ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ 6:30-9:30 ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9:00 - 1:00

30 Οκτωβρίου 2020

Κύριέ μου Ιησού Χριστέ...!


Εξομολογητική προσευχή μετά δακρύων, του οσίου Γέροντος ημών Ιωσήφ του Βατοπαιδινού.

Κύριέ μου Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Πατέρας μας,

δέν εἴμεθα ἀπό ἐκείνους πού σοῦ λένε
"Κύριε Κύριε..."

Εἴμεθα ἐκεῖνοι πού ξεκινήσαμε 
νά φυλάξουμε τό θέλημά σου

μόνο βοήθησέ μας, μή φύγεις ἀπό μᾶς.

Γι αὐτό εἴμεθα ἐδῶ
κί ἄν κάνουμε λάθος-ὅπως κάνουμε σάν ξέρει ἡ παναγάπη σου-
μή μᾶς μετρήσεις τό λάθος.

Ἡ πατρική σου στοργή, ἡ πατρική σου πρόνοια καί ἀγάπη
νά μήν ἀποστεῖ καθόλου ἀπό μᾶς,
ἀλλά νά μᾶς βοηθήσεις νά πετύχωμε.

Ἡ πατρική σου παναγάπη,
ἔκαμες ἔμπρακτα αὐτό καί μᾶς τράβηξες ἐμᾶς 
τά ἀσθενῆ καί τά μωρά καί τά ἐξουθενημένα 
τοῦ κόσμου τούτου

μᾶς τράβηξες ἀπό τόν κυκεῶνα τῆς διαστροφῆς 

καί μᾶς ἔφερες 
εἰς τόν τόπο τῆς πρακτικῆς σου προνοίας

καί μᾶς ἔδειξες ἔμπρακτα το παράδειγμά σου, 
καί τό προσωπικό σου ἀλλά καί τῶν υἱὧν σου!

Ὅλοι οἱ ἁγιασμένοι εἶναι υἱοί Θεοῦ!

Ἐγώ δέν παρακαλῶ "πρεσβεῖες τῶν ἁγίων σου", 
παρακαλῶ: πρεσβεῖες τῶν υἱῶν σου πανάγαθε, 
πρεσβεῖες τῶν υἱῶν σου,

δέξαι τές ἱκεσίες τῶν υἱῶν σου καί βοήθησέ μέ τόν πτωχό, 

ἐλευθέρωσέ μέ ἀπό τήν λύσσα τῆς διαστροφῆς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου