4 Δεκεμβρίου 2018

“Γράμματα στους Αδελφούς” – Πατήρ Δωρόθεος Τζεβελέκας


ΠΡΟΛΟΓΟΣ

     Τά κείμενα αὐτά γράφτηκαν σάν ἐπισημάνσεις, κυρίως μετά ἀπό ἐξομολογήσεις πού ὁ γράφων ἄκουσε. Μερικά εἶναι προσωπικές παρατηρήσεις ἤ ἀποσπάσματα ἀπό κηρύγματα. Πολλά ἀπό αὐτά διαβάστηκαν στους ἐνδιαφερόμενους ἤ δημοσιεύθηκαν, ἄλλα ὄχι . Εἶναι, συνήθως, ὑποδείξεις γιά τή ρίζα ἑνός πάθους ἤ μία σύνοψη
γιά τήν αἰτία μιᾶς πτώσης. Ὁ ἀποδέκτης εἶναι ἀνώνυμος, ἀλλά ἐπειδή εἶναι γενικοῦ ἐνδιαφέροντος νομίζουμε ὅτι μποροῦν νά συμπεριληφθοῦν στήν ἔκδοση ἑνός πονήματος. Ἡ προσευχή μας εἶναι νά βοηθήσουν στή χριστοποίηση τῶν ψυχῶν τῶν ἀδελφῶν. Κατά τόν μέγα Παῦλο: «τά πάντα ἐν πᾶσι Χριστός».

Καλαμπάκα Ὀκτώβριος 2018

Ἱερό Ἡσυχαστήριο Ἁγίου Γεωργίου

π. Δωρόθεος Τζεβελέκας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου