28 Ιουλίου 2020

Γέροντος Δωροθέου: Γράμματα στούς ἀδελφούς

Ἡ παρουσία τῆς ἀγάπης

103. Ἡ ἔνδειξη ὅτι ἡ πνευματική σου πορεία καρποφορεῖ εἶναι ἡ αὐξανόμενη παρουσία τῆς ἀγάπης. Ἡ ἀγάπη εἶναι ὕψιστη ἀρετὴ κατὰ τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Σιναΐτη, καρπὸς καὶ τέλεστο τέλος τῆς πνευματικῆς ἀνέλιξης.

Ὁ Χριστὸς εἶπε: «Τότε θὰ εἶσθε μαθητές μου ὅταν ἔχετε ἀγάπη μεταξὺ σας» (ωάν. 13, 35). 
Ὅλη ἡ ὀρθόδοξη ἀσκητικὴ ἐκεῖ κατατείνει. Στὴν ἀπόκτηση τῆς ἀγάπης.

 Ἔτσι, ἂν ὁ λογισμός σου ἀκόμη κατακρίνει ἢ δίνεις μάχες μὲ ἀνύπαρκτους ἀντιπάλους, ἔχεις ἀκόμη δρόμο νὰ διανύσεις. Ἡ ἀγάπη φωλιάζει στὴν καρδιά, ὅπως συμβαίνει στὴν ἐπίσκεψη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Δὲν θέλεις τίποτα πλέον, εἶσαι ὁ ἔσχατος καὶ πλέον ἀσήμαντος, Παντοῦ βασιλεύει ἡ ἄκρα ταπείνωση, ἡ συντριβὴ καὶ ἡ πρὸς πάντες ἀγάπη. Ἡ ἀνιδιοτελὴς ἀγάπη εἶναι γνώρισμα τῶν ταπεινῶν.
Ἀρχιμ. Δωροθέου
Γράμματα στοὺς Ἀδελφοὺς
τόμος Β', ἡμερολόγιο
Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο Ἅγιος Γεώργιος
Αὔρα Καλαμπάκας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου