ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ 6:30-9:30 ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9:00 - 1:00

4 Νοεμβρίου 2020

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης: Για νὰ κρατήσεις τὸν ἄλλον στὴν ζωὴ δὲν χρειάζονται πρόστιμα. Ἂν ὅμως χρειάζονται πρόστιμα, κάτι δὲν πάει καλά...


 ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Ὅπως λέγαμε καὶ χθές, καὶ σήμερα θέλουμε νὰ τὸ ἐπαναλάβουμε.Διαμαρτυρόμαστε ἔντονα ἀπέναντι στὴν κυβέρνηση ποὺ πῆρε αὐτὰ τὰ ἐπαχθῆ καὶ ἀπεχθῆ μέτρα, τὰ βάρβαρα καὶ ἐγκληματικὰ ἐναντίον τοῦ λαοῦ καὶ ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας, μὲ πρόσχημα ἕναν ἁπλὸ ἰό, μία ἁπλὴ γρίπη, ἡ ὁποία ,ὅπως μᾶς λένε τὰ ἴδια τὰ δεδομένα ποὺ οἱ ἴδιοι τὰ δίνουν στὴ δημοσιότητα, δὲν δικαιολογεῖ καθόλου αὐτὰ τὰ βάρβαρα μέτρα, τὰ ὁποῖα εἶναι καταστροφικὰ καὶ γιὰ τὴν οἰκονομία, ἀλλὰ πρὸ πάντων γιὰ τὶς ψυχές μας. 

Μᾶς λένε, προσέξτε, γιατί θὰ σᾶς κλείσουν τὶς ἐκκλησίες. Μὰ τὶς κλείνουν τὶς ἐκκλησίες , ὅταν λένε ὅτι μόνο ἐννιὰ ἄνθρωποι θὰ μπαίνουν μέσα, δηλαδὴ ὁ ψάλτης καὶ ὁ νεωκόρος καὶ μερικοὶ ἀκόμα, οὐσιαστικὰ οἱ ἐκκλησίες εἶναι κλειστές. Καὶ μᾶς βάζουν νὰ φορᾶμε τὶς μάσκες μὲς στὴν ἐκκλησία, νὰ κάνουμε τὴν Λατρεία καρναβάλι μὲ τὴν ἀπειλὴ ὅτι θὰ μᾶς κλείσουν τὴν ἐκκλησία καὶ θὰ μᾶς βάλουν καὶ πρόστιμα. 

Ἂν ἤτανε ὅλα αὐτὰ ἀληθινὰ καὶ πραγματικά, ὁ κίνδυνος δηλαδὴ αὐτὸς ἦταν πραγματικός, δὲν χρειάζονται πρόστιμα. Ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἀπὸ μόνος του τὸ αἴσθημα τῆς αὐτοσυντήρησης, τὸ ἔνστικτό της αὐτοσυντήρησης, καὶ θὰ τὰ τηροῦσε ὅλα πολὺ εὔκολα. Ἂν ὅμως χρειάζονται πρόστιμα, κάτι δὲν πάει καλά. 

Γιὰ νὰ κρατήσεις τὸν ἄλλον στὴν ζωὴ δὲν χρειάζονται πρόστιμα, τὸ κάνει μόνος του, παίρνει ὅποια μέτρα χρειάζονται. 

Ἀλλὰ ἐκεῖνο ποὺ ἐντόνως μᾶς θλίβει, εἶναι ἀκριβῶς αὐτὴ ἡ ἐπίθεση στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, τὴν ὁποία βιώνουμε ἐδῶ καὶ ἀρκετοὺς μῆνες. Καὶ γιὰ αὐτὸ διαμαρτυρόμαστε ἔντονα καὶ παρακαλοῦμε ὅλους σας καὶ ἐσεῖς νὰ διαμαρτυρηθεῖτε, νὰ διαμαρτύρεστε καὶ νὰ κάνετε προσευχὴ, ὥστε εἴτε αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι νὰ ἀπομακρυνθοῦν ἢ νὰ τὰ πάρουν πίσω καὶ νὰ μετανοήσουν, ποὺ εἶναι τὸ καλλίτερο καὶ γιὰ αὐτοὺς καὶ γιὰ τὶς ψυχές τους καὶ γιὰ ἐμᾶς.

Αὐτὰ ἤθελα νὰ πῶ στὴν ἀγάπη σας. 

Νὰ μὴ φοβόμαστε ὅμως γιατί ὁ διάβολος αὐτὸ τὸ μέσο ἔχει, τὸν φόβο, τὴν τρομοκρατία, καὶ αὐτὸ φροντίζει νὰ συντηρεῖ συνεχῶς μὲ τὰ μέσα μαζικῆς ἐξαπάτησης, τὰ ὁποία μᾶς τροφοδοτοῦν συνεχῶς μὲ ψευδῆ στοιχεῖα...

Ὅλο αὐτό, εἶναι ἕνα ἐξογκωμένο, διογκωμένο πράγμα, καὶ οἱ ἴδιοι τὸ ὁμολογοῦν ὅτι τουλάχιστον οἱ μισοὶ Ἕλληνες δὲν τὸ πιστεύουν... Ὅλα αὐτὰ τὰ διογκωμένα ποὺ μᾶς διοχετεύουν ... ἀλλοῦ ἀποσκοποῦν· στὴν παγκόσμια κυριαρχία τῶν νεοταξιτῶν καὶ τῶν σιωνιστῶν. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀλήθεια. Γι’ αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ προσευχόμαστε ἀλλὰ καὶ νὰ μετανοοῦμε. 

Ὅλα αὐτὰ μας ἦλθαν ὅπως καὶ οἱ ἄλλοι κίνδυνοι ἐξ ἀνατολῶν, καὶ οἱ σεισμοί, καὶ ὅλα τὰ ὑπόλοιπα ποὺ παραχωρεῖ ὁ Θεὸς γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας. Καὶ ἂν μετανοήσουμε ὁ Θεὸς θὰ τὰ πάρει ὅλα αὐτὰ πίσω καὶ πολὺ γρήγορα. 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου