15 Απριλίου 2021

Γέροντος Δωροθέου: Μεγάλη Τεσσαρακοστή σημαίνει ἀνακαίνιση ὅλης τῆς ζωῆς μας

Αποσπάσματα από το βιβλίο 

"Γράμματα στους αδελφούς"

Σέ πόσα μικρά ἤ μεγάλα πράγματα πρέπει νά κάνουμε ἀλλαγές στήν ζωή μας γιά νά ζοῦμε κατά Χριστόν! Μήν σκέπτεσαι ὅμως ὅλη αὐτή τήν ἀλλαγή. Θά γίνει μόνη της. Ἁπαλά! Ἀφοῦ ὁ Θεός μᾶς ἀγαπᾶ. Φτάνει κάθε φορά νά ἐμπιστεύεσαι τόν Κύριο καί νά λές: Κύριε, κάντο ἐσύ, ἐγώ δέν μπορῶ, δέν ξέρω. Δέν εἴμαστε μόνοι μας. Ὁ Θεός σάν ἀληθινός Πατέρας τρελαίνεται νά μᾶς ἀγκαλιάζει, νά μᾶς κανακεύει. Ἡ στοργή ἔχει ἕνα ὄνομα: Χριστός.

Μή λές "ἐμένα κανείς δέν μ' ἀγαπᾶ¨. Σέ λίγο θά πεθαίνει γιά σένα στό Γολγοθά. Σέ ξεχωρίζει καί σέ τρέφει μέ τό αἷμα καί τό σῶμα του. Ὅπως ὁ πελεκάνος τά μικρά του. Κατά τόν Ὅσιο Παΐσιο ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πολλές φορές εἶναι ἀφόρητη.

----

Μεγάλη Τεσσαρακοστή σημαίνει ἀνακαίνιση ὅλης τῆς ζωῆς μας. Ἀνατρέχουμε στήν ὅλη πορεία μας καί θρηνοῦμε τίς πτώσεις μας. Εἶναι μία θεώρηση τῆς ζωῆς μας ἐν Χριστῷ, μία ἀναθεώρηση πού δείχνει τήν μικρότητά μας μπροστά στήν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ. Μόνο ἡ συντριβή καί ἡ μετάνοια ἐπαναφέρει τήν χάρη στήν ζωή μας. Εἶναι μία περίοδος ἐσωστρέφειας, χωρίς χάχανα καί περαιτέρω φτήνεια τῆς ὕπαρξής μας. Ἄς ἔλθει ὁ Θεός πάνω μας καί μέσα μας. Τίποτε δέν ὁμορφαίνει τήν ζωή μας, παρά μόνο ὁ Θεός. Αὐτός εἶναι ἡ ὁμορφιά τοῦ Κόσμου.

----

Ἡ μετάνοια φέρνει τήν ταπείνωση. Ἡ επίγνωση τῆς ἁμαρτωλότητάς καί τῆς ἀδυναμίας μας ὁδηγεῖ σέ κραυγή πρός Αὐτόν πού μπορεῖ  νά συγχωρήσει τίς ἁμαρτίες μας τώρα διανύεται μέ τήν συναίσθηση τῶν ἐγκλημάτων μας καί ὁδηγεῖ στήν μείωση τοῦ ἐγωισμοῦ, τῆς ὑπερηφανείας, τοῦ ἐγωκεντρισμοῦ καί τῆς φιλαυτίας μας. Γιατί ἄραγε νά ὑπερηφανευθοῦμε; Σέ ὅλα ἀποτύχαμε. Μόνο ἡ λύση τῆς ἁμαρτίας μας (κάτι ἀδιανόητο γιά ἄνθρωπο), πού μπορεῖ νά γίνει μόνο ἀπό τόν Θεό, μᾶς ἐπαναφέρει στήν ἀληθινή ζωή. Ἡ ἀνάμνηση τῆς ἁμαρτίας μας χρησιμεύει γιά τήν χαλίνωση τοῦ ὅποιου ἐγωισμοῦ μας καί ταπεινώνει τήν ἔπαρσή μας.

----

Ἡ μετάνοια εἶναι τό πρῶτο στάδιο τῆς θεώσης. Εἶναι ἐπίσκεψη τοῦ Θεοῦ, χαρακτηριστικό τῶν Ἁγίων, κοινός τόπος ὅσων ἔφθασαν στήν μυστική ὅραση τοῦ Θεοῦ. Τώρα τό ἔχεις κι ἐσύ. Τώρα βλέπεις μέ ἄλλο μάτι τήν ζωή σου καί τή σχέση σου μέ τόν Θεό καί τούς ἀνθρώπους. Αὐτό εἶναι μιά θαυμαστή ἀλλοίωση πού σοῦ συμβαίνει. Εἶναι ἔργο τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεός διαρκῶς μᾶς καλεί κοντά του, ἀλλά δέν μᾶς ἐξαναγκάζει σέ τίποτε. Σέβεται τήν ἐλέυθερία πού μᾶς ἔδωσε. Μέσα μας ὑπάρχει ἕνας πυρήνας τῆς ὕπαρξής μας, πού δέν ἔχει φθαρεῖ ἀπό τήν ἀμαρτία καί παραμένει ἀλώβητος. Αὐτός ὁ μικρός πυρήνας ἀντέδρασε θετικά στήν κλήση τοῦ Θεοῦ. Προσπάθησε αὐτήν τήν φλογίτσα νά τήν κάνεις, μέ τήν χάρη τοῦ θεοῦ, πυρκαγιά.


Ἀρχιμανδρίτου Δωροθέου Τζεβελέκα

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ

Καλαμπάκα 2018

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου