28 Δεκεμβρίου 2020

Τὸ Facebook θὰ διαβάζει τὴ σκέψη μας (βίντεο)

 

Ὁ κολοσσὸς τῶν μέσων κοινωνικῆς δικτύωσης, φαίνεται πὼς καταστρώνει σχέδια γιὰ νὰ κατασκευάσει νευρικὸ αἰσθητήρα ποὺ θὰ διαβάζει τὴ σκέψη μας καὶ θὰ τὴν μετατρέπει σὲ πράξη 


Γράφει ὁ Δημήτρης Σωτηρίου

Ὁ ἔλεγχος σκέψης εἶναι μία ἔννοια ποὺ πολλοὶ τεχνολογικοὶ κολοσσοὶ ἐπιθυμοῦν νὰ πραγματοποιήσουν. Ἔτσι, τὸ Facebook φαίνεται πὼς καταστρώνει σχέδια γιὰ νὰ κατασκευάσει νευρικὸ αἰσθητήρα ποὺ θὰ...διαβάζει τὴ σκέψη μας καὶ θὰ τὴν μετατρέπει σὲ πράξη! 

Τουλάχιστον αὐτὸ ἀναφέρθηκε σὲ ἀπόρρητο ἠχητικὸ ντοκουμέντο

ποὺ διαμοιράστηκε στοὺς ὑπαλλήλους του. Πώς ὁ ἔλεγχος σκέψης στὸ κοντινὸ μέλλον θὰ ἀποτελεῖ ἕνα ἀκόμη ἐργαλεῖο γιὰ τὸ κοινωνικὸ μέσο! 

Μία ἀκόμη εἴδηση εἶναι ἡ πρόθεση τοῦ Facebook νὰ δημιουργηθεῖ ἐργαλεῖο γιὰ νὰ συσσωρεύει τὰ ἄρθρα σὲ περίληψη. Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο δὲν θὰ χρειάζεται νὰ τὰ διαβάζουμε ὁλόκληρα, ὅπως μεταδίδει το BuzzFeed! 

Ἔλεγχος σκέψης καὶ λιγότερο διάβασμα 

Οἱ παραπάνω ἀνακοινώσεις καὶ τὰ πιλοτικὰ προιόντα ἦταν μέρος μίας συνάντησης ἀπολογισμοῦ γιὰ τὸ τέλος τοῦ ἔτους, τὸ ὁποῖο ἔλαβε χώρα τὴν Τρίτη 15 Δεκεμβρίου στὰ γραφεῖα στὸ Μένλο Πὰρκ τῆς Καλιφόρνια καὶ στὴν ὁποία συμμετεῖχαν 200 στελέχη τῆς ἑταιρείας ἀπὸ ὅλο τὸν κόσμο, συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ Μὰρκ Ζάκερμπεργκ. 

«Οἱ ἐπενδύσεις μας στὴν τεχνολογία δὲν ἀφοροῦν μόνο τὴ διατήρηση τῶν ὑπάρχουσων ὑπηρεσιῶν μας, ἀλλὰ ἀνοίγουμε τὸ δρόμο γιὰ πρωτοποριακὲς νέες ἐμπειρίες πού, χωρὶς ὑπερβολή, θὰ βελτιώσουν τὴ ζωὴ τῶν δισεκατομμυρίων χρηστῶν μας», διαμήνυσε ὁ Διευθύνων Σύμβουλος Τεχνολογίας τοῦ Facebook, Μάικ Σέφερ. 

Αὐτὴ ἡ προοπτικὴ εἶναι μέρος τοῦ σχεδίου τοῦ Facebook νὰ ἐπικεντρωθεῖ στὴν τεχνητὴ νοημοσύνη, ἡ ὁποία θὰ φιλτράρει μελλοντικὰ καὶ ὅλες τὶς δημοσιεύσεις ποὺ θεωροῦνται ἀκατάλληλες καὶ τώρα φιλτράρονται ἀπὸ ὑπαλλήλους. Κάτι ποὺ ἔχει φέρει ἀνησυχία στὶς τάξεις τοῦ δυναμικοῦ ἐργατικοῦ τοῦ κοινωνικοῦ δικτύου. 

Βέβαια τὸ Facebook ἰσχυρίζεται πὼς ἡ τεχνητὴ νοημοσύνη θὰ μπορεῖ νὰ κάνει τὴν ἴδια δουλειὰ ἕως καὶ 30 φορὲς πιὸ γρήγορα, ἐνῷ θὰ ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ ἀναπτύσσει τὸν ἑαυτό της καὶ νὰ γίνεται ἐξυπνότερη ὅσο φιλτράρει. 

Πῶς θὰ πραγματοποιεῖται ὅμως μελλοντικὰ ὁ ἔλεγχος σκέψης; Αὐτὸ φαίνεται πὼς θὰ γίνει μέσα ἀπὸ ἕνα νευρικὸ αἰσθητήρα ποὺ θὰ «διαβάζει» τὶς ἐντολὲς ποὺ δίνει ὁ ἐγκέφαλός μας. 

Μίας καὶ τὸ Facebook ἀγόρασε τὴν Startup CTRL-Labs ποὺ ἀσχολεῖται μὲ νευρικὰ συστήματα τὸ 2019, οἱ CEO τοῦ κοινωνικοῦ δικτύου παρουσίασαν πρόοδο στοὺς νευροδιαβιβαστὲς ἐγκεφάλου. 

Αὐτοὶ οἱ νευροδιαβιβαστὲς θὰ ἐπιτρέπουν στὸν χρήστη νὰ πραγματοποιεῖ κινήσεις καὶ πράξεις μέσα ἀπὸ τὴ σκέψη του. Κάτι ποὺ ὅπως ἐπισήμαναν θὰ μποροῦσε νὰ χρησιμοποιηθεῖ γιὰ τὴν πληκτρολόγηση, τὸ κράτημα ἑνὸς εἰκονικοῦ ἀντικειμένου ἢ ἀκόμη καὶ τὸν ἔλεγχο ἑνὸς χαρακτῆρα video game. 

Αὐτὸ ποὺ θὰ ἐπιχειρήσει τὸ Facebook πλέον εἶναι νὰ κερδίσει τὴν ἐμπιστοσύνη τοῦ κόσμου ὥστε νὰ μπορέσει νὰ ἀναπτύξει ἀλλὰ καὶ νὰ θέσει σὲ ἐφαρμογὴ τὰ πρωτοποριακὰ ἀλλὰ ἴσως καὶ ἐπικίνδυνα ἐργαλεῖα του… 

ΒΙΝΤΕΟ – Συμπεριφορὰ καὶ συναισθήματα θὰ ἐλέγχονται μὲ μικροτσὶπ

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου