31 Ιουλίου 2020

«Τό κλείσιμο τῶν ναῶν μας καί ἡ Ἁγία Σοφία»

Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτου Ἀπόσπασμα Ὁμιλίας στίς 26-07-2020 

Πρίν ποῦμε δι’ εὐχῶν, ἤθελα νά πῶ δυό λόγια γι’ αὐτή τή βεβήλωση πού ἔγινε στήν Ἁγία Σοφία, γιά τήν ὁποία βεβαίως ὅλοι πονᾶμε καί δακρύζουμε. Ἀλλά δέν πρέπει νά μείνουμε στά λόγια, πρέπει νά προχωρήσουμε καί στήν πράξη, γιατί ἐκεῖ, ὅπως εἶπε κάποιος, χτυπάει ἡ καρδιά τῆς Ὀρθοδοξίας. Εἶναι, θά λέγαμε, ἕνα παγκόσμιο ὀρθόδοξο σύμβολο. Ἴσως τό κορυφαῖο σύμβολό μας. Βεβαίως, τό σύμβολό μας εἶναι ὁ Τίμιος Σταυρός, ἀλλά ὡς μνημεῖο ὀρθόδοξο χριστιανικό κατεξοχήν, μέ παγκόσμια αἴγλη, εἶναι ἡ Ἁγία Σοφία. 

Ἀλλά, προπάντων, θά πρέπει νά θρηνήσουμε τόν ἑαυτό μας, γιατί

ἐφθάσαμε σ’ αὐτή τήν κατάντια καί ὁ Θεός μας ταπεινώνεται τόσο πολύ, γιά νά μᾶς καλέσει σέ μετάνοια. Γιατί αὐτό εἶναι ὅ,τι συνέβη ἐκεῖ∙ ὁ Θεός ταπεινώνεται, σταυρώνεται γιά ἄλλη μιά φορά, χλευάζεται, γιά νά μᾶς δείξει πόσο μᾶς ἀγαπάει καί πόσο Τόν πονᾶμε καί πόσο ἀχάριστοι εἴμαστε καί πόσο πρέπει νά μετανοήσουμε. 
Καί βέβαια ἔσπευσαν διάφοροι νά ποῦν, νά «θρηνήσουν», νά κλάψουν, νά ποῦνε διάφορα, καί οἱ ἡγέτες τοῦ κόσμου τούτου, ἀλλά καί οἱ δικοί μας, ἡγέτες καί ἱεράρχες καί κοσμικοί ἄρχοντες. Ἀλλά, θά ἔλεγα, ὅτι αὐτοί θά ἔπρεπε νά θρηνήσουν ἐξίσου, ὅταν κλείσανε καί οἱ ἐκκλησίες μας ἐδῶ, γιά τόσες πολλές ἑβδομάδες. Καί τότε ἔπρεπε νά χτυπήσουν πένθιμα οἱ καμπάνες καί τότε θά ἔπρεπε νά κάναμε παρακλήσεις καί προσευχές καί νά μήν ὑποτασσόμαστε στόν καίσαρα, στόν δικό μας θά λέγαμε δικτάτορα, ὅποιος κι ἄν εἶναι αὐτός, ὁ ὁποῖος ἐντέλλεται τό κλείσιμο τῶν ἐκκλησιῶν σάν ἄλλος Ἐρντογάν, ὁ ὁποῖος ἄλλαξε τήν Ἁγιά Σοφιά ἀπό μουσεῖο καί τήν ἔκανε μουσουλμανικό τέμενος. Ἐμεῖς ἐδῶ, ἔχουμε τίς ἐκκλησίες μας καί μᾶς τίς κλείσανε μέ μία ἐντολή τοῦ καίσαρος. Καί γι’ αὐτό θά ἔπρεπε ὅλοι νά θρηνήσουμε τότε, καί ὄχι μόνο τώρα.. 
Αὐτά ἔτσι σάν μικρές ταπεινές σκέψεις. Καί νά ἔχουμε ὑπόψη μας βεβαίως, ὅτι αὐτοί ὅλοι οἱ μεγάλοι, πού σάν μιά συγχορδία τώρα μιλᾶνε ὑπέρ τῆς Ἁγίας Σοφίας, δέν ξέρουμε τί ἄλλα σχέδια ἔχουν… ἴσως νά τό χρησιμοποιήσουν αὐτό ὡς ἕνα ἐπιχείρημα, οἱ Σιωνιστές, γιά νά φτιάξουν τόν ναό τους στά Ἱεροσόλυμα, πού εἶναι τό πάγιο σχέδιό τους καί ἴσως νά θέλουν νά προωθήσουν καί τήν Πανθρησκεία, μέσα καί ἀπό τήν ἐνδεχόμενη ἐπιστροφή τῆς Ἁγίας Σοφίας στά χριστιανικά χέρια. Γιατί κάποιοι, καί μεταξύ αὐτῶν ἄκουσα καί ἕναν ἱεράρχη δικό μας ὀρθόδοξο, εἶπαν, ὅτι αὐτό εἶναι ἕνα μνημεῖο οἰκουμενικό, (ἴσως ἐννοοῦν οἰκουμενιστικό)… καί κάποιος ἱεράρχης δικός μας εἶπε, ὅτι καί ἀπό ἐκεῖ, λέει, ἡ Ἁγιά Σοφιά εἶναι ἡ ρίζα ἀπό τήν ὁποία ὑπάρχει ὁ Χριστιανισμός, ἀλλά καί οἱ ἄλλες -λέει- διάφορες ἐκκλησίες χριστιανικές. Ἐμεῖς ξέρουμε ὅτι δέν ὑπάρχουν ἄλλες χριστιανικές ἐκκλησίες. Ὑπάρχει μόνο ἡ Ὀρθοδοξία, τῆς ὁποίας ἡ καρδιά εἶναι ἡ Ἁγία Σοφία, καί οἱ ἄλλες ὅλες εἶναι χριστιανικές αἱρέσεις καί ὄχι ἀληθινές ἐκκλησίες. 
Γι’ αὐτό πρέπει νά ἔχουμε πάντα, ἔτσι θά λέγαμε, τά μάτια μας χίλια δεκατέσσερα καί νά εἴμαστε ἕτοιμοι πρός πᾶσαν κατεύθυνση νά ὑπερασπιζόμαστε τήν πίστη μας, τήν Ὀρθοδοξία μας, καί νά παρακαλοῦμε ἑαυτούς καί ἀλλήλους εἰς μετάνοιαν, ἔτσι ὥστε νά εὐαρεστήσουμε στόν Κύριο, γιά νά γλιτώσουμε ἀπό χειρότερες συμφορές. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου