30 Δεκεμβρίου 2018

* Η κατάθλιψή σου, πού ἐντείνεται ἀπό ἕναν ἀόριστο φόβο, εἶναι ἀδικαιολόγητη.

"Η κατάθλιψη σου, πού ἐντείνεται ἀπό ἕναν ἀόριστο φόβο, εἶναι ἀδικαιολόγητη. 

Τί σοῦ συμβαίνει ; 

Ὅλα πᾶνε καλά, τόσο στό σπίτι ὅσο καί στήν ψυχή σου. 
Θά ξαναβρεῖς τήν εἰρήνη σου. 

Πῶς ; 
Μέ τήν προσευχή καί τήν ἀπόθεση κάθε ἐλπίδας σου στόν Θεό. 
Ἕνα νά εἶναι τό μέλημά σου: 
Νά μήν κάνεις τίποτα πού θά παροργίζει τόν Κύριο. 
Ἔτσι ἡ ἐλπίδα σου θά εἶναι στέρεη καί ἡ εἰρήνη σου διαρκής."


Ὁσίου Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου, 
Γράμματα σέ μιά ψυχή, σελ. 280.

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου