20 Απριλίου 2020

Ψεύτικα θύματα τοῦ κορωνοϊοῦ


Ὁ κ. Κων/νος Γουργουλιάνης, καθηγητής Πνευμονολογίας τοῦ τμήματος Ἰατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δήλωσε ὅτι στόν κορωνοϊό χρεώνονται θάνατοι καί ἄλλων παθήσεων καί ἀναφέρει κάποια παραδείγματα: Καρκινοπαθής ἀπό Σῦρο, χρεώθηκε ὡς θῦμα τοῦ ἰοῦ, ἄλλος 55 ἐτῶν πέθανε ἀπό ἐγκεφαλικό ἐπεισόδιο καί παρομοίως χρεώθηκε στόν Covid-19. Εἶχε κυκλοφορήσει ἡ εἴδηση ὅτι
γνωστός δημοσιογράφος ἦταν διασωληνομένος καί διαψεύστηκε ἡ εἴδηση ἀπό τόν ἴδιο, ἐνῶ τό πρῶτο κροῦσμα κορωνοϊοῦ στήν Λάρισα, κυκλοφόρησε στά ΜΜΕ μιά ἑβδομάδα πρίν ἐπιβεβαιωθῆ. Καί προσθέτει: «Ἄς τελειώσωμε μέ τήν ἱστορία τοῦ κορωνοϊοῦ καί μετά νά κάνωμε τόν ἀπολογισμό».

Ἄραγε θά μάθωμε κάποτε πόσοι πέθαναν πραγματικά ἀπό τόν κορωνοϊό;

Στά παραπάνω παραδείγματα ὑπάρχουν καί ἄλλες δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις: Πέθανε ἡ μητέρα κάποιου καί ὁ γιατρός τόν ρώτησε ἄν θέλη νά γράψη ὡς αἰτία θανάτου τόν κορωνοϊό. Νοσηλεύτρια Ἑλληνίδα πού ἐργάζεται σέ Νοσοκομεῖο τῆς Γερμανίας πῆρε τηλέφωνο σέ γνωστό της στήν Ἑλλάδα καί τοῦ ἀνέφερε ὅτι τήν κάλεσαν νά καθαρίση τό δωμάτιο ἀσθενή πού πέθανε ἀπό τόν κορωνοϊό. Ἀργότερα συνάντησε τόν ἀσθενῆ σέ ἄλλο θάλαμο.

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου