31 Ιανουαρίου 2021

Γέροντος Δωροθέου: Ἡ μετάνοια

Ἡ μετάνοια εἶναι τό πρῶτο στάδιο τῆς θέωσης. Εἶναι ἐπίσκεψη τοῦ Θεοῦ, χαρακτηριστικό τῶν Ἁγίων, κοινός τόπος ὅσων ἔφθασαν στήν μυστική ὅραση τοῦ Θεοῦ.  Τώρα τό ἔχεις κι ἐσύ. Τώρα βλέπεις μέ ἄλλο μάτι τήν ζωή σου καί τή σχέση σου μέ τόν Θεό καί τούς ἀνθρώπους. Αὐτό εἶναι μιά θαυμαστή ἀλλοίωση πού σοῦ συμβαίνει. Εἶναι ἔργο τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ. 

Ὁ Θεός διαρκῶς μᾶς καλεῖ κοντά του, ἀλλά δέν μᾶς ἐξαναγκάζει σέ τίποτε. Σέβεται τήν ἐλευθερία πού μᾶς ἔδωσε. Μέσα μας ὑπάρχει ἕνας πυρήνας τῆς ὕπαρξής μας, πού δέν ἔχει φθαρεῖ ἀπό τήν ἁμαρτία καί παραμένει ἀλώβητος. Αὐτός ὁ μικρός πυρήνας ἀντέδρασε θετικά στήν κλήση τοῦ Θεοῦ. Προσπάθησε αὐτήν τήν φλογίτσα νά τήν κάνεις, μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ, πυρκαγιά.

Μέ τήν εὐλογία τοῦ Γέροντος Δωροθέου


“Γράμματα στους Αδελφούς

Ἀρχιμανδρίτου Δωροθέου Τζεβελέκα 

Καλαμπάκα, 2018

ΙΧΘΥΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου