ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ 6:30-9:30 ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9:00 - 1:00

14 Ιουλίου 2018

Ἡδονὴ καὶ Ὀδύνη !

Ἐπιστολὴ Ὀρθόδοξης Ἀμερικανίδας, μέλους τῆς Ὀλυμπιακῆς ὁμάδας τῶν ΗΠΑ στὴν κωπηλασία πρὸς τὸν Μητροπολίτη Ναυπάκτου κ. Ἰερόθεο

«Μὲ ἐνδιαφέρει πολὺ ἡ διάλεξη μὲ θέμα τὸ κύκλο θανάσιμης ἡδονῆς-ὀδύνης. Εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ θηρία ποὺ κρατοῦν τὴν Ἀμερικὴ στὰ ματωμένα τους δόντια. Κάθε κύκλος τῆς δίνης ποὺ ὁδηγεῖ στὴν ἄβυσσο εἶναι ὅλο καὶ περισσότερο ὀδυνηρός, ἀλλὰ τὸ μόνο ποὺ διδάσκουν στὴν Ἀμερικὴ εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς ἡδονῆς. Ἔτσι, οἱ ἄνθρωποι ἔχουν “ρυθμιστεὶ” νὰ ἁρπάζουν ὅλο καὶ περισσότερα, νὰ ἀμβλύνουν, ὅπως εἴπατε κι ἐσεῖς, τὸν πόνο. Καὶ τὰ δύο, καὶ ὁ πόνος καὶ ἡ ἡδονὴ τρέφονται τὸ ἕνα ἀπὸ τὸ ἄλλο καὶ καθὼς μεγαλώνει ὁ πόνος περισσότερη ἡδονὴ
χρειάζεται γιὰ νὰ τὸν ἀναισθητοποιήσει. Ἡ ἰδέα τοῦ νὰ σπάσει κανεὶς αὐτὸν τὸν φαῦλο κύκλο, ἀρνούμενος νὰ θρέψει τὴν πείνα τῶν αἰσθήσεων μὲ νηστεία καὶ προσευχή, μετάνοια καὶ ἡσυχία, ακούγεται...
καθαρὴ τρέλα γιὰ ἕναν Ἀμερικανό. Μόνο αὐτοὶ ποὺ ἔχουν πέσει...πολὺ χαμηλὰ – ἔχουν πιάσει πάτο – θὰ εἶναι ἀνοιχτοὶ νὰ ἀκούσουν κάτι τέτοιο. Ἡ ἡδονὴ εἶναι τὸ οἰκονομικὸ κέντρο τῆς Ἀμερικῆς. Ἡ “φυσιολογικὴ” τάση, καὶ ὄντως αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ θέμα πολλῶν διαφημίσεων: “Τὸ ἀξίζεις! Πάρε αὐτὸ ἀκριβῶς ποὺ θέλεις! Ἀπόλαυσε τό! Θὰ αἰσθανθεῖς ὡραία!”. Ἡ δυτικὴ κουλτούρα βρίσκεται σὲ ἕναν ἀγώνα δρόμου προσπαθώντας νὰ κάνει τὰ πάντα γιὰ νὰ ἀποφύγει τὴν ἀπελπισία. Καὶ ἡ εἰρωνεία εἶναι ὅτι ὅσο περισσότερο πασχίζει, τόσο περισσότερο ἀπελπισμένη γίνεται, ἀπρόθυμη νὰ παραδεχτεῖ ὅτι εἶναι ἀδύνατον νὰ γεμίσει αὐτὸ τὸ κενό».

Μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου Ἰεροθέου «Πραγμάτων ἔλεγχος» (ἐκδόσεις Ἱερᾶς Μονῆς Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου-Πελαγίας, σέλ.56-57)

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου