9 Οκτωβρίου 2021

'''O Θεός εἶναι ἀγάπη!!!'' (Γέροντος Δωροθέου)


 Ὅπως λέει  ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη. Ἄρα, ἡ σχέση μου μαζί Του πρέπει νά εἶναι σχέση ἀγάπης. Καί πρέπει νά Τόν παρακαλοῦμε νά βγάλει αὐτό τό πέπλο πού συσκοτίζει τήν ψυχή μας καί νά μᾶς ὁδηγήσει ἐκεῖ πού νά πρέπει νά τόν ἀγαπήσουμε. Ὄχι νά τόν ἀνεχθοῦμε. Ὄχι νά τόν ἐκμεταλλευτοῦμε καί νά κλείσουμε μία θέση στόν Παράδεισο. Ὄχι νά ἔχουμε ὄφελος ἀπό τόν Χριστό, ἀλλά νά τόν ἀγαπήσουμε.

 Γιατί, ἅμα τόν ἀγαπήσουμε, τίποτε δέν μᾶς φαίνεται ὑπερβολικό.

Οὔτε ἡ ταλαιπωρία, οὔτε τό βάρος τῆς καθημερινότητας, οὔτε κἄν τά μνημόνια καί αὐτά πού ζοῦμε τά τελευταῖα χρόνια στήν πατρίδα μας. 

Τό ζητούμενο λοιπόν εἶναι νά ἀναπτύξουμε μία προσωπική σχέση μέ τόν Κύριό μας. Ἐγώ μέ τόν Κύριό μου. Ἕνας μέ ἕναν. Ἔτσι καί ἀλλιῶς, στήν ἡμέρα τῆς κρίσεως θά σταθοῦμε ἀπέναντί του ἕνας μέ ἕναν. Δέν θά εἶναι κανείς ἐκεῖ γιά νά συσκοτίσει τήν εἰκόνα. Καί θά κοιτᾶμε κάτω ἐκεῖ, στήν ἄκρη ἀπό τά παπούτσια μας. 

Πρίν νά βρεθοῦμε σέ ἐκείνη τήν στιγμή, τήν τόσο καθοριστική, θά πρέπει νά καθήσουμε ἀπέναντί του καί νά τοῦ μιλήσουμε ἀπό τήν καρδιά μας. Νά βγάλουμε ὅ,τι ἔχουμε στήν καρδιά μας καί νά τό προσφέρουμε. Νά κατηγορήσουμε τόν ἑαυτό μας. 

Μήν περιμένουμε νά ἔρθουν τά Τελώνια ἤ ὁτιδήποτε ἄλλο, νά μᾶς κατηγορήσουν οἱ δαίμονες. Ἐμεῖς πρέπει νά κατηγορήσουμε τόν ἑαυτό μας. Θέλω, Κύριέ μου, νά σέ πλησιάσω, ἀλλά δέν μπορῶ. 

Εἶναι ἡ κακιά συνήθεια πού εἶναι μακροχρόνια; Καί δύσκολα φεύγει; Εἶναι, ὅπως λένε οἱ Πατέρες, ἡ ἀγάπη τοῦ ἑαυτοῦ μου; 

Γιατί ἔτσι λένε οἱ Πατέρες. Ἡ φιλαυτία εἶναι τό μεγαλύτερο ἐμπόδιο γιά νά ἀγαπήσουμε τόν Θεό. Τίς πιό πολλές φορές ψέματα λέμε στόν Χριστό ὅτι τόν ἀγαποῦμε. Τόν ἑαυτό μας ἀγαποῦμε. Λιγότερο τόν Θεό καί πολύ λιγότερό τούς ἄλλους. Θά πρέπει νά κάνουμε μία κίνηση νά βγοῦμε ἀπό αὐτό τό πρᾶγμα καί νά ἐλευθερωθοῦμε. 

Απόσπασμα από ομιλία του Μακαριστού Πατρός Δωροθέου 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου