ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ 06:30 - 09:30 ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:00 - 01:00
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 25/3 ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑ

1 Ιουλίου 2016

γέροντος Δωροθέου: γράμματα στούς πιστούς

"ἄνες μοι ἵνα ἀναψύξω..."


Χωρίς τό Ἅγιο Πνεῦμα εἴμαστε ἀδειανοί καί ἕνα αἴσθημα ἐρημώσεως κατοικεῖ στίς καρδιές μας. Ἡ Κόλαση εἶναι ἔτσι. Ἡ ἀπουσία τῆς θέας τοῦ προσώπου του. Ὅταν δέν μᾶς ἐπισκέπτεται τό Ἅγιο Πνεῦμα ἡ ζωή μας εἶναι ἀνυπόφορη.
«Εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, Κύριε, καί τῆς δεήσεώς μου, ἐνώτισαι τῶν δακρύων μου∙ μή παρασιωπήσης, ὅτι πάροικος ἐγώ εἰμί παρά σοί καί παρεπίδημος καθώς πάντες οἱ πατέρες μου, ἄνες μοι, ἵνα ἀναψύξω πρό τοῦ με ἀπελθεῖν καί οὐκέτι μή ὑπάρξω» (Ψαλμ. 38,13).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου