30 Ιουλίου 2020

Γέροντος Δωροθέου: Γράμματα στούς ἀδελφούς


Ὁ πειρασμὸς εἶναι γιὰ νὰ ἐντοπίσω τὴν ἀδυναμία μου

120. Οἱ πειρασμοὶ προέρχονται ἀπὸ τὸ πονηρὸ πνεῦμα. Ὁ Θεὸς παραχωρεῖ νὰ πειραζόμαστε κατὰ τὸ μέτρο τῆς δύναμης του καθενός, προκειμένου νὰ ἐντοπίζουμε τὶς πνευματικές μας ἀδυναμίες καὶ νὰ τὶς θεραπεύουμε. Ὁ πειρασμὸς λειτουργεῖ ὡς ὁ πόνος στὸ σῶμα. Χρειάζεται ὁ πόνος ὡς πληροφορία γιὰ τὴν ἀσθένεια ἢ ἀδυναμία ἑνὸς μέλους τοῦ σώματος. Ἔτσι, στὸν πειρασμὸ ἐπικεντρώνουμε τὴν πνευματική μας προσπάθεια σὲ μία μᾶς πνευματικὴ ἀσθένεια ἢ ἀδυναμία καὶ τὴν θεραπεύουμε.

121. Ὅταν εἶμαι ὑπερήφανος, ἡ ἐπίπληξη ἢ καὶ μία ἁπλή παρατήρηση ἀπὸ ἕναν ἀδελφὸ μοῦ στοιχίζει. Ὅταν θεραπεύσω τὴν περηφάνεια μου ἡ ἴδια ἐπίπληξη δὲν μὲ πειράζει. Δὲν ἔχω, πλέον, τὸν ἴδιο πειρασμὸ πιά ἐφόσον θεράπευσα τὸ πάθος μου. Τὸ ἐρέθισμα εἶναι τὸ ἴδιο, ἀλλὰ τώρα δὲν προκαλεῖ ἀντίδραση. Ὁ πειρασμὸς ἦταν γιὰ νὰ ἐντοπίσω καὶ νὰ θεραπεύσω τὴν ἀδυναμία μου. Ὁ δρόμος γιὰ τὴν ἀπάθεια εἶναι μακρύς. Ὅμως, ἔτσι ἔρχεται ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐντός σου.


Ἀρχιμ. Δωροθέου
Γράμματα στοὺς Ἀδελφοὺς
τόμος Β', ἡμερολόγιο
Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο Ἅγιος Γεώργιος
Αὔρα Καλαμπάκας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου