8 Απριλίου 2019

Ἡ καρκινοπαθὴς πού νήστευε…

Γέροντας Ἐφραὶμ τῆς Σκήτης τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα

Ἦταν μία εὐσεβεστάτη κυρία, ἡ ὁποία ἔπασχε ἀπὸ καλπάζουσα μορφὴ καρκίνου. Οἱ ἰατροὶ δὲν τὴν ἔδιναν πολὺ καιρὸ ζωῆς καὶ τὴν συνιστοῦσαν νὰ τρώει καταλύσιμα, διότι ἀλλιῶς θὰ πέθαινε πιὸ γρήγορα, ἀφοῦ ἐφτίαχνε καὶ χημειοθεραπεῖες. Ἦταν περίοδος τῆς Σαρακοστῆς καὶ αὐτὴ ὄχι μόνο νήστευε, ἀλλὰ καὶ δὲν ἔτρωγε ἀπολύτως τίποτα! Παράλληλα παρακαλοῦσε τὴν Παναγία νὰ τὴν κάνει καλά. Καὶ πράγματι ἡ γυναίκα αὐτὴ σηκώθηκε στὸ πόδι καὶ ἔγινε ἀπολύτως καλά! Πέθανε μετὰ ἀπὸ μερικὰ χρόνια ἀπὸ ἄλλη αἰτία. 
Διαπιστώνουμε, ὅτι ἡ δυνατὴ νηστεία μὲ τὴν δυνατὴ προσευχή, κάνουν ὅλα τὰ θαύματα, ἀρκεῖ αὐτὸ νὰ εἶναι πρὸς ὄφελος τῆς ψυχῆς μας. Ἐπειδὴ ἡ νηστεία (ὑλικὴ δήλ. ἀποχὴ ἀπὸ τὰ καταλύσιμα καὶ πνευματικὴ δήλ. ἀποχὴ ἀπὸ τὰ ἁμαρτήματα) ἐμπεριέχει ταπείνωση καὶ Χάρη, κατακαίει τὸν.... διάβολο, μὲ μία φωτιὰ χειρότερη ἀπὸ αὐτὴν τῆς κολάσεως! 
Γι' αὐτὸ ὁ διάβολος κάνει τὰ πάντα, ὥστε νὰ ἐμποδίσει τὸν ἄνθρωπο νὰ νηστέψει. Εἰδικὰ τὴν περίοδο τῆς Τεσσαρακοστῆς πολεμάει τὴν νηστεία καὶ τὸν νηστευτὴ μὲ λύσσα!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου