φιλοθεΐτης: Γιὰ τὸ μυστήριο τῆς Μετανοίας καὶ Ἐξομολογήσεως

Ὁ Θεὸς μὲ τὸ στόμα τοῦ Προφήτου Ἠσαΐα μᾶς παραγγέλλει λέγων: «Λούσασθε καὶ καθαροὶ γίνεσθε, ἀφέλετε τὰς πονηρίας ἀπὸ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν μου, παύσασθε ἀπὸ τῶν πονηριῶν ὑμῶν. Μάθετε καλὸν ποιεῖν» (Ἤσ. ἃ' 16).
Ἡ μετάνοια προϋποθέτει ἁμαρτία. Ὅποιος δὲν ἔχει ἁμαρτία, αὐτὸς δὲν ἔχει ἀνάγκη μετανοίας. Ὅλοι, καὶ πρῶτος ἐγώ, αἰσθανόμεθα ἁμαρτωλοί.

Ὁ Θεὸς ξέρει τὴν ἀντοχὴ τοῦ καθενός μας καὶ παραχωρεῖ τοὺς πειρασμοὺς κατὰ τὸ μέτρο τῶν δυνάμεών μας

Διδαχὲς Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως

Οἱ πειρασμοὶ παραχωροῦνται γιὰ νὰ φανερωθοῦν τὰ κρυμμένα πάθη, νὰ καταπολεμηθοῦν κι ἔτσι νὰ θεραπευθεῖ ἡ ψυχή. Εἶναι καὶ αὐτοὶ δεῖγμα τοῦ θείου ἐλέους. Γί’ αὐτὸ ἄφησε μὲ ἐμπιστοσύνη τὸν ἑαυτό σου στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ καὶ ζήτησε τὴ βοήθειά Του, ὥστε νὰ σὲ δυναμώσει στὸν ἀγώνα σου. Ἡ ἐλπίδα στὸ Θεὸ δὲν ὁδηγεῖ ποτὲ στὴν ἀπελπισία. 
Οἱ πειρασμοὶ φέρνουν ταπεινοφροσύνη. Ὁ Θεὸς ξέρει τὴν ἀντοχὴ τοῦ καθενός μας καὶ...

17 Μαΐου 2018

γέροντος Δωροθέου: γράμματα στούς πιστούς


84 Ὁ Θεός εἶναι ἐμπειρία. Δέν εἶναι μόνο ἱερά βιβλία καί διδαχές. Μπορεῖς νά ἔχεις ἐμπειρία τοῦ Θεοῦ. Μία σχέση δύο κατευθύνσεων, ἀμφίδρομη. Νά τοῦ μιλᾶς καί νά σοῦ μιλάει. Ἡ Παλαιά Διαθήκη βρίθει τέτοιων άναφορῶν: πχ Ὁ Θεός εἶπε στόν Μωυσῆ ἤ τόν Ἀβραάμ ἤ τόν Ἡλία. Μπορεῖ νά μιλήσει καί σέ σένα. Ὁ Ἀδάμ καί ἡ Εὔα μιλοῦσαν μέ τόν Θεό Ἕτσι πλάστηκε κατ’ ἀρχάς ὁ ἄνθρωπος.

14 Μαΐου 2018

Εἰς τὴν Κυριακήν τοῦ Τυφλοῦ γιὰ τὴν ἔπαρση καὶ τὴν ταπεινοφροσύνη (Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσανίνωφ)

Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσανίνωφ
«Εἰς κρίμα ἐγὼ εἰς τὸν κόσμον τοῦτον ἦλθον, ἴνα οἱ μὴ βλέποντες βλέπωσι καὶ οἱ βλέποντες τυφλοὶ γένωνται» (Ἰω. 9:39) 

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ἀδελφοί! Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, μετὰ τη θεραπεία τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ, γιὰ τὴν ὁποία ἀκούσαμε σήμερα στὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο, εἶπε: «Ἦρθα γιὰ νὰ φέρω σὲ κρίση τὸν κόσμο, ἔτσι ὥστε αὐτοὶ ποὺ δὲν βλέπουν νὰ βροῦν τὸ φῶς τους, κι ἐκεῖνοι ποὺ βλέπουν ν’ ἀποδειχθοῦν τυφλοὶ» (Ἰω. 9:39). Τέτοια λόγια δὲν μποροῦσαν ν’ ἀφήσουν ἀδιάφορούς τους ὑπερήφανους «σοφοὺς» καὶ «δικαίους» τοῦ κόσμου τούτου, ὅπως ἦταν οἱ Φαρισαῖοι. Ἐξαιτίας τῆς φιλαυτίας τους καὶ τῆς μεγάλης ἰδέας ποὺ εἶχαν γιὰ τὸν ἑαυτό τους, αἰσθάνθηκαν θιγμένοι ἀπὸ τὴν παρατήρηση τοῦ

13 Μαΐου 2018

Πως φεύγει η ανασφάλεια, η απελπισία, η κατάθλιψη.

Γέροντας Πορφύριος

Όλα τά κακά αισθήματα, η ανασφάλεια, η απελπισία, η απογοήτευση, πού πάνε νά κυριεύσουν τήν ψυχή, φεύγουν μέ τήν ταπείνωση.

Αυτός πού δέν έχει ταπείνωση, ο εγωιστής, δέν θέλει νά τού κόψεις τό θέλημα, νά τόν θίξεις, νά τού κάνεις υποδείξεις. Στενοχωρείται, νευριάζει, επαναστατεί, αντιδρά, τόν κυριεύει η κατάθλιψη.

11 Μαΐου 2018

ΕΙΔΕΣ ΠΟΤΕ ΣΑΒΑΝΟ ΜΕ ΤΣΕΠΕΣ; ΟΛΑ ΕΔΩ ΜΕΝΟΥΝ!

Άγιος Παΐσιος

Κάποτε ήλθε εδώ ένας πολύ γνωστός γιατρός για να μιλήσουμε. Ήταν και η γυναίκα του γιατρός, θρησκευόμενοι άνθρωποι και οι δύο. Παραπονιόταν ότι τα παιδιά του ζούσαν κοσμική ζωή και όχι μόνο δεν τηρούσαν τις εκκλησιαστικές παραδόσεις της οικογένειας τους, αλλά και τις ειρωνεύονταν.

Χαρακτήριζαν τους χριστιανούς καθυστερημένους, βολεμένους, ανειλικρινείς, υποκριτές και θεομπαίχτες, επειδή η ζωή τους -

Το αγέννητο παιδί

Η συγκλονιστική εικόνα που ανάρτησε ο αδελφός Νικόλαος, μας παρακίνησε να ερευνήσουμε την Ιστορία της, την οποία καi παραθέτω στη συνέχεια.

Μια εικόνα χίλιες λέξεις. Λένε οι Κινέζοι.  Εμείς όμως οι Έλληνες ,( που το «κατ εικόνα» αναγκαστικά μετεφράσθηκε στην Ελληνική, ίνα στην οικουμένη διαδοθεί), λέμε μία εικόνα είναι αναρίθμητες λέξεις και βουβές συγκινήσεις. Φορτίζει, τον βουβό από έκσταση,  παρατηρητή, με

γέροντος Δωροθέου: γράμματα στούς πιστούς

75 Τά δικαιώματα τῆς μητέρας καί τά δικαιώματα τοῦ ἐμβρύου. Δύο ἀντιλήψεις συγκρούονται στό θέμα τῶν ἐκτρώσεων. Πιστεύεις ὅτι εἶσαι μέλος τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων καί μέ ἀγάπη φέρνεις τό μωρό σου στόν κόσμο, σάν ἑνα πρόσωπο κατ’εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωση τού, τό ὁποῖο θά βοηθήσεις στόν ἀγώνα του γιά τήν βασιλεία τοῦ Θεοῦ; Ἤ πιστεύεις ὅτι ἐσύ εἶσαι τό κέντρο τοῦ κόσμου καί ὅλα περιστρέφονται γύρω ἀπό σένα, δέν ὑπάρχει Θεός, ἀνθρώπινο γένος στό ὅποῖο ἀνήκεις, παρά μόνο ἐσύ καί ὁ ἐγωκεντρισμός σου; Ἡ ἀπόφασή σου νά σκοτώσεις τή ζωή μέσα σου, ἐσύ πού δημιουργήθηκες νά τήν γεννᾶς, δέ σοῦ λέω ὅτι εἶναι διαστροφή ἀλλά ἀστοχία σου νά ἀγαπήσεις κάτι ἔξω ἀπό σένα. Ἀκόμη καί ἡ φιλαυτία σου εἶναι ἄρρωστη. Μένει ὁ θρῆνος γιά τά ἑκατομμύρια ψυχές σέ ἀγέννητα σωματάκια. Θρῆνος γιά κάτι δικό μας πού πετάχτηκε ματωμένο στά σκουπίδια. Θρῆνος γιά τήν ἀναπηρία μας στό θέμα τῆς ἔλλειψης ἀγάπης, ὅπου ἡ τρυφερότητα ἐξοβελίζεται ἀπό τή ἐγωπαθή ἄρρωστημένη κακία μας.

9 Μαΐου 2018

Με ποιο τρόπο ξηµερώνοντας πρέπει να βγαίνει στη μάχη το πρωί ο στρατιώτης του Χριστού για να πολεµά

Αφού ξυπνήσεις το πρωί και προσευχηθείς αρκετή ώρα λέγοντας, Κύριε, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν µε, το πρώτο πράγµα που πρέπει να σκεφθείς είναι αυτό:

το να νοµίσης ότι βλέπεις τον εαυτό σου κλεισµένο µέσα σε ένα τόπο και στάδιο*, το οποίο δεν είναι άλλο, παρά η ίδια σου καρδιά και όλος ο εσωτερικός άνθρωπος· µε αυτόν το νόµο, ότι όποιος εκεί δεν πολεµήσει, θα μένει για πάντα πεθαµένος· και µέσα σε αυτό φαντάσου πως

Ἡ ὑγεία καί ἡ σαπίλα (σχόλιο γιά τήν ἡμερίδα γιά τίς ἐκτρώσεις)

Ζοῦμε σέ δύσκολες ἐποχές… Σέ ἐποχές πού τό φῶς καί τό σκοτάδι «παλεύουν» γιά τό ποιό θά ἐπικρατήσει…

Τήν περασμένη Κυριακή πραγματοποιήθηκε μία σπουδαία ἡμερίδα στό Πολεμικό Μουσεῖο Ἀθηνῶν ἀπό τό «Κίνημα ὑπέρ τῆς ζωῆς» στό ὁποῖο συμμετέχουν πολλά ὀρθόδοξα σωματεῖα! Θέμα της: οἱ ἐκτρώσεις! Ἐπρόκειτο γιά μία ἐκδήλωση ὅπου ἀκούστηκε στέρεος

Πατὴρ Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος: «Ὅσες Σύνοδοι ἦταν ληστρικὲς, ἔπασχαν ἀπὸ ἔλλειψη ἐμπειρίας τῆς θεραπευτικῆς καὶ τῆς νηπτικῆς πράξης τοῦ ἡσυχασμοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας»Ἀπομαγνητοφωνημένο ἀπόσπασμα τοῦ π. Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου, 
τῆς ὁμιλίας «Λόγος περὶ τῆς Ὀρθοδόξου θεραπευτικῆς Γ΄», ἀπὸ τὸ βιβλίο 
«Πατερικὴ Θεολογία» τοῦ πατρὸς Ἰωάννου Ρωμανίδου, ἐκφωνήθηκε στίς 21/07/2005.

Ἐπανάσταση στὸ θέμα τῆς χειροτονίας τῶν κληρικῶν σὲ μία ἐποχὴ ποὺ ἄρχιζε διαφθορά, ἔκανε ὁ Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος. Καὶ πιστεύω ὅτι ἡ Ἐκκλησία μέσα καὶ ἀπ΄ αὐτὸ τὸν ὀνόμασε Νέο Θεολόγο, ἔκανε τρομερὴ ἐπανάσταση. Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ μέχρι σήμερα, ἔγινε μία διαμάχη ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἐκλογὴ τῶν κληρικῶν καὶ τῶν Ἐπισκόπων. Ἀκόμα καὶ τὸ θέμα τῆς ἐκλογῆς τῶν Ἐπισκόπων, εἶναι ἀκριβῶς ἡ μετάδοσις αὐτῆς τῆς ἐμπειρίας τῆς θεραπευτικῆς. Καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους, ὄχι ὁ μόνος ἀλλὰ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους, ποὺ ἡ Ἐκκλησία μετὰ ἀπὸ κάποιο αἰώνα ἀποφάσισε νὰ ἐκλέγει Ἐπισκόπους ἀγάμους,

Γέροντας Ἰωσὴφ Ἡσυχαστής: Ἡ εὐχὴ καὶ τὸ ὅπλο…

Πῶς νὰ κάνετε νοερὰ προσευχὴ ἀδιαλείπτως

«Ἡ πράξη τῆς νοερᾶς προσευχῆς εἶναι νὰ βιάσεις τὸν ἑαυτόν σου νὰ λέγεις συνεχῶς τὴν εὐχὴ μὲ τὸ στόμα ἀδιαλείπτως. Στὴν ἀρχὴ γρήγορα, νὰ μὴν προφθάνει ὁ νοῦς νὰ σχηματίζει λογισμὸ μετεωρισμοῦ.
Νὰ προσέχεις μόνο στὰ λόγια: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με».
Ὅταν αὐτὸ πολυχρονίσει, τὸ συνηθίζει ὁ νοῦς καὶ τὸ λέγει καὶ γλυκαίνεσαι ὡσὰν νὰ ἔχεις μέλι στὸ στόμα σου καὶ θέλεις νὰ τὸ λέγεις. Ἂν τὸ ἀφήσεις στενοχωρεῖσαι πολύ.

Το άγιο θέλημά Σου...

Γέροντας Γεώργιος Καψάνης

Ο αγώνας που κάνει ο Χριστιανός γίνεται όχι για να πη στον Θεό:

«Εγώ είμαι εντάξει· δικαιούμαι την σωτηρία» -γιατί τότε θα ήταν ένας Φαρισαίος- αλλά για να πει στον Θεό:

«Κύριε, παρ’ όλη την αδυναμία μου και την αμαρτωλότητά μου, εγώ σε αγαπώ. 
Και σαν έκφραση της αγάπης μου, προσπαθώ να κάνω τις εντολές Σου και το άγιό Σου θέλημα. Και από Εσένα εξαρτάται, αν θα μου δώσεις την σωτηρία και αν θα μου δώσεις την Χάρη Σου”.

8 Μαΐου 2018

Όταν η Αγία Σοφία της Κλεισούρας συνάντησε την Γερόντισσα Μακρίνα

Σεπτέμβριος 1983

~ Μιά φορά πήγαμε σε μία άσκήτρια, στά μέρη τής Κλεισούρας, στήν Καστοριά. Είχε τό προορατικό χάρισμα. Δέν ξέρω, αν έχετε άκούσει γι’ αυτήν. Ήταν ψηλή γυναίκα καί συγκύπτουσα.

Είχε άλουσία περίπου σαράντα χρόνια καί είχε μία πλεξούδα, δέν ξέρω πόσες οκάδες ζύγιζε! Πώς τήν σήκωνε αύτή τήν πλεξούδα! Εκανε κρύο, είχε παγωνιά καί τό νερό ήταν κρύο. Ρίγος σ’ έπιανε στο μέρος πού ζούσε- καί κοιμόταν μέσα σε ένα τζάκι.

Ο Αμνός έγινε κρέας και έτρεχε το Άγιο Αίμα από το Δισκάριο

Όταν ο δόκιμος μ. Κωνσταντίνος, ο μετέπειτα π. Κλεόπας, υπηρετούσε ως δεύτερος διακονητής στην εκκλησία της Μονής, ήταν αυτόπτης μάρτυρας μερικών θαυμάτων που συνέβησαν την ώρα της Θείας Λειτουργίας, στην εκκλησία της Σκήτης Συχαστρία. Ιδού τι μας διηγήθηκε:

Λίγα λόγια για την αγάπη

Από τους μοναδικούς που βίωσαν την Αγάπη, που ακούμπησαν στο στήθος της Αγάπης, που κήρυξαν παντού την Αγάπη, είναι ο Μαθητής της Αγάπης, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. 

Το κήρυγμά του αρχίζει με την αγάπη και τελειώνει στην αγάπη! Σε μια επιστολή του γράφει για την Αγάπη και μεταφέρει τα λόγια του Χριστού: «ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους». Σ' αυτήν την εντολή κρέμονται όλοι οι νόμοι. 

Ἅγιος Νικόδημος Αγιορείτης: Τί πρέπει νὰ κάνουμε, ὅταν εἴμαστε πληγωμένοι.

Ἀόρατος Πόλεμος - Κεφάλαιο ΚΖ´

Ὅταν βρίσκεσαι πληγωμένος, ἐπειδὴ ἔπεσες σὲ κάποιο ἁμάρτημα λόγῳ ἀδυναμίας σου ἢ καμιὰ φορὰ μὲ τὴν θέλησί σου γιὰ κακό σου, μὴ δειλιάσῃς· οὔτε νὰ ταραχθῇς γι᾿ αὐτό, ἀλλὰ ἀφοῦ ἐπιστρέψης ἀμέσως στὸ Θεό, μίλησε ἔτσι· «Βλέπε, Κύριέ μου· ἔκανα τέτοια πράγματα σὰν τέτοιος ποὺ εἶμαι· οὔτε ἦταν δυνατὸ νὰ περίμενες καὶ τίποτα ἄλλο ἀπὸ ἐμένα τὸν τόσο κακοπροαίρετο καὶ ἀδύνατο, παρὰ ξεπεσμὸ καὶ γκρέμισμα».
Καὶ ἐδῶ, ξευτελίσου στὰ μάτια σου ἀρκετὴ ὥρα καὶ λυπήσου μὲ πόνο καρδιᾶς γιὰ τὴν λύπη ποὺ προξένησες στὸν Θεὸ καὶ χωρὶς νὰ συγχυσθῇς, ἀγανάκτησε κατὰ τῶν αἰσχρῶν σου παθῶν, ἰδιαιτέρως

6 Μαΐου 2018

γέροντος Δωροθέου: γράμματα στούς πιστούς


74 Ἡ ἀνθρώπινη ἐλευθερία εἶναι περιορισμένη. Μόνο ὁ Θεός εἶναι ἀπόλυτα ἐλεὐθερος. Ὁ ἄνθρωπος ὑπόκειται στούς περιορισμούς τῆς φύσης του πού μέ τήν πτώση τῶν πρωτοπλάστων μεγεθύνθηκαν. Ἕνας ἀπό αὐτούς εἶναι ὁ χῶρος καί ὁ χρόνος. Ὁ Θεός εἶναι ἄχρονος καί ἄπειρος, δέν ὑπόκειται σέ περιορισμούς ἤ ἀναγκαιότητες. Δέν ἔχει ἀρχή καί τέλος, πρίν ἤ μετά. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος γράφει στή λειτουργία: «ὁ Θεός ὁ ἅγιος, ὁ ἄναρχος, ὁ ἀκατάληπτος, ὁ ἀπερινόητος...ἀεί ὤν, ὡσαύτως ὤν». Γι αὐτό ἡ ἐνανθρώπιση, ἡ σάρκωση τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀκατανόητο μυστήριο καί δέν προσεγγίζεται μέ τήν πεπερασμένη ἀνθρώπινη λογική παρά μόνο μέ τήν πίστη. «Πνεῦμα ὁ Θεός...» ἦταν τά λόγια τοῦ Χριστοῦ στήν Σαμαρείτιδα. Ὅλη ἡ ἀλήθεια λεγμένη σέ μία γυναίκα πού πόρνευε ἀλλά ἔμελλε νά γίνει ἰσαπόστολος, καί ὄχι στούς σοφούς τῆς ἐποχῆς της. Αὐτή ἡ ἀνεπαρκής ἀνθρώπινη ἐλευθερία θεραπεύεται μέ τήν ἕνωση μέ τόν Θεό, μέ τήν θέωση. Ἡ ἀπύθμενη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ στό ἀδύναμο ἀλλά προικισμένο μέ τό «κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωση» πλάσμα του πρόσφερε αὐτή τή δυνατότητα. Νά εἶναι θεός κατά χάρη. Νά μετέχει ὅσο δύναται στόν Θεό.

Ἡ Ὁσία Σοφία ἡ ἐν Κλεισούρα ἀσκήσασα

Ἡ Ὁσία Σοφία Χοτοκουρίδου, τὸ γένος Ἀμανατίου Σαουλίδου, γεννήθηκε τὸ 1883 μ.Χ. στὸ χωριὸ Σαρὴ-ποπὰ (ἢ Σαρὴ-παπὰ) τῆς ἐπαρχίας Ἀρδάσης Τριπόλεως, Νομοῦ Τραπεζούντας τοῦ Πόντου. Τὸ 1907 μ.Χ. παντρεύεται μὲ τὸν Ἰορδάνη Χοτοκουρίδη στὸ χωριὸ Το(γ)ροὺλ τῆς ἐπαρχίας Ἀρδάσης καὶ μετὰ ἀπὸ τρία χρόνια, τὸ 1910 μ.Χ., ἀπέκτησε ἕνα παιδί. Ἔπειτα ἀπὸ δύο χρόνια, χάνει τὸ παιδὶ της τὸ ὁποῖο βρίσκει τραγικὸ θάνατο, ἀφοῦ φαγώθηκε ἀπὸ χοίρους, ἐνῶ δύο χρόνια μετά, τὸ 1914 μ.Χ. χάνει καὶ τὸν ἄντρα της τὸν ὁποῖο τὸν πῆραν οἱ Τοῦρκοι στὰ τάγματα ἐργασίας, ὅπου καὶ μᾶλλον ἀπεβίωσε.

Η Δεύτερη ελληνική γενοκτονία από την ΕΕ και η ωμή αλήθεια του σχεδίου της κατά της Ελλάδος

Ο Alberto Bagnai, ένας πασίγνωστος Ιταλός καθηγητής οικονομικών στο πανεπιστήμιο της Ρώμης παρουσιάζει μια επιστολή ενός αναγνώστη του που συγκλονίζει για το αληθινό σκεπτικό «κονιορτοποίησης» της Ελλάδος από την ΕΕ.
Μιλά για την Ελλάδα, την οικονομική κρίση, και την πολιτιστική γενοκτονία που συντελείται στην χώρα μας.  Οι Έλληνες αναγνώστες θα το θεωρήσουν τραγικά ενδιαφέρον, αλλά ακόμη και οι Ιταλοί ..διότι η  Ιταλία  βρίσκεται «ψηλά»  στην λίστα  των ηγετών της νέα τάξης.

5 Μαΐου 2018

Ποιά είναι η αντίδρασή μας, όταν μας προσβάλλουν;

Aν μας προσβάλλουν και συγκρατούμε την καρδιά μας για να μην απαντήσουμε, τότε βάλαμε το πόδι μας στο πρώτο σκαλοπάτι της κλίμακας.
Αν όχι μόνο δεν απαντάμε, αλλά προσευχόμαστε και γι’ αυτόν τον άνθρωπο που μας πρόσβαλε, τότε κάναμε και το δεύ­τερο βήμα της θεϊκής ανόδου.
Αν όχι μόνο προσευχόμα­στε γι' αυτόν τον άνθρωπο, αλλά και λυπούμαστε, γιατί έβλαψε την ψυχή του