ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ 06:30 - 09:30 ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:00 - 01:00

4 Ιουλίου 2016

γέροντος Δωροθέου: γράμματα στούς πιστούς

μιά ἱστορία ἀγάπης


Ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά «ἀνακαλύψει» τόν Θεό μέ κανένα τρόπο. Ὁ Θεός ἀποκαλύπτει τόν ἑαυτό του σ’ ἐμᾶς. Ὅτι γνωρίζουμε γι’ αὐτόν εἶναι ὅτι μᾶς ἐπιτρέπει νά δοῦμε.
Ἡ κάθαρση τῆς ψυχῆς σου ἐπιτρέπει στά μάτια τῆς ψυχῆς νά ἀναβλέψουν. Ὅσο καθαρίζεσαι ἀπό τά πάθη τόσο διακρίνεις τόν Θεό. Ὁ ἐγωισμός, γιά παράδειγμα, καί ἡ ὑπερηφάνεια σέ τυφλώνουν. Οἱ Ἅγιοι αἰσθάνονται τήν χάρη τοῦ Θεοῦ πού ἀναβλύζει κι ἀπό τήν ἀνάγνωση τοῦ Εὐαγγελίου. Μποροῦν νά ἀναγνωρίζουν τό χέρι Του στήν Δημιουργία, μέσα σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους. Βλέπουν τόν Θεό παντοῦ( Ψαλμ. 103). Οἱ θεούμενοι ἄνθρωποι ἔχουν ἐμπειρία τοῦ Θεοῦ! Αἰσθάνονται τήν ἀγάπη Του καί τήν τρυφερή Του προστασία. Εἶναι τόσο εὐγνώμονες. Ἡ σχέση μας μέ τόν Θεό, τελικά, εἶναι μιά ἱστορία ἀγάπης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου