5 Απριλίου 2020

Μήν ἀποκάμης...!

"Συγκέντρωσε, παιδί μου, τας ψυχικάς δυνάμεις, όταν πονάς και προσπάθησε να εννοήσης τον σκοπόν του πόνου, που, δι' αυτού ο Θεός σου ανοίγει τον ουρανόν...
Λοιπόν, αναπαύου εμπιστευτικά εις τον ουράνιον Πατέρα μας! 
Μην αποκάμης! 
Μαζί με τον Χριστόν μας θα τα περάσης όλα, καθώς θα γίνης και κληρονόμος Του, εις την άπειρον περιουσίαν του κοινού Πατρός ημών Θεού. Αμήν."

+ Γέροντας Έφραίμ τής Άριζόνας

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου