25 Αυγούστου 2020

Θέλεις νὰ ἀνακαλύψης τί εἴδους ἀγάπη ἔχεις μέσα σου;

Θέλεις νὰ ἀνακαλύψης τί εἴδους ἀγάπη ἔχεις μέσα σου; Στάσου μπροστὰ στὸν καθρέφτη τοῦ ΙΓ' Κεφαλαίου τῆς Ἅ' πρὸς Κορινθίους ἐπιστολῆς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καὶ κοίταξε μὲ εἰλικρίνεια νά 'δς, ἂν ἐφαρμόζωνται σὲ σένα αὐτά, ποὺ λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος:
"Αὐτός, ποὺ ἀγαπᾶ, ἔχει μακροθυμία στὶς ἀδυναμίες του ἄλλου. Ἔχει καὶ καλωσύνη. Δὲν ζηλοφθονε. Δὲν ὑπερηφανεύεται, δὲν ἀσχημονεῖ, δὲν ζητᾶ τὸ δικό του συμφέρον, δὲν εἶναι εὐερέθιστος. Λησμονεῖ τὸ κακό, ποὺ τοῦ
ἔχουν κάνει. Λυπᾶται, ὅταν ἀδικῆται ὁ πλησίον του, καὶ χαίρεται μαζί του στὴ χαρά του.
Ἔχει σὲ ὅλα ἀνεκτικότητα, ἐμπιστοσύνη, ἐλπίδα, ὑπομονή". (Ἅ' Κορ. 13, 4-7).

Ὅσο περισσότερο ἀγωνίζεσαι νὰ ἀγαπᾶς τὸν Θεό, τόσο περισσότερο Αὐτὸς σοῦ ἀποκαλύπτεται!

Γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ἀγαπήσουμε τὸν Χριστὸ μὲ ὅλη τὴν καρδιά μας, πρέπει πρῶτα νὰ συνειδητοποιήσουμε ὅτι ὅλα τὰ γήινα εἶναι πρόσκαιρα καὶ μάταια, καὶ σὲ τίποτε ἀπὸ αὐτὰ νὰ μὴ προσκολληθοῦμε. Γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ἀγαπήσουμε τὸν πλησίον μᾶς σὰν τὸν ἑαυτό μας, πρέπει νὰ περιφρονήσουμε τρία πράγματα: Τὸ χρῆμα, τὶς ἡδονὲς καὶ τὴν ἀνθρώπινη δόξα.

Πιό πολὺ νὰ ἀγαποῦμε αὐτούς, ποὺ μᾶς ἐλέγχουν, παρὰ αὐτοὺς ποὺ μᾶς κολακεύουν.

Δὲν ὑπάρχει ἀληθινὴ ἀγάπη, χωρὶς τὸ πνεῦμα τῆς θυσίας. Ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ πρὸς ἐμᾶς εἶναι ἀχώριστα συνδεδεμένη μὲ τὴ Σταυρικὴ Τοῦ θυσία. Σταυρὸς καὶ Ἀγάπη πᾶνε ἀχώριστα μαζί.

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Ο ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ
ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΠΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΙΝΕΣΕΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου